Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
28
sausio
2023

Renginiai

JUOZAPINIŲ ŠVENTĖ
Kovo 17 d., penktadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus kviečia į tradicinę Juozapinių šventę.

„ISTORIJA GYVA IR JI LIUDIJA“
Sausio 9 d., antradienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Istorija gyva ir ji liudija“.

PARODA „MOTERYS-KŪRĖJOS. XX A. II PUSĖ“
Lapkričio 8 d., antradienį, 15 val. bus atidaroma paroda „Moterys-kūrėjos. XX a. II pusė“ iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“.

„MŪSŲ ŽYMUSIS JUOZAS“
Kovo 17 d., penktadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę programą „Mūsų žymusis JUOZAS“.

„DEBESŲ SALA“ SUTIKTUVĖS
Sausio 10 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje susitikimas su E. Janušaičiu!

RESPUBLIKINIS MOKSLEIVIŲ SKAITOVŲ KONKURSAS
Lapkričio 5 d., šeštadienį, 10 val. – Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I turas.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Sausio 25 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą „Per pasaulį keliauja poetas (Bernardui Brazdžioniui – 110)“. 

„LYGIADIENIO GIESMĖ – 2017“
Kovo 18 d., šeštadienį, 12 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – LNRS vieno eilėraščio konkursas „Lygiadienio giesmė – 2017“. 

„PASIVAIKŠČIOJIMAS SU KONSTANTINU IR SOFIJA“
Kovo 21 d., antradienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į vakarą „Pasivaikščiojimas su Konstantinu ir Sofija“. 

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ KOMPOZICIJA

Sausio 11 d., ketvirtadienį, 17 val. V. Bakutienė pristatys literatūrinę-muzikinę kompoziciją.


JUOZO APUČIO ATMINIMO VAKARAS
Lapkričio 11 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks vakaras, skirtas Juozo Apučio 80-mečiui paminėti.

KONCERTAS „OGINSKIS IR KITI DVARŲ KOMPOZITORIAI“
Kovo 13 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – koncertas „Oginskis ir kiti dvarų kompozitoriai“.

ATSISVEIKINIMAS SU BRONIU RAILA
Birželio 26 d. kviečiame palydėti į paskutinę kelionę išeivių žurnalistą, rašytoją, kritiką Bronį Railą ir jo žmoną Danetą.

„JAU NIEKAS TAVĘS TAIP GILIAI NEMYLĖS“
Vasario 19 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – literatūrinė-muzikinė popietė „Jau niekas tavęs taip giliai nemylės“!

„KELIONĖ Į PASAKŲ PASAULĮ“
Vasario 21 d., penktadienį, 16 val. Vilniaus knygų mugėje pristatysime edukacinę programą „Kelionė į pasakų pasaulį“!

J. KRUMINO 100-MEČIO MINĖJIMAS
Kovo 3 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į poeto, prozininko, vertėjo ir žurnalisto Juozo Krumino 100-mečio minėjimą.

„ĮSIKLAUSYMAI“ IR „TANGO“
Kovo 6 d., ketvirtadienį, 17 val. – V. Kiaušo-Elmiškio knygos „Įsiklausymai“ sutiktuvės ir A. Aleksandravičiaus parodos „Tango“ atidarymas.

„JAKŠTAS BARA VAIŽGANTĄ“
Balandžio 2 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita „Jakštas bara Vaižgantą“.

„Jungtys“ sutiktuvės
Kovo 15 d., šeštadienį, 14 val. vyks Kauno Palemono vidurinės mokyklos mokytojo, poeto, šachmatininko Alfonso Ražausko knygos „Jungtys“ pristatymas.

„ORA ET LABORA. PALENDRIAI“
Kovo 20 dieną, ketvirtadienį, 18 val. Maironio namuose – knygos „Ora et labora. Palendriai“ (fotografas Eugenijus Barzdžius) pristatymas.

K. NAVAKO KŪRYBOS VAKARAS
Kovo 25 dieną, antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Kęstučio Navako jubiliejinis kūrybos vakaras.

„PAKELIUI AUŠROS LINK...“
Kovo 28 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – poezijos vakaras „Pakeliui aušros link...“.

IGNUI ŠEINIUI SKIRTAS VAKARAS
Balandžio 14 d., pirmadienį, 17 val. – Igno Šeiniaus 125-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PASKAITA APIE IGNĄ ŠEINIŲ
Balandžio 16 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita apie Igną Šeinių.

J. BUITKAUS PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Balandžio 24 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio namuose – literatūrinė popietė: Jurgio Buitkaus premijos įteikimas poetui Vladui Baltuškevičiui.

PASKAITA APIE JONĄ STRIELKŪNĄ
Balandžio 30 d., trečiadienį, 15 val. Maironio namuose – paskaita apie Joną Strielkūną.

„KO AŠ NEPASAKIAU TAU, MAMA!“
Gegužės 2 d., penktadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto bute-muziejuje vyks Motinos dienos minėjimas.

ALBINO BERNOTO 80-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Gegužės 16 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks rašytojo Albino Bernoto 80-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PASKAITA APIE ALBINĄ BERNOTĄ
Gegužės 14 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita bei parodos, skirtos Albinui Bernotui, pristatymas.

KOSTO OSTRAUSKO LAIDOTUVĖS
Birželio 9 d., pirmadienį, kviečiame atsisveikinti su rašytoju Kostu Ostrausku.

„PENKIASDEŠIMT POEZIJOS PAVASARIŲ“
Gegužės 26 d., pirmadienį, 17 val. Kauno menininkų namuose – parodos „Penkiasdešimt Poezijos pavasarių“ atidarymas!

ALGIRDO LANDSBERGIO JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Birželio 26 d., ketvirtadienį, 17 val. – Algirdo Landsbergio 90-ųjų gimimo metinių minėjimas.

S. NĖRIES MIRTIES MINĖJIMO METINĖS
Liepos 9 d., trečiadienį, 18 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į Salomėjos Nėries mirties metinių paminėjimą. 

PARODOS VAIŽGANTUI ATIDARYMAS
Rugsėjo 22 d., pirmadienį, 17 val. – parodos, skirtos J.Tumo-Vaižganto 145-osioms gimimo metinėms, atidarymas bei meninis rašytojo jubiliejaus paminėjimas.

KNYGOS „ŽODŽIO LAUKAI“ SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, 17 val. – Jūratės Sučylaitės poezijos knygos „Žodžio laukai“ sutiktuvės.

„METŲ“ ŠVIESOJE
Spalio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. – Kristijono Donelaičio jubiliejui skirtas renginys „Metų“ šviesoje. 

DOVANOSIME MAIRONIUI GĖLĘ!
Spalio 21 d., antradienį, 11 val. dovanosime Maironiui gėlę! Prisijunkite ir Jūs!

ANSAMBLIO „AINIAI“ KONCERTAS
Rugsėjo 23 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ muzikos ansamblio „Ainiai“ koncertas.

„PALAIMINK, DIEVE, MUS, LIETUVOS VAIKUS!“
Rugsėjo 26 d., penktadienį, 18 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Palaimink, Dieve, mus, Lietuvos vaikus!“.

KNYGOS „TAU ATVIRAS DANGUS“ SUTIKTUVĖS
Spalio 3 d., penktadienį, 17.30 Maironio namuose – prof. prel. Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos „Tau atviras Dangus“ sutiktuvės.

SUSITIKIMAS SU RITA LATVĖNAITE-KAIRIENE
Spalio 9 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – susitikimas su rašytoja Rita Latvėnaite-Kairiene.

KNYGOS „NESUPAKUOTI“ SUTIKTUVĖS
Spalio 24 d., penktadienį, 17 val. – Edmundo Janušaičio knygos „Nesupakuoti“ sutiktuvės bei sukaktuvinis 60-mečio vakaras.

POPIETĖ SU A. NYKOS-NILIŪNO KŪRYBA
Spalio 16 d., ketvirtadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks literatūrinė popietė su Alfonso Nykos-Niliūno kūryba.

VLADO KALVAIČIO KŪRYBOS VAKARAS
Lapkričio 7 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Vlado Kalvaičio kūrybos vakaras.

„MANO GYVASTIES UGNIS“
Lapkričio 18 d., antradienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks renginys, skirtas Salomėjos Nėries 110 metų jubiliejui paminėti.

DEKORACIJŲ-SKULPTŪRŲ PARODOS ATIDARYMAS
Spalio 22 d., antradienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – lauko dekoracijų-skulptūrų konkurso darbų aptarimas, parodos atidarymas.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 12 d., trečiadienį, 15 val. Maironio muziejuje – paskaita „Povilo Višinskio ir Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos bičiulystė“.

ROMANO „KAIP ŽAIBAS“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 27 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose – rašytojos Aldonos Ruseckaitės naujausio romano „Kaip žaibas“ sutiktuvės.

DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS ALBUMO SUTIKTUVĖS
Lapkričio 14 d., penktadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – dainuojamosios poezijos albumo „Pasiilgau“ sutiktuvės. 

ANTANO LIUTKAUS DARBŲ PARODA
Gegužės 7 d., šeštadienį, 12 val. atidaroma dailininko Antano Liutkaus (1906–1970) tapybos darbų paroda „Grįžimas iš Žydrosios pakrantės“!

BERN. BRAZDŽIONIS: „IŠĖJAU LIKIMO IŠVARYTAS“
Gruodžio 10 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita TAU klausytojams apie Bern. Brazdžionio pasitraukimą iš Lietuvos.

TANGO KONCERTAS
Gruodžio 11 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Tango koncertas.

„METAI TAMSČIUKO ATOKAITOJ“
Gruodžio 5 d., penktadienį, 17 val. – rašytojo Petro Palilionio knygos „Metai Tamsčiuko atokaitoj“ sutiktuvės.

KNYGOS „VERTYBĖS IR POLITIKA“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 16 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – knygos „Vertybės ir politika. Krikščioniškosios Europos šaknys“ sutiktuvės ir diskusija.

LITERATŪRINIS VAKARAS VAIŽGANTO BUTE
Gruodžio 19 d., penktadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje vyks literatūrinis vakaras.

Kalėdų dvasia Maironio namuose
Iki sausio 6 d. kviečiame pamatyti originalią Kalėdų eglutę, kurią puošia net 133 moksleivių gaminti žaisliukai!

VIRGILIJAUS JANKAUSKO PARODŲ ATIDARYMAS
Sausio 16 d., penktadienį, 17 val. – fotomenininko Virgilijaus Jankausko parodų „Dingęs kraštas“ ir „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“ atidarymas.

„BALTAS KURĖNAS“
Sausio 29 d., ketvirtadienį, 17 val. – rašytojo Laimono Inio legendų ir sakmių knygos apie Mažąją Lietuvą „Baltas kurėnas“ sutiktuvės.

„LAKŠTINGALŲ AIRIJOJ NĖR“
Sausio 22 d., ketvirtadienį,  17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – poetės Dianos Paklonskaitės eilėraščių knygos „Lakštingalų Airijoj nėr“ sutiktuvės. 

PASKAITA APIE K. DONELAITĮ
Vasario 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „Kristijono Donelaičio ženklai Karaliaučiaus žemėje“.

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ POPIETĖ
Kovo 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – popietė, skirta Justinui Marcinkevičiui atminti.

„ŠIRDIMS ĮSAKĖ MYLĖTI“
Vasario 14 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – meilės lyrikos skaitymų popietė „Širdims įsakė mylėti“.

POEZIJOS IR VERTIMŲ POPIETĖ „SKOLOS GRĄŽINIMAS“
Vasario 28 d., šeštadienį, 16 val. – Gintaro Patacko ir Anos Gerasimovos-Umkos dvikalbės eilėraščių knygos „Užskaita“ / „Взаимозачет“ pristatymas.

ALDONAI LIOBYTEI – 100
Vasario 24 d., antradienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į rašytojos Aldonos Liobytės 100-mečio minėjimą.

ROBERTO KETURAKIO JUBILIEJINIS VAKARAS
Kovo 20 d., penktadienį, 17 val. – poeto Roberto Keturakio jubiliejinis vakaras su knyga „Tiktai akimirkos“.

„DIDI ŠTURMAI DŪŠIOJ GRIAUDĖ“
Balandžio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į poetinių improvizacijų popietę „Didi šturmai dūšioj griaudė“!

TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA
Kovo 27 d., penktadienį, 16 val. Juozo Grušo memorialiniame muziejuje – Tarptautinės teatro dienos minėjimas!

JAUTRIAI SKLEIDĘS DVASIOS ŠVIESĄ
Kovo 17 d., antradienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto bute-muziejuje – kunigo ir poeto R. Mikutavičiaus atminimo vakaras. 

TARP MAIRONIO MEDŽIŲ
Rugsėjo 4 d., penktadienį, 16 val. – parodos „Tarp Maironio medžių: liaudies menas iš rašytojų rinkinių“ atidarymas ir liaudies kūrybos popietė.

PARODOS PRISTATYMAS TAU KLAUSYTOJAMS
Balandžio 15 d., trečiadienį, 15 val. – parodos „Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose“ pristatymas TAU Literatūros fakulteto klausytojams!

KONCERTAS „GIEDA JAUNYSTĖ“
Gegužės 12 d. antradienį, 17 val. Maironio namuose – VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros studentų koncertas „Gieda jaunystė“.

KNYGOS „SVAJONIŲ KALNAS“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 23 d., ketvirtadienį, 12 val. kviečiame į Vaikų literatūros muziejų – į knygelės „Svajonių kalnas“ sutiktuves.

PASKAITA APIE ANTANĄ BARANAUSKĄ
Balandžio 29 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita apie Antaną Baranauską TAU Literatūros fakulteto klausytojams.

KVIEČIAME KURTI MENININKŲ SODYBOJE!
Gegužės 22 d., penktadienį, 15 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – plenero darbų pristatymo šventė!

„PAŽVELK DIEVYBEI Į AKIS“
Gegužės 6 d., trečiadienį, 17 val. Maironio namuose – prel., prof. habil. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS knygos „Pažvelk Dievybei į akis“ sutiktuvės.

POEZIJOS PAVASARIS MAIRONIO NAMUOSE
Gegužės 29 d., penktadienį, 18 val. kviečiame į Poezijos pavasario šventę Maironio sodelyje!

ŽEMAITĖS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Birželio 9 d., antradienį, kviečiame į rašytojos Julijos Žymantienės-Žemaitės 170-ųjų gimimo metinių minėjimą.

KNYGOS „DU LAGAMINAI“ SUTIKTUVĖS
Birželio 12 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – Juttos Noak novelių knygos „Du lagaminai“ sutiktuvės.

„PER PASAULĮ KELIAUJA POETAS“
Rugsėjo 23 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „Per pasaulį keliauja poetas“ (Bern. Brazdžionio asmenybė ir veikla).

S. NĖRIES 70-ųjų MIRTIES METINIŲ MINĖJIMAS
Liepos 7 d., antradienį, 14 val. kviečiame prie Salomėjos Nėries kapo Petrašiūnų kapinėse paminėti Poetės 70-ąsias mirties metines.

PASKAITA, SKIRTA JULIUI KAUPUI
Rugsėjo 9 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita ir parodos „Ieškoti amžinų dalykų“ (J. Kaupui – 95) pristatymas.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Rugsėjo 16 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams paskaita ir parodos, skirtos Alei Rūtai, pristatymas.

SVAJŪNO SABALIAUSKO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 17 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose vyks Svajūno Sabaliausko-Geladuonio naujausios knygos sutiktuvės!

„RUDENS EKSPROMTAS“
Rugsėjo 24 d., ketvirtadienį, 17 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę programą „Rudens ekspromtas“.

VERTĖJAMS-JUBILIATAMS SKIRTAS RENGINYS
Spalio 14 d., trečiadienį, 17 val. – vertėjams-jubiliatams skirtas renginys ir leidinio „Miltonas Starkus / Milton Stark“ sutiktuvės.

„RUDENS VAKARAS“ SU NAUJOMIS KNYGOMIS
Spalio 28 d., trečiadienį, 17 val. – naujausių rašytojos Aldonos Ruseckaitės knygų „Žemaitės paslaptis“ ir „Verčiau (ne)užmiršti“ sutiktuvės.

SUSITIKIMAS SU JURGIU GIMBERIU
Spalio 20 d., antradienį, 16 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – susitikimas su rašytoju Jurgiu Gimberiu.

„NAUJOSIOS ROMUVOS“ NUMERIO PRISTATYMAS
Spalio 15 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – „Naujosios Romuvos“ 3-ojo numerio pristatymas.

POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS
Lapkričio 6 d., penktadienį, 18 val. Maironio muziejuje – Kauno kunigų seminarijos studentų poezijos ir muzikos vakaras.

PARODA „SPIRITUALS“
Spalio 30 d., penktadienį, 16 val. kviečiame į jauno menininko José Ignacio Dávila In Red“ kūrinių parodos „Spirituals“ atidarymą.

PASKAITA APIE KAZĮ BORUTĄ
Lapkričio 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita apie rašytoją Kazį Borutą bei jam skirtos parodos pristatymas.

„KITAS BERN. BRAZDŽIONIS“
Lapkričio 18 d., trečiadienį, 15 val. Bern. Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė skaitys paskaitą „Kitas Bern. Brazdžionis“.

J. GRUŠO GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Lapkričio 27 d., penktadienį, 16 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia minėti rašytojo gimtadienį.

PARODOS PRISTATYMAS TAU KLAUSYTOJAMS
Gruodžio 9 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams muziejininkė Albina Protienė pristatys parodą „Ištikimi eilėraščiui ir savo kartai“.

PARODŲ CIKLAS „ISTORIJA, VERTA MUZIEJAUS“
Sausio 19 d., antradienį, 17 val. kviečiame į parodų ciklo „Istorija, verta muziejaus“ atidarymą.

LIUDUI DOVYDĖNUI – 110
Vasario 4 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į rašytojo, žurnalisto Liudo Dovydėno 110-ųjų metinių minėjimą.

„ŽYDĖJIMAS DIEVO DELNE“
Vasario 24 d., trečiadienį, 17 val. – literatūros vakaras „Žydėjimas Dievo delne“, skirtas kunigo, poeto Ričardo Mikutavičiaus gimtadienio paminėjimui. 

„MES ESAME IR LIUDIJAME LIETUVĄ“
Kovo 2 d., trečiadienį, 15 val. – monospektaklis „Mes esame ir liudijame Lietuvą“.

PASAULINĖ POEZIJOS DIENA
Kovo 21 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame kartu švęsti Pasaulinę poezijos dieną!

KNYGOS „UGNIM ANT DEBESŲ“ SUTIKTUVĖS
Kovo 9 d., trečiadienį, 16 val. Maironio namuose vyks knygos „Henrikas Radauskas „Ugnim ant debesų“ / „Огнем по небесам“ sutiktuvės.

„SENOJI ŠIANDIENINĖ KNYGNEŠYSTĖ“
Kovo 16 d., trečiadienį, kviečiame į renginį „Senoji šiandieninė knygnešystė“, skirtą Knygnešių dienai!

PARODA „RANKRAŠTINĖS KNYGOS“
Kovo 18 d., penktadienį, 15 val. Maironio namuose – parodos „Rankraštinės knygos“ iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“ atidarymas.

PASKAITA „RANKRAŠTINĖS V. KATILIAUS KNYGOS“
Kovo 23 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Rankraštinės Viktoro Katiliaus knygos“.

PASKAITA APIE FAUSTĄ KIRŠĄ
Balandžio 6 d., trečiadienį, 15 val. Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė skaitys paskaitą apie Faustą Kiršą.

„PRIE STALO VISA LIETUVA“
Balandžio 8 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – knygos „Prie stalo visa Lietuva“ sutiktuvės.

ŠIĄ SAVAITĘ MUZIEJUJE VEIKIA KINO TEATRAS!
Balandžio 19–22 d. muziejuje veikia kino teatras! Užsukite į jaukią Maironio mansardą pokalbiui ir filmui! Susitikimų pradžia – 16 val.!

KVIEČIAME KURTI MENININKŲ SODYBOJE!
Gegužės 24–25 d. – S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks kūrybinis pleneras „Žodis + dailė ir muzika“. 

„SPALVOTA LAIMĖS FORMULĖ“
Gegužės 3 d., antradienį, 15 val. Vaikų literatūros muziejuje – knygos „Spalvota laimės formulė“ pristatymas.

FAUSTUI KIRŠAI – 125
Gegužės 16 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – poeto, publicisto Fausto Kiršos 125-ųjų gimimo metinių minėjimas. 

KNYGOS „SKULPTORIUS BERNARDAS BUČAS“ PRISTATYMAS
Gegužės 13 d., penktadienį, 17 val. – Saulutės Genovaitės Markauskaitės parengtos knygos „Skulptorius Bernardas Bučas“ pristatymas.

POEZIJOS PAVASARIS MAIRONIO NAMUOSE
Gegužės 27 d., penktadienį, 18 val. Maironio sodelyje – Poezijos pavasario laureato vainikavimas.

MOTERŲ KŪRYBOS POPIETĖ 2016
Gegužės 19 d., ketvirtadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – moterų kūrybos popietė!

DOVILĖS ZELČIŪTĖS KŪRYBOS VAKARAS
Birželio 13 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – Dovilės Zelčiūtės naujos pjesės rankraščio „Suoliukas“ skaitymas ir pristatymas!

MAIRONIO MIRTIES METINIŲ MINĖJIMAS
Birželio 28 d., antradienį, 17 val. – 84-ųjų Maironio mirties metinių minėjimas.

PARODA „MAIRONIO MUZIEJAUS ĮKŪRIMAS“
Birželio 8 d., trečiadienį, 16 val. – parodos „Maironio muziejaus įkūrimas“ iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“ atidarymas.

ŠEIMŲ SAVAITĖ!
Ei, šeimynos, šeimynėlės! Užsukite į svečius – visą savaitę Jūsų laukia nemokamos veiklos Maironio namuose!

PAULIAUS JURKAUS 100-MEČIO MINĖJIMAS
Liepos 28 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose vyks rašytojo, redaktoriaus, dailininko Pauliaus Jurkaus 100-mečio minėjimas.

„LITERATŪRINIS ŽODIS IŠ TREMTIES“
Liepos 7 d., ketvirtadienį, 16 val. – parodos „Literatūrinis žodis iš tremties“ pristatymas.

PARODOS „EKSPONATAI SUGRĮŽTA...“ UŽDARYMAS
Rugsėjo 6 d., antradienį, 16 val. kviečiame į parodos „Eksponatai sugrįžta...“ iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“ uždarymą!

NAUJOS V. PAPIEVIO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Spalio 7 d., penktadienį, 17 val. vyks Valdo Papievio knygos „Odilė, arba Oro uostų vienatvė“ sutiktuvės!

PLENERO DARBŲ PRISTATYMO ŠVENTĖ „KLASIKA IR...“
Rugsėjo 25 d., sekmadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – dailininkų ir rašytojų plenero darbų pristatymo šventė „Klasika ir...“ 

MAIRONIO GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Spalio 21 d., penktadienį, 17 val. vyks Maironio gimimo metinių minėjimas ir aštunto neskelbtų tekstų fragmentų sąsiuvinio pristatymas.

DALYKIMĖS PRASMINGOMIS MINTIMIS!
Ar jau pasidalijote Maironio muziejuje įdomia citata iš savo mėgstamiausios knygos? Paskubėkite papuošti Citatų medį ir... atsiimkite dovanėlę!

VERTIMŲ KNYGOS „UGNIM ANT DEBESŲ“ PRISTATYMAS
Gruodžio 7 d., trečiadienį, 15 val. vyks poetės, vertėjos Anos Gerasimovos-Umkos vertimų į rusų kalbą knygos „Ugnim ant debesų“ pristatymas. 

VAIKŲ KALĖDINĖ POPIETĖ
Gruodžio 20 d., antradienį, 15 val. atkeliaukite į muziejų – čia prasidės Kalėdos!

SUSITIKIMAS SU RAMUTE SKUČAITE
Gruodžio 14 d., trečiadienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – susitikimas su poete Ramute Skučaite ir jos naujausia knyga „Tai priimkit, kas priklauso“.

VAIKŲ KALĖDINĖ POPIETĖ
Maironio muziejuje vis dar žiba eglutė! Tai gražumas – užsukite apžiūrėti!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Kovo 22 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą „Mūsų kartos niekas nepakartos“, skirtą Kaziui Bradūnui. 

KNYGOS „SKULPTORIUS BERNARDAS BUČAS“ PRISTATYMAS
Sausio 28 d., šeštadienį, 13 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – knygos „Skulptorius Bernardas Bučas“ pristatymas.

POEZIJOS KNYGOS „TOLI BLIZGA“ SUTIKTUVĖS
Vasario 21 d., antradienį, 17 val. kviečiame į poeto ir vertėjo Almio Grybausko naujos poezijos knygos „Toli blizga“ sutiktuves.

„AČIŪ TAU, TĖVELI!“
Gegužės 30 d., antradienį, 15 val. kviečiame į koncertą „Ačiū Tau, Tėveli!“

ANTONIO LAI DA TEULADA DARBŲ PARODA
Rugsėjo 14 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose bus atidaryta italų menininko Antonio Lai da Teulada darbų paroda.

POPIETĖ IŠ CIKLO „MENAI IR DVARAI“
Sausio 7 d., sekmadienį, 17 val. „Tėvo Stanislovo varpai“. Teatralizuotas koncertas kunigo, vienuolio Algirdo Mykolo Dobrovolskio atminimui. 

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Kovo 21 d., trečiadienį, 15 val. Maironio muziejuje kviečiame į paskaitą apie rašytoją Vincą Mykolaitį-Putiną!

NEMOKAMAS MUZIEJAUS LANKYMAS
Minėdami Lietuvos karaliaus Mindaugo 765-ąsias karūnavimo metines, kviečiame Jus liepos 6 d. nemokamai lankyti muziejų!


PARODOS PRISTATYMAS TAU KLAUSYTOJAMS
Kovo 18 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Viršūnių paukštis“ pristatymas.

KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ
Vasario 26 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į kunigui, poetui Ričardui Mikutavičiui skirtą renginį!

PARODOS PRISTATYMAS IR PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Vasario 5 d., trečiadienį, 15 val. – parodos „Kristijonui Donelaičiui – 300“ pristatymas ir paskaita TAU Literatūros fakulteto klausytojams.

MAIRONIO LEIDINIAI VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE
Vasario 20 d., ketvirtadienį, 13 val. – Maironio neskelbtų tekstų sąsiuviniai bus pristatyti Vilniaus knygų mugėje!

PASKAITA APIE J. KRUMINĄ
Kovo 5 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita apie poetą, prozininką, vertėją ir žurnalistą Juozą Kruminą bei jam skirtos parodos pristatymas!

„SALOMĖJOS NĖRIES KELIONĖS“
Kovo 19 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Salomėjos Nėries kelionės“.

INTERAKTYVIOS EKSPOZICIJOS PRISTATYMAS
Kovo 28 d., penktadienį, 14 val. – atnaujintos interaktyvios ekspozicijos pristatymas Vaikų literatūros muziejuje!

„AŠ ESU BARBORA“
Kovo 29 d., šeštadienį, 14 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – atsiminimų knygos „Rūta Staliliūnaitė. Aš esu Barbora“ sutiktuvės.

MUZIEJŲ DIENA IR NAKTIS' 2014
Gegužės 17 d., šeštadienį, švęskite Tarptautinę muziejų dieną ir  Europos muziejų naktį kartu su mumis!

„LITERATŪRINIS EKSPROMTAS“
Balandžio 3 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – vakaras „Literatūrinis ekspromtas“.

„PASAULIS PO PERSIKU“
Balandžio 9 d., trečiadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Elvinos Baužaitės knygos vaikams „Pasaulis po persiku“ sutiktuvės.

KŪRYBINIS SUSITIKIMAS SU A. ŽEMAITAIČIU
Gegužės 5 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – ilgamečio Los Angeles Dramos sambūrio aktoriaus, režisieriaus Algimanto Žemaitaičio kūrybos rečitalis.

POKALBIS-DISKUSIJA SU LITUANISTAIS
Balandžio 29 d., antradienį, 15 val. kviečiame lietuvių kalbos mokytojus į pokalbį-diskusiją!

„TARYTUM RAGANŲ ŠIMTAI...“
Gegužės 14 d., trečiadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks Moterų kūrybos popietė „Tarytum raganų šimtai...“ 

ROTUŠĖS AIKŠTĖS KAIMYNŲ ŠVENTĖ
Birželio 17 d., antradienį, 17 val. kviečiame Rotušės aikštės kaimynus į tradicinį susitikimą!

POEZIJOS PAVASARIS J. GRUŠO NAMUOSE
Gegužės 27 d., antradienį, 18 val. – Poezijos pavasaris Juozo Grušo memorialiniame muziejuje!

MAIRONIO MIRTIES BEI MUZIEJAUS ĮKŪRIMO MINĖJIMAS
Birželio 27 d., penktadienį, 16 val. kviečiame paminėti Maironio mirties ir muziejaus įkūrimo dieną!

„MANO PASAULĖJAUTOS KELIONĖ“
Liepos 19 d., šeštadienį, 15 val. Maironio namuose – rašytojo, kunigo Kęstučio Trimako (1930–2013) knygos sutiktuvės.

MOKSLINĖ KONFERENCIJA VAIŽGANTUI
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienį, 10 val. kviečiame į mokslinę konferenciją „Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti vertybių hierarchija“.

KNYGOS „ŽINGSNIAI“ SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 19 d., penktadienį, 17 val. – kauniečio prozininko Petro Venclovo sukaktuvinis 70-mečio vakaras su nauja novelių knyga „Žingsniai“.

„KRISTIJONO DONELAIČIO AKIPLOČIAI“
Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 14 val. S. Nėries muziejuje – jungtinio rašytojų ir dailininkų kūrybinio plenero „Plastika + žodis“ kūrinių pristatymo šventė.

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJU S. ABROMAVIČIUMI
Rugsėjo 23 d., antradienį, 10 val. Vaikų literatūros muziejuje susitikimas su rašytoju Stanislovu Abromavičiumi.

SUSITIKIMAS VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJUJE
Rugsėjo 27 d., šeštadienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – Karaliaučiaus vaikų ir pedagogų išvykos į Lietuvą dalyvių susitikimas su Kauno rašytojais.

„PAULIAUS ŠIRVIO GYVENIMAS IR KŪRYBA...“
Spalio 13 d., pirmadienį, 17 val. – V. Kukulo (1959–2011) monografijos „Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba: ženklai ir pražvalgos“ sutiktuvės.

PARODOS A. NYKAI-NILIŪNUI PRISTATYMAS
Spalio 29 d., trečiadienį, 15 val.  TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Laisvė: būti savimi“ pristatymas.

MAIRONIO GIMTADIENIO MINĖJIMAS
Lapkričio 5 d., trečiadienį, 17 val. – Maironio gimtadienio minėjimas ir naujų sąsiuvinių iš serijos „Neskelbti Maironio rankraščiai“ pristatymas.

„BALYS SRUOGA – ŠTUTHOFE IR ČIKAGOJE“
Spalio 23 d., ketvirtadienį, 16 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – renginys „Balys Sruoga – Štuthofe ir Čikagoje“

POETĖS N. BLAŽEVIČIŪTĖS ATMINIMO VAKARAS
Lapkričio 14 d., penktadienį,  17.30 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus kviečia į poetės Nijolės Blaževičiūtės atminimo vakarą.

E. JANUŠAIČIO KNYGŲ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 12 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – Edmundo Janušaičio naujausių knygų sutiktuvės.

„AŠ PAŽĮSTU RAŠYTOJĄ“
Gruodžio 6 dieną, šeštadienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – pasakojimo konkursas „Aš pažįstu rašytoją“.


L. ŽITKEVIČIAUS 100-MEČIO MINĖJIMAS
Lapkričio 19 d., trečiadienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – poeto Leonardo Žitkevičiaus 100-mečio minėjimas. 

P. NORVILOS KNYGOS „BUITINĖ“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 20 d., šeštadienį, 14  val. – Pauliaus Norvilos poezijos knygos  „Buitinė“ sutiktuves.

KONCERTAS „NUO KLASIKOS IKI DŽIAZO“
Gruodžio 12 d., penktadienį, 17 val. – koncertas „Nuo klasikos iki džiazo“.

„AMŽINAI GYVA KŪRYBOS DVASIA“
Lapkričio 28 d., penktadienį, 17 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė programa, skirta rašytojo Juozo Grušo gimtadieniui.

PASKAITA APIE J. A. HERBAČIAUSKĄ
Balandžio 1 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita apie J. A. Herbačiauską.

ALMOS KAROSAITĖS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Sausio 20 d., antradienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – poetės Almos Karosaitės 70-mečio minėjimas. 

POEZIJA UŽDARYTAME MAIRONIO BUTE
Birželio 29 d., pirmadienį, 16 val. – skaitome eilėraščius uždarytame Maironio bute!

ALFONSUI NYKAI-NILIŪNUI ATMINTI
Kovo 2 d., pirmadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Alfonso Nykos-Niliūno (1919–2015) atminimo vakaras.

PASKAITA APIE LIŪNĘ SUTEMĄ
Vasario 18 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „...ir duosiu jai vardą Sutema...“

„KALVĖNŲ MIESTO PASLAPTIS“
Vasario 5 d., ketvirtadienį, 17 val. Vaikų literatūros muziejuje – knygos „Kalvėnų miesto paslaptis“ sutiktuvės.

RIČARDO MIKUTAVIČIAUS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Vasario 26 d., ketvirtadienį, 17 val. – Ričardo Mikutavičiaus 80-ųjų gimimo metinių minėjimas ir parodos atidarymas. 

KNYGOS „NAMŲ DNR“ SUTIKTUVĖS
Kovo 5 d. , ketvirtadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – Linos Navickaitės knygos „Namų DNR“ sutiktuvės.

KNYGOS „KAIP ŽAIBAS“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 23 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – rašytojos Aldonos Ruseckaitės romano „Kaip žaibas“ pristatymas!

KNYGELIŲ IŠ SERIJOS „MEŠKIŲ ISTORIJOS“ SUTIKTUVĖS
Kovo 21 d., šeštadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Evelinos Daciūtės ir Rasos Kaper knygelių vaikams sutiktuvės.

KNYGOS „VAIKŠTO VIENAS“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 17 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į poeto Alvydo Katino knygos „Vaikšto vienas“ sutiktuves!

KNYGOS „BEGARSIS SKAMBUTIS“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 24 d., penktadienį, 17 val. – paramos „Naujajai Romuvai“ renginys: susitikimas su Kęstučiu Navaku ir jo knyga „Begarsis skambutis“.

„KO AŠ NEPASAKIAU TAU, MAMA“
Balandžio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Ko aš nepasakiau Tau, Mama“.

MAMOS DIENOS RENGINIAI
Gegužės 9 d., šeštadienį, nuo 11 val. kviečiame vaikučius su mamomis ir močiutėmis į nemokamus renginius!

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ KOMPOZICIJA
Gegužės 13 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Už Lietuvą per žodžio gyvastį ir dvasią“.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS „ŽEMAITĖ IR JOS EPOCHA“
Gegužės 27 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita bei parodos „Žemaitė ir jos epocha“ pristatymas.

„KARTUS LAURŲ SKONIS“
Gegužės 30 d., šeštadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – poezijos ir muzikos popietė „Kartus laurų skonis“.

ROTUŠĖS AIKŠTĖS KAIMYNŲ ŠVENTĖ
Birželio 17 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Rotušės aikštės kaimynų tradicinį susitikimą!

KNYGOS „JURGIS BALTRUŠAITIS. LAIŠKAI“ SUTIKTUVĖS
Birželio 15 d., trečiadienį, 17 val. maloniai kviečiame į knygos „Jurgis Baltrušaitis. Laiškai“ sutiktuves.

„UŽKODUOTAS TĖVYNĖS ILGESIO GENAS“
Rugsėjo 24 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose – Violetos Bakutienės programa „Užkoduotas Tėvynės ilgesio genas“.

ALDONAI LIOBYTEI – 100
Rugsėjo 18 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Aldonos Liobytės 100-mečio minėjimas.

SUSITIKIMAS SU KĘSTUČIU NAVAKU
Birželio 8 dieną, trečiadienį, 18 val. Balio ir Vandos Sruogų namuose-muziejuje – susitikimas su poetu Kęstučiu Navaku.

TARPTAUTINĖ RAŠTINGUMO DIENA
Rugsėjo 8 d., antradienį, Vaikų literatūros muziejus kviečia minėti Tarptautinę raštingumo dieną! Būtina užsiregistruoti!

VANDOS IBIANSKOS KŪRYBOS VAKARAS
Lapkričio 4 d., trečiadienį, 17 val. – Vandos Ibianskos kūrybos vakaras.

KNYGOS „AŠ MĖLYNA JAUNA PUŠIS...“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 18 d., trečiadienį, 17  val. – knygos „aš mėlyna jauna pušis... Vaidoto Spudo dienoraščiai, laiškai, eilės, prisiminimai apie jį“ pristatymas.

SKAITOVŲ KONKURSO II TURAS
Lapkričio 28 d., šeštadienį, 10 val. – Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas!

„ATMINTIES VITRAŽAI“
Spalio 20 d., antradienį, 17 val.  B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į vakarą „Atminties vitražai“, skirtą Dalios Sruogaitės atminimui.

KNYGOS „FRONTO ANGELAS“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 5 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į rašytojo ir bardo Edmundo Janušaičio knygos „Fronto angelas“ sutiktuves.

„DIDŽIOJO INKVIZITORIAUS AŠAROS“
Lapkričio 10 d., antradienį, 17  val. vyks rašytojo ir vertėjo Clandestinus (Sergejaus Isajevo) knygos „Didžiojo inkvizitoriaus ašaros“ sutiktuvės.

„RAIDŽIŲ EGLUTĖS“ ATIDARYMAS
Gruodžio 10 d., ketvirtadienį, 13 val. kviečiame į parodos „Raidžių eglutė“ atidarymą Vaikų literatūros muziejuje.

„DIEVO MEILĖS DOVANA“
Sausio 21 d., ketvirtadienį, 17 val. – prelato Vytauto Stepono Vaičiūno knygos „Dievo meilės dovana“ sutiktuvės.

PASKAITA „MAIRONIS IR KAUNO KULTŪRINIS GYVENIMAS“
Vasario 10 d., trečiadienį, 15 val. – muziejininkė Regina Mažukėlienė skaitys paskaitą „Maironis ir Kauno kultūrinis gyvenimas“.

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS
Kovo 4 d., penktadienį, 13 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje vyks 9–12 klasių moksleivių meninio skaitymo konkursas.

SKAITOVŲ KONKURSAS MAŽIESIEMS
Kovo 22 d., antradienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – mažųjų skaitovų konkursas.

„TAUTINIO TAPATUMO ŽENKLAI – NEPAVALDŪS LAIKUI“
Kovo 16 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į vakarą „Tautinio tapatumo ženklai – nepavaldūs laikui“.

„RASOJA MŪSŲ ŠIRDYS“
Kovo 23 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Rasoja mūsų širdys“.

„DVARŲ KULTŪRA: MOTERŲ RAŠYTOJŲ KŪRYBA“
Liepos 8 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į Lietuvos muziejų kelio renginį „Dvarų kultūra: moterų rašytojų kūryba“.

RENGINYS, SKIRTAS GABRIELEI PETKEVIČAITEI-BITEI
Balandžio 28 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 155-ųjų gimimo metinių minėjimą.

RENGINYS, SKIRTAS ANTANUI VAIČIULAIČIUI
Gegužės 18 d., trečiadienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – renginys, skirtas A. Vaičiulaičiui ir rašinio konkurso dalyvių apdovanojimas!

PARODA „MAIRONIS IR LAURŲ VAINIKAS“
Gegužės 4 d., trečiadienį, 16 val. – parodos „Maironis ir laurų vainikas“ iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“ atidarymas .

ŠAUNI VASARA MUZIEJUJE!
Kviečiame 6–14 metų nuotykių ieškotojus dalyvauti vasaros edukacinėse programose mūsų muziejuose!

PASKAITA „MAIRONIS IR LAURŲ VAINIKAS“
Gegužės 11 d., trečiadienį, 15 val. – muziejininkė Regina Mažukėlienė skaitys paskaitą bei pristatys parodą „Maironis ir laurų vainikas“.

„NAKTIES BALTIEJI DEBESYS“
Gegužės 20 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į poeto Roberto Keturakio knygos „Nakties baltieji debesys“ sutiktuves.

LITERATŪROS VAKARAS
Birželio 2 d.,  ketvirtadienį, 18  val. Maironio muziejuje vyks Lenkijos PEN centro organizuojamas lenkų ir lietuvių literatūros vakaras.

KNYGOS „ITALIJOS VAIZDAI“ SUTIKTUVĖS
Birželio 20 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – knygos „Antanas Vaičiulaitis. Italijos vaizdai“ sutiktuvės!

DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS VAKARAS „PIENIŲ VYNAS“
Birželio 15 d., trečiadienį, 17.30 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į dainuojamosios poezijos vakarą „Pienių vynas“ su terapijos prieskoniu.

ROMANO „ŠVENTOJO AKIPLĖŠOS MEDŽIOKLĖ“ SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 10 d., šeštadienį, 13 val. kviečiame į Gasparo Aleksos romano „Šventojo akiplėšos medžioklė“ sutiktuves!

LIDIJOS ŠIMKUTĖS KNYGOS SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 21 d., trečiadienį, 17 val. vyks Lidijos Šimkutės dvikalbės knygos „Baltos vaivorykštės“ sutiktuvės!

„PARALELĖS: MAIRONIS IR BERN. BRAZDŽIONIS“
Rugsėjo 28 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą „Paralelės: Maironis ir Bern. Brazdžionis (Bern. Brazdžionis ir jo darbai skirti Maironiui)“.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Spalio 12 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą apie Marcelijų Martinaitį!

ALGIMANTO MIKUTOS NAUJŲ KNYGŲ SUTIKTUVĖS
Spalio 24 d., pirmadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks poeto, vertėjo Algimanto Mikutos naujų knygų sutiktuvės.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Gruodžio 7 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojus kviečiame į paskaitą apie rašytoją Paulių Jurkų!

POPIETĖ KĘSTUČIUI GENIUI ATMINTI
Gruodžio 14 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į popietę „Išdalinęs save Lietuvai“, skirtą aktoriui, poetui Kęstučiui Geniui atminti.

PARODOS „ŠIMTAS ZUIKIŲ SUSIRINKO...“ ATIDARYMAS
Lapkričio 17 d., ketvirtadienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – moksleivių darbų parodos „Šimtas zuikių susirinko...“ atidarymas. 

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ PROGRAMA
Gruodžio 20 d., antradienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę programą.

TARPTAUTINĖ ASMENUKIŲ MUZIEJUJE DIENA
Sausio 18 d. kviečiame kartu paminėti Tarptautinę asmenukių muziejuje dieną – fotografuotis bei užsiregistruoti į nemokamą ekskursiją!

PASAKŲ ŽINOVŲ MŪŠIS!
Vasario 1 d., trečiadienį, 17 val. Maironio namų rūsyje pradedame literatūrinių iniciatyvų ciklą „Kažkas paliko šviesą“!

PASAULINĖ POEZIJOS DIENA
Kovo 22 d., trečiadienį, 17 val. Maironio namuose tradiciškai kviečiame kartu švęsti Pasaulinę poezijos dieną!

„KLASIKAI ŠIUOLAIKINIAME KONTEKSTE“
Gegužės 26 d., penktadienį, 14 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į renginį „Klasikai šiuolaikiniame kontekste!“

„FILOSOFIJA, POEZIJA IR LAKŠTINGALOS“
Gegužės 31 d., trečiadienį, 18 val. J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje vyks tradicinis renginys „Filosofija, poezija ir lakštingalos“.

VASAROS NAUJIENOS
Ar žinote, ką vasarą galite nuveikti muziejuje? Kviečiame sužinoti ir užsukti į svečius!


JONO ENDRIJAIČIO KNYGŲ SUTIKTUVĖS
Kovo 18 d., trečiadienį, 17 val. – Jono Endrijaičio poezijos knygų „Vėpūtinis prie obels“ / „Vėpūtinukai“ sutiktuvės.

V. RUDŽIANSKO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Vasario 5 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks Viktoro Rudžiansko knygos „Vienas“ sutiktuvės.

„LAIMINGASIS – TAI AŠ“
Kovo 19 d., trečiadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę programą „Laimingasis – tai aš“.

„LYGIADIENIO GIESMĖ 2014“
Kovo 21 d., penktadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – „Lygiadienio giesmė – 2014“.

POEZIJOS PAVASARIO LAUREATO VAINIKAVIMAS
Gegužės 30 d., penktadienį, 18 val. – Poezijos pavasario-Maironio premijos laureato vainikavimas!

„BET BŪTIES TOKS TRUMPAS SKRYDIS“
Balandžio 9 d., trečiadienį, 17 val. – atminties valanda „Bet būties toks trumpas skrydis“, skirta poeto Jono Strielkūno 75-osioms gimimo metinėms.

KVIEČIAME KURTI!
Gegužės 15–17 d. – kūrybinis pleneras „Žodis + dailė ir muzika“. Kviečiame atvykti ir kurti menininkų sodyboje – S. Nėries memorialiniame muziejuje!

„ŽALIAKALNIS – PRISIKĖLIMO PARAPIJA“
Gegužės 20 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose vyks Edmundo Janušaičio 36 sapnų romano „Žaliakalnis – Prisikėlimo parapija“ pristatymas. 

„ANTANAS VAIČIULAITIS. LAIŠKAI“
Birželio 18 d., trečiadienį, 17 val. – knygos „Antanas Vaičiulaitis. Laiškai“ sutiktuvės.

„ŠEIMOJE MŪSŲ SAVASTIES ŠAKNYS“
Spalio 1 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojus kviečiame į popietę, skirtą Šeimos metams.

PARODOS VAIŽGANTUI PRISTATYMAS
Spalio 15 d., trečiadienį, 15 val. – TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Nors ir numirus – aš būsiu!“ pristatymas.

SKAITOVŲ KONKURSO II TURAS
Lapkričio 22 d., šeštadienį, 10 val. Maironio namuose vyks Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas.

„LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“
Gruodžio 1 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – edukacinės parodos „Laiškai žmonėms ir apie žmones“ atidarymas.

L. ANDRIEKAUS 100-MEČIO MINĖJIMAS
Lapkričio 13 d., ketvirtadienį, 17 val. – kunigo, vienuolio, poeto, teologijos mokslų daktaro Leonardo Andriekaus (1914–2003) 100-mečio minėjimas.

„MUMIŲ PASAULIS ŠIRDIES GELMĖSE“
Lapkričio 15 d., šeštadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Šiaurės šalių bibliotekų savaitės baigiamasis renginys „Mumių pasaulis širdies gelmėse“

NAUJOS EKSPOZICIJOS ATIDARYMAS
Gruodžio 13 d., šeštadienį, 15 val. – ekspozicijos „Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“ atidarymas!

ĮŽIEBKIME KALĖDŲ EGLĘ MAIRONIO NAMUOSE!
Gruodžio 17 d., trečiadienį, 11 val. visus kviečiame įžiebti Kalėdų eglę Maironio namuose!

PIEŠINIŲ KONKURSO APTARIMAS
Gruodžio 6 d., šeštadienį, 14 val. – piešinių konkurso pagal K. Donelaičio kūrybą aptarimas ir nugalėtojų apdovanojimas.

ROMANO „KAIP ŽAIBAS“ SUTIKTUVĖS
Sausio 23 d., penktadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – rašytojos Aldonos Ruseckaitės romano „Kaip žaibas“ pristatymas.

TĖVO STANISLOVO 10-ŲJŲ MIRTIES METINIŲ MINĖJIMAS
Birželio 5 d., penktadienį, 17 val. Maironio muziejuje vyks Tėvo Stanislovo 10-ųjų mirties metinių minėjimas.

KNYGOS „ŽAIBŲ ŠVIESOJ“ SUTIKTUVĖS
Vasario 6 d., penktadienį, 15  val. – poeto Vlado Baltuškevičiaus sonetų knygos „Žaibų šviesoj“ sutiktuvės.

119-OSIOS BALIO SRUOGOS GIMIMO METINĖS
Vasario 6 d., penktadienį, 17.30 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – vakaras, skirtas Balio Sruogos 119-osioms gimimo metinėms.

ŠVENČIAME TARPTAUTINĘ RAŠYTOJŲ DIENĄ
Kovo 3 d., antradienį, 17 val. kviečiame į  vakarą, skirtą Tarptautinei rašytojų dienai. Programoje – spektaklis „Laiškų knyga“

„ASMENYBIŲ ĮTAKA ŽADINANT TAUTINĘ SAVIGARBĄ“
Kovo 5 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo mem. muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Asmenybių įtaka žadinant tautinę savigarbą“.

„LYGIADIENIO GIESMĖ“
Kovo 21 d., šeštadienį, 12 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – Vieno eilėraščio konkursas „Lygiadienio giesmė“.

KNYGOS „KITOKIU ŽVILGSNIU“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 21 d., antradienį, 17 val. – Jurgio Brėdikio knygos „Kitokiu žvilgsniu“ sutiktuvės. 

POEZIJOS SKAITYMAI SRUOGŲ NAMUOSE
Gegužės 27 d., trečiadienį, 18 val. – poezijos skaitymai B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje!

„NEĮVEIKIAMA TEATRO GALIA“
Gegužės 13 d., trečiadienį, 17 val. Maironio namuose – Juozo Algimanto Krikštopaičio knygos „Neįveikiama teatro galia“ pristatymas.

„SAULĖLEIDŽIŲ AUŠROS“
Birželio 30 d., antradienį, 18 val. renginys, skirtas Maironio lietuvių literatūros muziejaus įkūrimo ir Jono Mačiulio-Maironio mirties metinėms paminėti.

ŽIVILĖS GUOGYTĖS KNYGOS SUTIKTUVĖS
Birželio 18 d., ketvirtadienį, 16 val. J. Grušo muziejuje – Živilės Guogytės knygos „Mano gyvenimo poezija ir proza“ sutiktuvės.

ALEI RŪTAI – 100
Rugsėjo 25 d., penktadienį, 16 val. – Alės Rūtos (Elenos Nakaitės-Arbienės) 100-mečio minėjimas!

„ŠVIESOS BURTAI“
Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – plenero „Plastika + žodis 2015“ darbų pristatymo šventė!

„SALOMĖJA NĖRIS IR KARO NEGANDOS“
Spalio 21 d., trečiadienį, 15 val. Maironio muziejuje bus skaitoma paskaita „Salomėja Nėris ir karo negandos“.

PARODA „KNYGA MANO GYVENIME“
Lapkričio 20 d., penktadienį, 15 val. – parodos „Knyga mano gyvenime“ atidarymas ir moksleivių konkurso „Mano fantazijų knyga“ laureatų apdovanojimas!

DONALDO KAJOKO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Lapkričio 11 d., trečiadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto muziejuje – D. Kajoko eilėraščių knygos „Apie vandenis, medžius ir vėjus“ sutiktuvės.

ANTANUI MIŠKINIUI – 110
Gruodžio 2 d., trečiadienį, 17 val. – poeto, prozininko, literatūros kritiko, pedagogo, vertėjo Antano Miškinio 110-ųjų gimimo metinių minėjimas.

„BALTOJE ADVENTO TYLOJE“
Gruodžio 3 d., ketvirtadienį, 12 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Baltoje Advento tyloje“.

EGLUTĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ
Gruodžio 15 d., antradienį, 14 val. kviečiame į eglutės įžiebimo šventę Maironio namuose!

„GYVENIMAS, KOKS JIS BUVO“
 Sausio 28 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo“ pristatymą.

ERIKOS DRUNGYTĖS KNYGOS SUTIKTUVĖS
Vasario 12 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į Erikos Drungytės eilėraščių knygos „Patria“ sutiktuves.

PARODA „STAČIOS AKYS MEDINIŲ DIEVUKŲ“
Kovo 4 d., penktadienį, 15 val. – Virgilijaus Jankausko fotografijos parodos „Stačios akys medinių dievukų“ atidarymas.

VIKTORUI MILIŪNUI – 100
Kovo 17 d., ketvirtadienį, 17 val. – dramaturgo, prozininko, vertėjo Viktoro Miliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas.

„SODINKIME GYVENIMO MEILĖS MEDĮ...“
Balandžio 12 d., antradienį, 17 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Sodinkime gyvenimo meilės medį…“.

„LIAUDIES MENAS IŠ RAŠYTOJŲ RINKINIŲ“
Balandžio 13 d., trečiadienį, 16 val. kviečiame į parodos „Liaudies menas iš rašytojų rinkinių“ atidarymą!

NAKTĮ SODAS NEUŽMIEGA!
Gegužės 21 d., šeštadienį, 18 val. kviečiame kartu su mumis žaismingai švęsti Europos muziejų naktį!

PASKAITA APIE G. PETKEVIČAITĘ-BITĘ
Gegužės 18 d., trečiadienį, 15 val. – muziejininkė Nijolė Raižytė skaitys paskaitą „Feministinė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės veikla“.

„SALOMĖJA NĖRIS. TOLIMAS SAPNAS“
Birželio 22 d., trečiadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – eilėraščių rinktinės ir CD „Salomėja  Nėris. Tolimas sapnas“ pristatymas!

„ISTORIJA, VERTA... KNYGOS!“ APDOVANOJIMAI
Rugsėjo 22 d., ketvirtadienį, 15 val. Maironio namuose vyks kūrybos konkurso „Istorija, verta… knygos!“ dalyvių apdovanojimai!

VYTAUTO MAČERNIO KŪRYBOS SKAITYMAI
Rugsėjo 30 d., penktadienį, 17 val. minėsime Vytauto Mačernio 95-ąsias gimimo metines.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Spalio 26 d., trečiadienį, 15 val.  kviečiame į paskaitą apie Juozą Aputį.

SKAITOVŲ KONKURSAS. II TURAS
Lapkričio 19 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks tradicinio Respublikinio skaitovų konkurso II turas.


I. J. JANONĖS KNYGŲ SUTIKTUVĖS
Spalio 18 d., antradienį, 17 val. kviečiame į Inezos Juzefos Janonės naujų knygų sutiktuves!

„JAUTRIAI SKLEIDĘ DVASIOS ŠVIESĄ“
Spalio 20 d.,  ketvirtadienį,  17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Jautriai skleidę dvasios šviesą“.

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS 2016
Gruodžio 21 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į tradicinį 24-ąjį Moterų kūrybos vakarą!

MUZIKOS-LITERATŪROS VAKARAS
Gruodžio 16 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į muzikos ir literatūros vakarą!

SALOMĖJOS NĖRIES GIMTADIENIO MINĖJIMAS
Lapkričio 19 d., šeštadienį, 15 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks Salomėjos Nėries gimtadienio minėjimas.

PARODA „NAUJAUSIŲ EKSPONATŲ LABIRINTAIS“
Gruodžio 9 d., penktadienį, 15 val. – parodos „Naujausių eksponatų labirintais“ iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“ atidarymas.

VAIŽGANTO SKAITYMAI
Gruodžio 10 d., šeštadienį, 14 val. J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – literatūrinė popietė.

KNYGOS „AKMENUKŲ PASAKOS“ PRISTATYMAS
Gruodžio 13 d, antradienį, 12.30 kviečiame į A. Jurašiaus knygos „Akmenukų pasakos“ pristatymą.

„O KAD JAU TAIP PRAŠVISTŲ IR LIETUVOS DVASIA“
Gruodžio 28 d., trečiadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – literatūrinė-muzikinė programa.

KNYGOS „MANO KELIAI NEKELIAI“ SUTIKTUVĖS
Sausio 18 d., trečiadienį, 17 val. vyks A. Sadecko knygos „Mano keliai nekeliai“ sutiktuvės.

Z. GAIŽAUSKAITĖS NAUJOS KNYGOS SUTIKTUVĖS
Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia vasario 21 d., antradienį, 17 val. į poetės Zitos Gaižauskaitės eilėraščių knygos „Į vėjo ištiestas rankas“ sutiktuves.

SCENINĖ KOMPOZICIJA „GERIU ŽALIĄ TYLĄ“
Kovo 25 d., šeštadienį, 14 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – sceninės kompozicijos pagal Rimanto Šavelio knygą „Geriu žalią tylą“ pristatymas. 

DONATO JANUTOS KNYGOS PRISTATYMAS
Kovo 23 d., ketvirtadienį, 17 val. rašytojo, advokato ir keliautojo Donato Janutos knygos „Lietuviški takai“ pristatymas ir diskusija.

P. LEMBERTAS „POEZIJA“
Liepos 9 d., pirmadienį, 16 val. kviečiame į notaro, poeto ir visuomenininko Prano Lemberto knygos „Poezija“ sutiktuves.


„TEGUL RASOJA MŪSŲ ŠIRDYS“
Balandžio 10 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Tegul rasoja mūsų širdys“.

A. PAKĖNO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Vasario 11 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – poeto ir muziejininko Alfo Pakėno knygos „Dainuojančiuose šuliniuose“ sutiktuvės.

„ŠEIMOJE MŪSŲ SAVASTIES ŠAKNYS“
Gegužės 20 d., antradienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Šeimoje mūsų savasties šaknys“.

PARODA „GIJOS“
Birželio 19 d., ketvirtadienį, 18 val. – tapybos bei fotografijų parodos „Gijos“ atidarymas.

VAKARAS, SKIRTAS A. NYKAI-NILIŪNUI
Spalio 15 d., trečiadienį, 17 val. – poeto, rašytojo, vertėjo, Nacionalinės premijos laureato Alfonso Nykos-Niliūno 95-ųjų gimimo metinių paminėjimas.

KNYGOS „DEMONŲ AMŽIUS“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 25 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – rašytojo Sauliaus Šaltenio knygos „Demonų amžius“ sutiktuvės.

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS 2014 M.
Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 17 val. Moterų kūrybos vakaras „...kad pakiltų apmirusi siela...“.

POEZIJOS KNYGOS „SUTARTINĖ“ SUTIKTUVĖS
Kovo 6 d., penktadienį, 17 val. – poeto Jono Liniausko sukaktuvinis 60-mečio vakaras su nauja eilėraščių knyga „Sutartinė“.

ATVIRA PASKAITA-DISKUSIJA
Kovo 19 d., ketvirtadienį, 12 val. J. Grušo muziejuje – atvira paskaita-diskusija „Laikinosios sostinės gyvenimo stilius ir mados“.

SUSITIKIMAS SU BIRUTE MAR
Kovo 24 d., antradienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – susitikimas su aktore, rašytoja Birute Mar ir jos knygų „Princesių sala“, „Gėlininkė“ pristatymas.

SUSITIKIMAS SU KORNELIJUMI HELIU
Balandžio 25 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – popietė „Apie austrų literatūrą, save ir ryšius su Lietuva“.

MOTERŲ KŪRYBOS POPIETĖ
Gegužės 14 d., ketvirtadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – Moterų kūrybos popietė „Ir žuvėdros nulydėjo / Per plačias marias...“

„KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ“
Birželio 19 d., penktadienį, 17.30 val. – žodžio ir muzikos vakaras „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“, skirtas poetui, kunigui Ričardui Mikutavičiui.

VAIŽGANTO „RAŠTŲ“ XXIII TOMO PRISTATYMAS
Rugsėjo 25 d., penktadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto muziejuje vyks Vaižganto „Raštų“ XXIII tomo pristatymas.

JONO MAČIULIO-MAIRONIO GIMTADIENIO MINĖJIMAS
Spalio 21 d., trečiadienį, 17 val. minėsime Maironio gimtadienį su Rimvydo Stankevičiaus poezijos knyga „Kertinis skiemuo“!

SKAITOVŲ KONKURSO I TURAS
Lapkričio 14 d., šeštadienį, 10 val. – Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I turas!

PASKAITA APIE MARIŲ KATILIŠKĮ
Lapkričio 25 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita apie Marių Katiliškį „Pakilęs virš gyvenimo kliūčių“.

„TAIP KVEPIA VAKARAS SAPNE“
Gruodžio 3 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į poezijos ir muzikos vakarą „Taip kvepia vakaras sapne“.

KNYGOS „MARANTA“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 15 d., antradienį, 17 val. – rašytojos Birutės Jonuškaitės knygos „Maranta“ sutiktuvės.

„IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ...“
Gruodžio 17 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose vokalinės muzikos koncertas „Iš širdies į širdį...“

„KAD KRŪTINĖSE PLASTĖTŲ...“
Vasario 13 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – meilės lyrikos skaitymų popietė „Kad krūtinėse plastėtų...“.

PARODA IŠ CIKLO „ISTORIJA, VERTA MUZIEJAUS“
Vasario 19 d., penktadienį, 15 val. – parodos „Spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas“ iš ciklo „Istorija verta muziejaus“ pristatymas.

„KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ“
Kovo 4 d., penktadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje – žodžio ir muzikos vakaras „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“.

„PILNAS ILGESIO GYVENIMAS“
Kovo 18 d., penktadienį, 16 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę popietę „Pilnas ilgesio gyvenimas“.

S. ABROMAVIČIAUS KNYGELĖS VAIKAMS PRISTATYMAS
Balandžio 15 d., penktadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Kultūros dienos minėjimas su nauja Stanislovo Abromavičiaus  knygele!

PASKAITA APIE VIKTORĄ MILIŪNĄ
Balandžio 20 d., trečiadienį, 15 val. – parodos „Šis krantas ir anas krantas“ pristatymas bei paskaita apie Viktorą Miliūną.

„NUO KNYGNEŠIŲ EPOCHOS Į LIETUVOS VALSTYBĘ“
Gegužės 18 d., trečiadienį, 16 val. J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – konferencija „Nuo knygnešių epochos į Lietuvos valstybę“.

„BALYS SRUOGA IR LIETUVOS MUZIKINĖ KULTŪRA“
Birželio 22 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – vakaras „Balys Sruoga ir Lietuvos muzikinė kultūra“.

VASAROS SKAITYKLA MAIRONIO SODE
Vasaros skaitykla Maironio sode! Visą vasarą medžių pavėsyje galite atsipūsti su knyga rankose!

MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA
Spalio 6 d., ketvirtadienį, nuo 10 val. – mokslinė-praktinė konferencija „Muziejaus vaidmuo šiandien: nuo kultūros išsaugojimo iki pramogos“!

V. RUDŽIANSKO KNYGOS „JUODOJI DĖŽUTĖ“ SUTIKTUVĖS
Spalio 20 d., ketvirtadienį, 17 val. vyks V. Rudžiansko naujos eilėraščių knygos „Juodoji dėžutė“ sutiktuvės.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 23 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą apie Eleną Mezginaitę ir Algirdą Verbą.

VAKARAS G. IR P. JOKIMAIČIAMS ATMINTI
Spalio 26 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į literatūros ir muzikos vakarą „Žmogaus gyvenimas – degimas medžio“.

SOFIJOS ČIURLIONIENĖS ATMINIMO VAKARAS
Spalio 26 d., trečiadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje vyks Sofijos Čiurlionienės atminimo vakaras.

„APIE KNYGĄ, LIUDIJANČIĄ ISTORIJĄ“
Spalio 26 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į vakarą „Apie knygą, liudijančią istoriją“.

M. MARTINAIČIO ATMINIMO VAKARAS
Lapkričio 24 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į poeto Marcelijaus Martinaičio 80-mečio atminimo vakarą. 

DALIJAMĖS LITERATŪRA. O KĄ SKAITAI TU?
Gruodžio 13 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose kalbėsimės apie knygas ir jų vertę! Dalysimės literatūra!

„ANTANO BARANAUSKO ASMENINĖ BIBLIOTEKA“
Kovo 29 d., trečiadienį 17 val. kviečiame į knygos „Antano Baranausko asmeninė biblioteka“ pristatymą, kuris vyks Rotušės a. 10.

„ROMANAS SU FRAU“
Birželio 2 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į V. Šoblinskaitės knygos „Romanas su Frau“ sutiktuves.

AR RAŠYTI GALI KIEKVIENAS?
Vasario 12 d., trečiadienį, 12.30 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia moksleivius į pašnekesį su rašytojais Ar rašyti gali kiekvienas? 

PASAULINĖ POEZIJOS DIENA
Pasaulinę poezijos dieną
kovo 21 d., penktadienį, 17 val. kviečiame Maironio namuose minėti K. Donelaičio 300 metų jubiliejų.

KŪRYBOS KONKURSO APTARIMAS
Gegužės 21 d., trečiadienį, 15 val. – Respublikinio moksleivių kūrybos konkurso aptarimas ir laureatų apdovanojimas.

„LITERATŪRINĖS VILNIAUS SLINKTYS“
Balandžio 10 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio namuose – „Literatūrinių Vilniaus slinkčių“ viešnagė!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 26 d., trečiadienį, 17 val. Maironio namuose – paskaita TAU klausytojams apie L. Andriekų ir jam skirtos parodos pristatymas.

Edukacija naujojoje galerijoje!
Naujojoje ekspozicijoje per kūrinius ir tekstus kviesime susipažinti su rašytojais, skulptoriais ir įvairiomis skulptūros formomis bei technika!

„PRABILĘS PASAULIUI SAVITA KALBA“
Gegužės 14 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Prabilęs pasauliui savita kalba“.

KONCERTAS „VAIKŲ KAMBARYS“
Rugsėjo 29 d., antradienį, 13.30 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – aktorių trupės „TEATRIUKAS“ koncertas „Vaikų kambarys“. 

„JAUTRIAI SKLEIDĘ DVASIOS ŠVIESĄ“
Rugsėjo 29 d., antradienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Jautriai skleidę dvasios šviesą“.

KAZIO BORUTOS 110-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Lapkričio 26 d., ketvirtadienį, 18 val. – Kazio Borutos 110-ųjų metinių minėjimas.

„PALYDĖK, PALYDĖK MANE, VĖJAU...“
Lapkričio 14 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries muziejuje vyks Salomėjos Nėries gimtadienio minėjimas „Palydėk, palydėk mane, vėjau...“.

VAKARAS, SKIRTAS B. RADZEVIČIAUS ATMINIMUI
Gruodžio 17 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto muziejuje – rašytojo Broniaus Radzevičiaus (1940–1980) atminimo vakaras.

KNYGOS „LAIŠKAI EUGENIJAI“ SUTIKTUVĖS
Vasario 19 d., penktadienį, 17 val. – Jono Mačiulio knygos „Laiškai Eugenijai (1944–1956)“ sutiktuvės. 

RENGINYS, SKIRTAS BALIUI SRUOGAI
Gegužės 18 d., trečiadienį, 18 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – vakaras „Muzikiniai lietuvių liaudies poetikos bruožai B. Sruogos tyrinėjimuose“.

RIMANTO KLUSO SUKAKTUVINĖ POPIETĖ
Lapkričio 26 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks Rimanto Kluso sukaktuvinė kūrybos popietė.


PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Vasario 22 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą „Vaižgantas – universiteto dėstytojas“.

KNYGOS „AMŽINYBĖS PĖDSAKAI“ SUTIKTUVĖS
Kovo 30 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į prelato V. S. Vaičiūno naujos poezijos knygos „Amžinybės pėdsakai“ sutiktuves.

VASAROK MUZIEJUJE!
Rugpjūčio 7–10 dienomis – vasaros edukacija 6–10 m. vaikams Maironio namuose!

MEILĖS LYRIKOS SKAITYMAI
Vasario 15 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – meilės lyrikos skaitymų popietė „Vėtra suokia rūstų juoką / Apie meilę tą...“!

BALTŲ POETŲ SKAITYMAI
Gegužės 21 d., trečiadienį, 15 val. – Poezijos pavasario šventė S. Nėries memorialiniame muziejuje! 

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ KOMPOZICIJA
Vasario 12 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija iš ciklo „Asmenybių vaidmuo žadinant tautinę savigarbą“.

PARODOS „IŠTAKOS“ ATIDARYMAS
Gegužės 15 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje atidaroma Arvydo Palevičiaus tapybos darbų paroda „Ištakos“.

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „ŽEMAITĖS MAGIJA...“
Spalio 1 d., ketvirtadienį, 10 val. kviečiame į mokslinę konferenciją „Žemaitės magija: asmenybė, kūryba, archyvų slėpiniai“!

KNYGOS „GYVIEJI SKYDAI“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 17 d., antradienį, 17 val. – istoriko, rašytojo Rimanto Marčėno novelių ir apsakymų knygos „Gyvieji skydai“ sutiktuvės.

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS
Gruodžio 18 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į tradicinį Moterų kūrybos vakarą. 

„KOKS PASAULIS TRAPUS“
Gruodžio 19 d., šeštadienį, 14 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į poezijos ir muzikos popietę „Koks pasaulis trapus“.

PASKAITA „SPAUDOS DRAUDIMAS IR MOTIEJUS VALANČIUS“
Vasario 24 d., trečiadienį, 15 val. – muziejininkė Audronė Gedutienė skaitys paskaitą „Spaudos draudimas ir Motiejus Valančius“.

„LYGIADIENIO GIESMĖ“
Kovo 19 d., šeštadienį, 14 val. Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje – konkursas „Lygiadienio giesmė“.

„RAŠYTOJA ŽEMAITĖ – STEREOTIPŲ LAUŽYTOJA“
Lapkričio 29 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – literatūros vakaras-diskusija „Rašytoja Žemaitė – stereotipų laužytoja“.

ALGIO SAMULIONIO PRISIMINIMUI SKIRTAS VAKARAS
Lapkričio 30 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – vakaras, skirtas prisiminti B. Sruogos kūrybos tyrinėtoją habil. dr. Algį Samulionį.


„DIALOGAI SU DALIA GRINKEVIČIŪTE“
Birželio 3 d., šeštadienį, 16 val. vyks vakaras „Atminties aktai. Dialogai su Dalia Grinkevičiūte“.

„DVASIA KO IEŠKO, KAS ATSPĖS...“
Gegužės 16 d., šeštadienį, 16 val. kviečiame į „Muziejų nakties“ renginį-detektyvą „Dvasia ko ieško, kas atspės, / Kai skęsta ji tarp atminimų!“

PASKAITA APIE VINCĄ KUDIRKĄ
Spalio 7 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Lietuvos himno autoriaus Vinco Kudirkos fenomenas“.

„UŽKODUOTAS TĖVYNĖS ILGESIO GENAS“
Lapkričio 17 d., antradienį, 17.30 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – kompozicija „Užkoduotas Tėvynės meilės ir ilgesio genas“.

JUOZO GRUŠO GIMTADIENIO MINĖJIMAS
Lapkričio 30 d., trečiadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į rašytojo Juozo Grušo 115-ųjų gimimo metinių minėjimą.

„GIMTOJI KALBA: IŠLAIKYTI, GRAŽINTI, SKLEISTI...“
Kovo 2 d., ketvirtadienį, 16 val.  parodos „Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti...“ atidarymas. Kviečiame!

BERNARDUI BRAZDŽIONIUI – 110
Vasario 2 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose minėsime poeto Bernardo Brazdžionio 110-ąsias gimimo metines.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Balandžio 5 d., trečiadienį, 16 val. netradicinė paskaita-dirbtuvės TAU klausytojams „Margink, kaip moki!“

SUSITIKIMAS SU V. RAČICKU
Balandžio 7 d., penktadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į susitikimą su V. Račicku.

„IRANAS – KITA MĖNULIO PUSĖ“
Kovo 22 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – Mariaus Abramavičiaus knygos „Iranas – kita mėnulio pusė“ sutiktuvės.

K. BRADŪNO 100-OSIOS GIMIMO METINĖS
Vasario 6 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose minėsime K. Bradūno 100-ąsias gimimo metines.

„ESAME IR LIUDIJAME LIETUVĄ“
B. ir V. Sruogų namai-muziejus vasario 7 d., antradienį, 17 val. kviečia į vakarą „Esame ir liudijame Lietuvą“.

R. MARČĖNO SUKAKTUVINIS VAKARAS
Balandžio 7 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į rašytojo, istoriko, pedagogo Rimanto Marčėno sukaktuvinį 80-mečio kūrybos vakarą. 

GINTAUTAS LABANAUSKAS. „KAŽKADA“
Rugpjūčio 22 d., trečiadienį, 18 val. kviečiame į Gintauto Labanausko eilėraščių knygos „Kažkada“ sutiktuves.


„ESKIZAI BALIUI DIDŽIAJAM“
Vasario 8 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į spektaklį „Eskizai Baliui Didžiajam“ (Balys Sruoga).

J. NOAK „RAUDONOS PELYTĖS“ PRISTATYMAS
Kovo 2 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į rašytojos Juttos Noak romano „Raudonos pelytės“ pristatymą.

KNYGOS SUTIKTUVĖS
Birželio 8 d., ketvirtadienį, 18 val. kviečiame į knygos „Tautosakinių ir instrumentologinių ekspedicijų keliais“ sutiktuves.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Vasario 8 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą „Dešimt metų be Jurgos“, skirtą Jurgos Ivanauskaitės (1961-2007) atminimui. 

KNYGOS „SEKMADIENĮ LENGVA NEŠTI“ SUTIKTUVĖS
Vasario 10 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į O. Jautakės knygos „Sekmadienį lengva nešti“ sutiktuves.

POPIETĖ „GIEDANTIS AKMUO“
Vasario 11 d., šeštadienį, 14 val. Juozo Tumo-Vaižganto butas-muziejus kviečia į poezijos popietę „Giedantis akmuo“.

„MENAI IR DVARAI“
Balandžio 9 d., sekmadienį, 17 val. ciklo „Menai ir dvarai“ popietė su aktore Vaiva Mainelyte!

„LAIMĖS PUNKTYRU PASIUVINĖTAS“
Rugpjūčio 25 d. 15 val. vyks O. Ivanauskienės eilėraščių knygos „Laimės punktyru pasiuvinėtas“ pristatymas!

POPIETĖ „TIEK ŠVIESOS, TIEK GĖLIŲ“
Vasario 14 d., antradienį, 15 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – meilės lyrikos skaitymų popietė „Tiek šviesos, tiek gėlių“.

„KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ“
Kovo 3 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į poeto, kunigo Ričardo Mikutavičiaus (1935–1998) poezijos ir muzikos valandą „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“.

„AKMENIMIS SUGRĮŽOM IŠ KELIONĖS“
Birželio 14 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į mišraus choro „Gimtinė“ literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Akmenimis sugrįžom iš kelionės“.

„VAIŽGANTO GLŪDĖJIMAS LIETUVOJ“
Rugsėjo 20 d., trečiadienį, 17 val. vyks Juozo Tumo-Vaižganto 148-ojo gimtadienio ir memorialinio buto-muziejaus 20-mečio minėjimas.

KNYGOS „JUSTINO MARCINKEVIČIAUS LAIKAS“ SUTIKTUVĖS
Vasario 16 d., ketvirtadienį, 13 val. V. P. Andriukaičio knygos „Justino Marcinkevičiaus laikas“ sutiktuvės.

PARODA „KAUNAS. AŠ TAVE MATAU“
Vasario 16 d., ketvirtadienį, 12 val. Maironio namuose bus atidaroma tapybos simpoziumo darbų paroda „Kaunas. Aš tave matau“.

„NEJAUGI TAI BUVO“
Birželio 15 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į poeto S. Santvaro 115-ųjų gimimo metinių minėjimą ir knygos apie aktorę R. Staliliūnaitę sutiktuves. 

Z. GRONAU NAUJOS KNYGOS SUTIKTUVĖS
Kovo 6 d., pirmadienį, 16 val. kviečiame Maironio namuose sutikti naują Zigfrido Gronau knygą „Klyksmas vaiduoklių mieste. Vilko vaikai“.

PARODOS „ESANTYS ŠALIA“ ATIDARYMAS
Kovo 7 d., antradienį, 16 val. Juozo Grušo memorialiniame muziejuje atidaroma šiauliečio tautodailininko, muziejininko, edukatoriaus Ryčio Milkinto paroda „Esantys šalia“. Paroda veiks iki kovo 31 dienos.

T. MARCINKEVIČIŪTĖS NAUJOS KNYGOS SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 21 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į naujos T. Marcinkevičiūtės poezijos knygos „Mano poe(ma)ma“ sutiktuves!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Kovo 8 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą „Juozo Grušo gyvenimo ir kūrybos kelias“.

POPIETĖ „EIK TAIP, KAIP EINA LAISVĖ“
Kovo 9 d., ketvirtadienį, 13 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į muzikinę-literatūrinę popietę „Eik taip, kaip eina laisvė“.

SPEKTAKLIS „JUDAS ISKARIJOTAS“
Balandžio 13 d., Didįjį Ketvirtadienį, 17.30 val. kviečiame į spektaklį – Leonido Andrejevo „Judas Iskarijotas“ (II dalis).

KONCERTAS „DIJUTO DIJUTĖLA“
Rugsėjo 23 d., šeštadienį, 15 val. kviečiame į kamerinės muzikos koncertą „Dijuto dijutėla“!

R. MIKUCKYTĖ „JEIGU“
Rugpjūčio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į Raimondos Mikuckytės poezijos knygos „Jeigu“ sutiktuves.


KONCERTAS KOVO 11-AJAI PAMINĖTI

Kovo 10 d., penktadienį, 16 val. kviečiame kartu paminėti Kovo 11-ąją!


„MENAI IR DVARAI“
Kovo 5 d., sekmadienį, 17 val.  renginių ciklo „Menai ir dvarai“ susitikimas su aktore Kristina Kazlauskaite.

EKSPOZICIJOS ATIDARYMAS
Balandžio 19 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į naujos edukacinės ekspozicijos „Lietuvių literatūra: trumpai ir žaismingai“ atidarymą.

IEVAI SIMONAITYTEI – 120
Birželio 20 d., antradienį, 17 val. kviečiame į rašytojos Ievos Simonaitytės 120-ųjų gimimo metinių minėjimą.

„BŪTIS TARP ŽODŽIŲ SKLEIDŽIAS...“
Birželio 21 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į poezijos vakarą „Būtis tarp žodžių skleidžias...“

KNYGOS „DALIA“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 21 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į Dalios Kotrynos Baliutavičienės knygos „Dalia. Dalios Grinkevičiūtės gyvenimas“ pristatymą.

KNYGOS APIE V. ZABORSKAITĘ PRISTATYMAS
Balandžio 22 d., šeštadienį, 12 val. Juozo Tumo-Vaižganto bute-muziejuje vyks knygos „Ir aš ją pažinojau“ sutiktuvės.

„GĖLĖ PASAKĖ VĖJUI…“
Balandžio 25 d., antradienį, 17 val. kviečiame į poezijos ir džiazo improvizacijas pagal Henriko Radausko poeziją „Gėlė pasakė vėjui...“

„NAUJOJI ROMUVA“
Birželio 22 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į naujausių žurnalo „Naujoji Romuva“ numerių pristatymą.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Rugsėjo 27 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita, skirta rašytojoms Šatrijos Raganai ir Lazdynų Pelėdai. Kviečiame!

„PONIA IŠ VENECIJOS TAVERNOS...“
Rugsėjo 3 d., pirmadienį, 17 val. vyks V. Valiušaičio knygos „Ponia iš Venecijos tavernos. „Mūsiškiai“ ir kiti prašalaičiai savojoje istorijoje“ pristatymas.


PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Gegužės 3 d., trečiadienį, 15 val. paskaita TAU Literatūros fakulteto klausytojams apie V. Mačernį.

KŪRYBOS VAKARAS
Rugsėjo 5 d., trečiadienį, 17.30 val. kviečiame į K. Barecko ir T. Vyšniausko debiutinių eilėraščių knygų sutiktuves.


„NACIONALINĖ EKSPEDICIJA: NEMUNU PER LIETUVĄ“
Gegužės 3 d., trečiadienį, 18 val. vyks Selemono Paltanavičiaus knygos „Nemunu per Lietuvą“ sutiktuvės.

MUZIEJAUS ĮKŪRIMO MINĖJIMAS
Birželio 28 d., trečiadienį, 17 val. tradiciškai minėsime muziejaus įkūrimą ir poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio mirties metines.

„ŠIMTMEČIO LINK“
Spalio 1 d., sekmadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – dailininkų ir rašytojų plenero darbų pristatymo šventė „Šimtmečio link“. 

„ISTORINĖS IR ŠIUOLAIKINĖS DRAMATURGIJOS...“
Rugsėjo 6 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo memorialinio muziejaus sodelyje vyks diskusija apie šiuolaikinę ir istorinę dramaturgiją.


„AZURITIJOS KARDINOLAI“ PRISTATYMAS
Gegužės 9 d., antradienį, 17 val. kviečiame į Jurgos Žąsinaitės knygos „Azuritijos kardinolai“ pristatymą.

VASAROS EDUKACIJA
Birželio 27–30 d. mažuosius muziejaus bičiulius tradiciškai kviečiame vieną vasaros savaitę praleisti muziejuje!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Spalio 4 d., trečiadienį, 15 val. paskaita TAU literatūros fakulteto klausytojams ir plačiajai visuomenei!

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA 2017 M.
Spalio 11 d., trečiadienį, nuo 10 val. – tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti...“

„EINU VISAS PAS TAVE SU TAVIMI…“
Spalio 5 d., ketvirtadienį, 17 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Einu visas pas Tave su Tavimi...“

„MENAI IR DVARAI“
Gegužės 14 d., sekmadienį, 17 val. ciklo „Menai ir dvarai“ popietė su aktoriumi Andriumi Bialobžeskiu!

CENACULUM POETICUM
Birželio 30 d., penktadienį, 18 val. kviečiame į kun. G. Stumbro kūrybinį vakarą.

ŠV. PRANCIŠKAUS VARDO MINĖJIMAS
Spalio 6 d., penktadienį, 16 val. Juozo Tumo-Vaižganto bute-muziejuje vyks tradicinis Šv. Pranciškaus vardo minėjimas.

PARODA „LIETUVIŲ ŠVEICARIJA“
Spalio 11 d., trečiadienį, 16 val. kviečiame į parodos „Lietuvių Šveicarija“ atidarymą!

ŠEIMŲ ŠEŠTADIENIS
Rugsėjo 8 d., šeštadienį, 13 val. kviečiame visus į ŠEIMŲ ŠEŠTADIENĮ!

POEZIJOS PAVASARIS 2017
Gegužės 16 d., antradienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – Moterų kūrybos popietė „Tegu vėjai mane kelia...“

„VEIDU Į VAKARĄ“ SUTIKTUVĖS
Spalio 12 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į Viktoro Gulbino eilėraščių knygos „Veidu į vakarą“ sutiktuves.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Gegužės 17 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą „Jiems – tik septyniasdešimt“.

SUSITIKIMAS SU N. KEPENIENE
Spalio 17 d., antradienį, 12 val. kviečiame į susitikimą su rašytoja Nijole Kepeniene.

„POEZIJA, O GAL NE JI“ SUTIKTUVĖS
Spalio 17 d., antradienį, 17 val. kviečiame į D. Kajoko naujos eilėraščių rinktinės „Poezija, o gal ne ji“ sutiktuves!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Spalio 18 d., trečiadienį, 15 val. paskaita TAU literatūros fakulteto klausytojams ir plačiajai visuomenei!

EDUKACIJA VAIKŲ MUZIEJUJE
Spalio 19 d., ketvirtadienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į edukacinį užsiėmimą „Kiekviena lėlė – tai pasaka“.

KUR PRADINGO SODAS?
Gegužės 20 d., šeštadienį, nuo 18 val. kviečiame į Muziejų nakties 2017 veiklas!

„PILKOJI ALGIRDO VERBOS ŽVAIGŽDĖ“
Spalio 19 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje pristatysime knygą „Pilkoji Algirdo Verbos žvaigždė“!

PARODOS ATIDARYMAS
Gegužės 23 d., antradienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į parodos atidarymą!

„OŽKINIAI LINŲ MĖLYNŲ“
Spalio 20 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į poeto Sigito Birgelio naujausios eilėraščių knygos (antro leidimo) „Ožkiniai linų mėlynų" sutiktuves.

„KITOKIU ŽVILGSNIU 2“ SUTIKTUVĖS
Spalio 24 d., antradienį, 17 val. kviečiame į prof. J. Brėdikio knygos „Kitokiu žvilgsniu 2“ pristatymą.

SPECIALI EKSKURSIJA
Spalio 25 d., trečiadienį, 14 val. kviečiame į specialią ekskursiją, skirtą Maironio 155-osios gimimo metinėms paminėti!

„BALIO SRUOGOS KELIAIS“
Spalio 26 d., ketvirtadienį, 18 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į renginį, skirtą 70-osioms rašytojo mirties metinėms.

MAIRONIUI – 155
Spalio 27 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į Maironio 155-ųjų gimimo metinių minėjimą!

KONCERTAS „MES NORIM DAINUOTI...“
Sausio 15 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į koncertą „Mes norim dainuoti...“!

SUSITIKIMAS SU D. ČEPAUSKAITE
Sausio 16 d., antradienį, 12 val. kviečiame į susitikimą su poete D. Čepauskaite!

PARODOS „SŪDUVIŲ ŽEMĖ. GIMTINĖS“ ATIDARYMAS
Lapkričio 7 d., antradienį, 16 val. kviečiame į parodos „Sūduvių žemė. Gimtinės“ atidarymą!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 8 d., trečiadienį, 15 val. paskaita TAU literatūros fakulteto klausytojams ir plačiajai visuomenei!

„JIE KŪRĖ LIETUVĄ“
Lapkričio 9 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją, skirtą dr. J. Basanavičiui ir A. Smetonai.

SKAITOVŲ KONKURSAS 2017
Lapkričio 11 d., šeštadienį, nuo 10 val. vyks skaitovų konkursas! Kviečiame!

POPIETĖ IŠ CIKLO „MENAI IR DVARAI“
Lapkričio  12 d., sekmadienį, 17 val. Maironio namuose – popietė su aktore Olita Dautartaite!

MONOGRAFIJOS APIE J. VAIČIŪNAITĘ PRISTATYMAS
Lapkričio 15 d., trečiadienį, 17 val. – dr. Gintarės Bernotienės monografijos, skirtos Juditos Vaičiūnaitės kūrybai, pristatymas.

„JIE KŪRĖ LIETUVĄ“
Lapkričio 16 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Jie kūrė Lietuvą“.

G. JANKAUS KNYGOS „RYTOJ“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 17 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į G. Jankaus knygos „Rytoj“ sutiktuves.

KONCERTAS „GAIVUS FJORDŲ DVELKSMAS“
Lapkričio 18 d., šeštadienį, 15 val. kviečiame į koncertą-susitikimą su pianiste Birute Vainiūnaite!

„RUDENIO SAULĖ“
Lapkričio 18 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į renginį „Rudenio saulė“, skirtą S. Nėries 113-ųjų gimimo metinių minėjimui. 

SUSITIKIMAS SU Z. GAIŽAUSKAITE
Rugsėjo 11 d., antradienį, 11 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į susitikimą su poete Zita Gaižauskaite. 

„ĮTEKSTINTAS KAUNAS“
Rugsėjo 11 d., antradienį, 17 val. projekto „Įtekstintas Kaunas“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, renginys „Sakralinės kūrybos skaitymai“.


PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Rugsėjo 12 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą apie poetę Janiną Degutytę.


S. DAUKANTUI – 225
Rugsėjo 12 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinių minėjimą! 

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ KOMPOZICIJA
Rugsėjo 12 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje literatūrinis-muzikinis vakaras Apulija – žavioji pietų Italijos paslaptis...“


PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 22 d., trečiadienį, 15 val. paskaita TAU literatūros fakulteto klausytojams ir plačiajai visuomenei!

„ĮTEKSTINTAS KAUNAS“
Rugsėjo 14 d., penktadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namų-muziejus sodelyje vyks „Diskusija-skaitymai apie tremtį ir koncentracijos stovyklas“.


„PĖDŲ PUNKTYRAI“
Lapkričio 24 d., penktadienį., 17 val. poeto, žurnalisto, leidėjo V. Rudžiansko jubiliejinis kūrybos vakaras „Pėdų punktyrai“.

SKAITOVŲ KONKURSAS 2017
Lapkričio 25 d., šeštadienį, nuo 10 val. vyks II-asis Skaitovų konkurso turas!

„GYVOSIOS ISTORIJOS PAMOKA...“
Rugsėjo 18 d., antradienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją apie LDK žemes ir lietuvybės pėdsakus.

EKSKURSIJA PAVIENIAMS LANKYTOJAMS
Sausio 27 d., šeštadienį, 14 val. kviečiame į nemokamą ekskursiją po Maironio butą!

T. ŽVIRINSKIO „SUNKI KNYGA“
Rugsėjo 20 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į T. Žvirinskio poezo užrašų „Sunki knyga“ sutiktuves!


„ĮTEKSTINTAS KAUNAS“
Rugsėjo 20 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje įtrauks diskusija „Pilietiško žodžio svarba“.

SPEKTAKLIS „SKRUDŽO KALĖDOS“
Sausio 30 d., antradienį, 17 val. kviečiame į spektaklį „Skrudžo Kalėdos“ ir knygos „Balta skrybėlaitė“ sutiktuves.

SUSITIKIMAS SU J. BRAZAIČIU
Rugsėjo 20 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje įvyks susitikimas su vertėju J. Brazaičiu.


„MOTERŲ RAŠYTOJŲ LIKIMAI“
Lapkričio 28 d., antradienį, 18 val. kviečiame į A. Ruseckaitės paskaitą-diskusiją apie moteris rašytojas!

„ŽEMAITIJOS DAIKTAI IR BALSAI“
Vasario 1 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į knygos „Žemaitijos balsai ir daiktai“ sutiktuves.

PLENERAS „PLASTIKA + ŽODIS 2018“
Rugsėjo 23 d., sekmadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje kviečiame į plenero „Plastika + žodis 2018“ kūrinių pristatymo šventę.


KNYGOS „DEBESŲ SALA“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 29 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į E. Janušaičio knygos „Debesų sala“ sutiktuves!

„VIENO BUTO ISTORIJA: BALYS SRUOGA“
Vasario 1 d., ketvirtadienį, 18 val. kviečiame į dokumentinės apybraižos „Vieno buto istorija: Balys Sruoga“ pristatymą.

„TEATRAS – DIDŽIAUSIA MEILĖ“
Lapkričio 29 d., trečiadienį, 17 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę popietę „Teatras – didžiausia meilė“!

„VYDŪNAS. GYVENIMAS, MIRTIS IR KAS TOLIAU...“
Vasario 5 d., pirmadienį, 16 val. parodos, skirtos Vydūnui, atidarymas. Kviečiame!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Rugsėjo 26 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą apie poetę Gražiną Tulauskaitę-Babrauskienę.


LIETUVA VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE
Rugsėjo 26 d., trečiadienį, 16 val. parodos „Lietuvos rašytojų dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje“ atidarymas!


ŠEŠTADIENINĖ EKSKURSIJA
Rugsėjo 29 d., šeštadienį, 14 val. kviečiame į ekskursiją po Maironio butą!


SUSITIKIMAS SU SIGITU POŠKUMI
Vasario 7 d., trečiadienį, 12 val. kviečiame į susitikimą su poetu Sigitu Poškumi Vaikų literatūros muziejuje (K. Donelaičio g. 13). 

EUGENIJUI MATUZEVIČUI – 100
Gruodžio 8 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į poeto, vertėjo Eugenijaus Matuzevičiaus 100-mečio minėjimo vakarą! 

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Vasario 7 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą apie poetą, vertėją, redaktorių E. Matuzevičių.

„PIRMAS LANKAS“ (4)
Rugsėjo 29 d., šeštadienį, 15 val. kviečiame į ketvirtąjį „Pirmo lanko“ renginį kartu su Virginija Rimkaite ir „21 a“!

J. JASĖNAS „SURINK IŠ PAKRAŠČIŲ“
Spalio 3 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į J. Jasėno poezijos knygos „Surink iš pakraščių“ sutiktuves.


MINTIES TILTU IŠ LIETUVOS Į HIMALAJUS
Gruodžio 9 d., šeštadienį, 15 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia keliauti „Minties tiltu iš Lietuvos į Himalajus“.

V. S. VAIČIŪNO NAUJŲ KNYGŲ SUTIKTUVĖS
Vasario 8 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į prelato V. S. Vaičiūno naujų knygų sutiktuves!

ŠV. PRANCIŠKAUS DIENOS MINĖJIMAS
Spalio 4 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje vyks tradicinis šv. Pranciškaus dienos minėjimas. 

POPIETĖ IŠ CIKLO „MENAI IR DVARAI“
Gruodžio 10 d., sekmadienį, 17 val. popietė su Kauno valstybinio muzikinio teatro baleto artistais: Justina Vitkute ir Gintaru Visockiu.

„KO ŠIRDELĖ PLASTA“
Vasario 14 d., trečiadienį, 14 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į tradicinę meilės lyrikos popietę „Ko širdelė plasta“. 

„TU, JŲ NUMYLĖTA TĖVYNE!“
Vasario 16 d., penktadienį, kviečiame į šventinius renginius muziejuje „Tu, jų numylėta Tėvyne“!

J. ŽVINYS „ŽEMĖS ŠVIESA“
Spalio 9 d., antradienį, 17 val. kun. Jono Žvinio poezijos rinktinės „Žemės šviesa“ sutiktuvės!


MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS 2017
Gruodžio 13 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į tradicinį 25-ąjį Moterų kūrybos vakarą „...kad pakiltų apmirusi siela...“

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Vasario 21 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą apie Vydūną!

DIRBTUVĖLĖS „PUOŠIU KALĖDAS“
Gruodžio 14 d., ketvirtadienį, 14 val. kviečiame į kūrybines dirbtuvėles mažiesiems „Puošiu Kalėdas“!

VAKARAS V. KOMARUI
Vasario 22 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į vakarą „Vladislovas Komaras šiandieninės epochos šviesoje: gyvenimas dovanotas Lietuvai“.

Ekskursija po Maironio butą
Gruodžio 16 d., šeštadienį, 14 val. kviečiame į nemokamą ekskursiją po Maironio butą!

„PRISIMENANT OSKARĄ MILAŠIŲ“
Gruodžio 16 d., šeštadienį, 14 val. kviečiame į literatūros popietę „Prisimenant Oskarą Milašių“. 

„DEBESŲ SALA ŽALIAKALNYJE“

Vasario 23 d., penktadienį, 17 val. J. Grušo mem. muziejus kviečia į vakarą su E. Janušaičiu!


„DŪŽTANČIOS FORMOS“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 20 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į A. Ruseckaitės knygos „Dūžtančios formos. Romanas apie Vytautą Mačernį“ sutiktuves!

„ORDINAS BE ORDERIO“
Vasario 26 d., pirmadienį, 16 val. kviečiame į poeto Gintaro Patacko dvikalbės knygos „Ordinas be orderio“ pristatymą.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Gruodžio 20 d., trečiadienį, 15 val. paskaita TAU literatūros fakulteto klausytojams ir plačiajai visuomenei!

SUSITIKIMAS SU D. KANDROTIENE
Vasario 28 d., trečiadienį, 10 val. kviečiame į susitikimą su leidėja, rašytoja D. Kandrotiene.


VAKARAS J. BASANAVIČIUI
Kovo 1 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo mem. muziejus kviečia į vakarą „Jonas Basanavičius – laisvės aušros pranašas“.


„SPINDULYS BEGALINĖS ŠVIESOS“
Kovo 6 d., antradienį, 17 val. kviečiame į Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimą!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Kovo 7 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą apie poetą Vytautą Mačernį!

J. MARCINKEVIČIUI – 88
Kovo 10 d., šeštadienį, 11 val. J. Tumo-Vaižganto mem. butas-muziejus kviečia į J. Marcinkevičiaus 88-ojo gimtadienio minėjimą!


„100 ŽODŽIŲ LIETUVAI“ APDOVANOJIMAI
Kovo 10 d., šeštadienį, 14 d. kviečiame į kūrybos konkurso „100 žodžių Lietuvai“ apdovanojimus!


„AŠ ESU ETMĖS EVĖ“
Kovo 14 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į prof. habil. dr. Domo Kauno knygos „Aš esu Etmės Evė“ sutiktuves!


„IŠDALINĘS SAVE LIETUVAI“
Kovo 15 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į vakarą „Išdalinęs save Lietuvai“!

„MENAI IR DVARAI“
Kovo 18 d., sekmadienį, 17 val. „Menai ir dvarai“ kviečia į susitikimą su V. Lukočiumi!

POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS
Kovo 21 d., trečiadienį, 17 val. minėsime Pasaulinę poezijos dieną kartu su skaitovu P. Šironu!


„LYGIADIENIO GIESMĖ“
Kovo 23 d., penktadienį, 12 val. S. Nėries mem. muziejuje vyks pavasarinė kūrybos šventė „Lygiadienio giesmė“.


„NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ KŪRĖJAI...“
Kovo 23 d., penktadienį, 16 val. Maironio muziejuje kviečiame į parodos „Nepriklausomų valstybių kūrėjai...“ atidarymą.


VAKARAS J. MARCINKEVIČIUI
Kovo 27 d., antradienį, 17 val. Maironio muziejuje kviečiame į knygų „J. Marcinkevičius: kokį jį prisimename“ ir „Amžiaus pabaiga“ sutiktuves!


TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA
Kovo 29 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į muzikinės-literatūrinės kompozicijos pristatymą.

EKSKURSIJA PAVIENIAMS LANKYTOJAMS
Kovo 31 d., šeštadienį, 14 val. kviečiame į nemokamą ekskursiją po Maironio butą!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Balandžio 4 d., trečiadienį, 15 val. Maironio muziejus kviečia į paskaitą apie kunigą, rašytoją, mokytoją Stasį Ylą (1908–1983).


PUTINUI – 125
Balandžio 5 d., ketvirtadienį, 17 val. minėsime rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino 125-ąsias gimimo metines!


„INTERVIU SU DAIKTAIS“
Balandžio 12 d., ketvirtadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į „Interviu su daiktais“!


„IŠ MIRUSIŲ ŽVAIGŽDŽIŲ MES SUDARYTI“
Balandžio 12 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į I. J. Janonės poezijos knygos „Iš mirusių žvaigždžių mes sudaryti“ sutiktuves!


KŪRYBOS POPIETĖ SENJORAMS
Balandžio 14 d., šeštadienį, 14 val. Maironio muziejus kviečia visus kuriančius, rašančius bei literatūrai neabejingus senjorus į kūrybos popietę!


POPIETĖ PRANCIŠKUI BEINARIUI
Balandžio 14 d., šeštadienį, 15 val. Maironio muziejuje vyks popietė „Kauno muzikinės kultūros šviesulys: Pranciškus Beinaris (1921–2007)“.

„PRO APŠVIESTĄ LANGĄ“
Balandžio 14 d. šeštadienį, 14 val. J. Tumo-Vaižganto mem. butas-muziejus kviečia į knygos „Pro apšviestą langą“ apie A. Navickaitę pristatymą.


PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Spalio 10 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą apie Simoną Daukantą.


PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Balandžio 18 d., trečiadienį, 15 val. J. Ivanauskienė skaitys paskaitą „Kitas Bernardas Brazdžionis“. 

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA
Spalio 11 d., ketvirtadienį, nuo 10 val. – tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Lietuviškumo formulė: kultūra, literatūra, asmenybės“.


„KUŽDESIAI“
Balandžio 16 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į Rimos Petrilevičienės eilėraščių rinktinės „Kuždesiai“ sutiktuves.


A. KURKOVAS „ŠENGENO ISTORIJA“
Spalio 11 d., ketvirtadienį, 17.30 val. vakaras su rašytoju A. Kurkovu (Ukraina) ir romanu „Šengeno istorija“.


„FLORESTANO NIEKUČIAI“
Balandžio 19 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į I. Labokės naujos knygos „Florestano niekučiai“ sutiktuves Maironio namuose!


„PIRMAS LANKAS“ (5)
Spalio 12 d., penktadienį, 17 val. penktasis „Pirmo lanko“ susitikimas su Jonu Žakaičiu!

D. SAUKAITYTĖS POEZIJOS RINKTINĖS SUTIKTUVĖS
Spalio 15 d., pirmadienį, 17 val. Dalios Saukaitytės poezijos rinktinės „Purpurinis vakaras” pristatymas.


NAUJŲ KNYGŲ SUTIKTUVĖS
Spalio 17 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į dviejų naujų knygų sutiktuves! 

SUSITIKIMAS SU REBEKA UNA
Spalio 18 d., ketvirtadienį, 11 val. kviečiame pradinių klasių mokinius į susitikimą su rašytoja Rebeka Una!


„MENAI IR DVARAI“
Balandžio 22 d., sekmadienį, 17 val. popietė su aktore V. Kochanskyte!

MUZIEJŲ KELIAS 2018
Kviečiame į Lietuvos muziejų kelio renginius gegužės–birželio mėn. muziejuje ir padaliniuose! Susipažinkite su programa...


„KALBOS IR LITERATŪROS KELIAIS“
Spalio 19 d., penktadienį, 16 val. bus atidaroma tarptautinė paroda „Kalbos ir literatūros keliais“ ir minimas Maironio 156-asis gimtadienis!

RYTMETYS SU I. VALANTINAITE
Balandžio 24 d., antradienį, 10.30 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje jaukiai kalbėsimės su rašytoja I. Valantinaite!


„DEBESŲ PATALUOS“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 26 d., ketvirtadienį, 10 val. Vaikų literatūros muziejuje pristatysime pasakaičių rinkinį „Debesų pataluos“.


„PIRMAS LANKAS“
Balandžio 26 d., ketvirtadienį, 15 val. Maironio namuose ciklo „Pirmas lankas“ popietė! Susitiksime su V. Kulvinskaite ir jos knyga „Antrininkė“.

MOTINOS DIENA
Balandžio 28 d., šeštadienį, 12 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje minėsime Motinos dieną.


SKAMBĖK, PAVASARI!
Balandžio 28 d., šeštadienį, 13 val. maloniai kviečiame Maironio namuose pasinerti į klasikinės muzikos žavesį!


VAIŽGANTO MIRTIES METINĖS
Balandžio 28 d., šeštadienį, 11 val. J. Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus kviečia į Vaižganto 85-ųjų mirties metinių minėjimą.


VAKARAS STANISLOVUI RUBINOVUI
Spalio 22 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į atminimo vakarą, skirtą aktoriui, režisieriui Stanislovui Rubinovui.


PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Spalio 24 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje kviečiame  į paskaitą  „Vaižgantas ir Vydūnas“.

DOVILĖS ZELČIŪTĖS KNYGOS SUTIKTUVĖS
Spalio 24 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Dovilės Zelčiūtės naujos poezijos knygos „Prieglaudos miestai“ sutiktuves Maironio namuose .

„RAŠYTOJŲ SODINTI SODAI“
Gegužės 3 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į S. Nėries memorialiniame muziejuje vyksiantį renginį –  „Rašytojų sodinti sodai“.


VAKARAS „PAREIGINGOJI BIČIULYSTĖ
Spalio 24 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į vakarą, skirtą Balio Sruogos 71-osioms mirties metinėms.

„LAUMĖS VAIKAS“ SUTIKTUVĖS
Gegužės 3 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo mem. muziejus kviečia į rašytojos J. Sučylaitės eilėraščių rinkinio „Laumės vaikas“ sutiktuves.


SUSITIKIMAS SU REBEKA UNA
Spalio 25 d., ketvirtadienį, 11 val. kviečiame 6–9 klasių mokinius į susitikimą su  knygos paaugliams „Atjunk“ autore Rebeka Una.


„POETĖ ONA MIKALAUSKIENĖ-KUBILIŪTĖ“
Gegužės 4 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose pristatysime prisiminimų knygą „Poetė Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė“.


ORATORIŲ TURNYRAS
Spalio 25 d., ketvirtadienį, 15 val. Maironio muziejuje vyks VDU retorikos studentų oratorių turnyras! Kviečiame!

NARCIZO FREIMANO ATMINIMO VAKARAS
Spalio 29 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į fotografo Narcizo Freimano 75-mečio jubiliejaus atminimo vakarą.

LAIKINOSIOS SOSTINĖS INTELIGENTŲ ŠEIMŲ TRADICIJOS
Gegužės 8  d., antradienį, 16 val. kviečiame į renginį „Laikinosios sostinės inteligentų šeimų tradicijos“ Vaikų literatūros muziejuje! 

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Gegužės 9 d., trečiadienį, 15 val. paskaita apie poetę Onę Baliukonę! Kviečiame!


POEZIJOS PAVASARIS 2018 PALEMONE!
Gegužės 16 d., trečiadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – Moterų kūrybos popietė „Žalias vėjas šalim skrieja...“


NAKTĮ SODAS NEUŽMIEGA...
Gegužės 19 d., šeštadienį, nuo 17 iki 24 val. laukiame Jūsų Muziejų nakties renginiuose!

SUKAKTUVINIS ALGIMANTO MIKUTOS VAKARAS
Gegužės 21 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į sukaktuvinį poeto, vertėjo Algimanto Mikutos vakarą! 

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 7 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą apie V. Kudirką.

POPIETĖ SU PASAKA
Lapkričio 8 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę popietę su pasaka.


PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Gegužės 23 d., trečiadienį, 15 val. paskaita apie literatūros kritiką Vytautą A. Jonyną!


SKAITOVŲ KONKURSAS 2018
Lapkričio 10 d., šeštadienį, nuo 10 val. vyks Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I-as turas!


KNYGOS „VEIKSMA-ŽODINĖ“ SUTIKTUVĖS
Gegužės 23 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į naujos Tautvydos Marcinkevičiūtės knygos „Veiksma-žodinė“ sutiktuves. 

„VYDŪNAS: REGĖJIMAI, DARBAI, ATRADIMAI“
Lapkričio 10 d., šeštadienį, 12 val. J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje vyks Literatūrinis rytmetis, skirtas Vydūnui.


„PIRMAS LANKAS“ (2)
Gegužės 24 d., ketvirtadienį, 15 val. kviečiame į „Pirmo lanko“ susitikimą su D. Grajausku ir jo eilėraščių knyga „Apie reiškinius“!


„ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS. PRARADIMO SIMFONIJOS“
Lapkričio 12 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į knygos „Alfonsas Nyka-Niliūnas. Praradimo simfonijos“ sutiktuves.


„POEZIJOS PAVASARIO“ LAUREATO VAINIKAVIMAS
Gegužės 25 d., penktadienį, 18 val. „Poezijos pavasario“ laureato vainikavimas ir poezijos vakaronė muziejaus sodelyje.


„GELEŽINĖ VĖJARODĖ“ SUTIKTUVĖS
Gegužės 28 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į Karolio Baublio naujos eilėraščių knygos „Geležinė vėjarodė“ sutiktuves.


N. PIPIRO KNYGOS „SUSITIKIMAI“ PRISTATYMAS
Lapkričio 15 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į Nerijaus Pipiro poezijos knygos „Susitikimai“ pristatymą.

SUSITIKIMAS SU I. GASKAITE
Gegužės 29 d., antradienį, 17 val. Juozo Grušo mem. muziejus kviečia į susitikimą su pasakų vaikams autore, poete, muzikos atlikėja Indre Gaskaite.


MUZIEJŲ KELIAS 2018
Gegužės 30 d., trečiadienį, 14 val. ekskursija „Balio Sruogos veikla Kaune“! Kviečiame registruotis!

„VYSLA PER LENKIJĄ“
Gegužės 31 d., ketvirtadienį, 17.30 val. kviečiame į knygos „Vysla per Lenkiją“ sutiktuves!

SALOMĖJOS NĖRIES GIMTADIENIS
Lapkričio 17 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į Salomėjos Nėries gimtadienio šventę „Kam tą vakarą šiandie miniu...“

MUZIEJŲ KELIAS 2018
Birželio 6 d., trečiadienį, 11 val. ekskursija „Nepriklausomybės ženklai Juozo Grušo namuose“. Kviečiame registruotis!

MUZIEJŲ KELIAS 2018
Birželio 6 d., trečiadienį, 15 val. paskaita „Vaižgantas ir Vydūnas“. Kviečiame!

MUZIEJŲ KELIAS 2018
Birželio 7 d., ketvirtadienį, 15 val. paskaita apie Bernardą Brazdžionį! Laukiame!

MUZIEJŲ KELIAS 2018
Birželio 13 d., trečiadienį, 14 val. ekskursija apie Salomėją Nėrį! Kviečiame registruotis!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 21 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą apie Mykolą Sluckį.

R. ŠERELYTĖS „RAGANOS ŠIRDIS“
Lapkričio 21 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Renatos Šerelytės romano „Raganos širdis“ sutiktuves.

ŠEIMŲ ŠEŠTADIENIS
Birželio 16 d. Maironio sode visos didelės ir mažos šeimynos PASAKŲ ALTANOJE kartu leis laiką ir kurs savo pasaką... Susipažinkite su programa!


NAUJOS „KAUKO LAIPTŲ“ KNYGOS
Lapkričio 22 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į leidyklos „Kauko laiptai“ neseniai išleistų knygų sutiktuvės. 

„PIRMAS LANKAS“ (3)
Birželio 20 d., trečiadienį, 16 val. „Pirmo lanko“ susitikimas su poete Lina Buividavičiūte!


SKAITOVŲ KONKURSAS 2018
Lapkričio 24 d., šeštadienį, nuo 10 val. vyks Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II-as turas!


POPIETĖ R. MIKUTAVIČIUI ATMINTI
Lapkričio 24 d., šeštadienį, 15 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į vakarą, skirtą kunigui R. Mikutavičiui atminti. 

„JAV LIETUVIŲ DARBAI LIETUVAI 1918–2018 METAIS“
Birželio 21 d., ketvirtadienį, 17 val. Juozo Skiriaus knygos „JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais“ sutiktuvės.


VAKARAS R. MIKUTAVIČIUI
Birželio 26 d., antradienį, 19 val. kunigo ir poeto Ričardo Mikutavičiaus 20-ųjų žūties metinių paminėjimas.


VAKARAS MAIRONIUI ATMINTI
Birželio 27 d., trečiadienį, 16 val. prie Maironio kapo vyks renginys iš ciklo „Įtekstintas Kaunas“, skirtas poeto Maironio atminimui.


MUZIEJŲ KELIAS 2018
Birželio 28 d., ketvirtadienį, 15.30 val. ekskursija „Rūmų istorija: nuo Siručio iki Maironio“. Kviečiame registruotis!

„JAU NIEKAS TAVĘS TAIP GILIAI NEMYLĖS“
Birželio 28 d., ketvirtadienį, 18 val. literatūros-muzikos vakaras „Jau niekas tavęs taip giliai nemylės“, skirtas Jonui Mačiuliui-Maironiui.


ANGELIUKO MYKOLIUKO PASAKAITĖS
Lapkričio 27 d., antradienį, 11 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į V. Bladykaitės knygos „Angeliuko Mykoliuko pasakaitės“ sutiktuves. 

KNYGELĖS VAIKAMS
Lapkričio 28 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į susitikimą su poete V. Bladykaite ir barde I. Papečkyte.


E. JANUŠAIČIO „SKYLĖTI AKMENYS“
Lapkričio 29 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į E. Janušaičio poezijos knygos „Skylėti akmenys“
sutiktuves. 

JUOZO GRUŠO GIMTADIENIS
Gruodžio 1 d., šeštadienį, 15 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į popietę, skirtą rašytojo 117-ajam gimtadieniui.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Gruodžio 5 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą apie Bernardą Brazdžionį.

UŽ KALNO KALNAS
Gruodžio 7 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į žemaičių kūrybos almanacho „Už kalno kalnas“ sutiktuves. 

AMŽINAS KELEIVIS
Gruodžio 7 d., penktadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus kviečia į programą „Amžinas keleivis“. 

SUSITIKIMAS SU Z. SADAUSKAITE
Gruodžio 7 d., penktadienį, 15.30 val. Vaikų literatūros muziejuje įvyks popietė, skirta poetės Zenės Sadauskaitės jubiliejui.

„PUOŠIU KALĖDAS 2018“
Gruodžio 11 d., antradienį, 13 val. pradinių klasių moksleivius kviečiame į kūrybines dirbtuves „Puošiu Kalėdas 2018“!


MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS 2018
Gruodžio 13 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į tradicinį 26-ąjį Moterų kūrybos vakarą „...kad pakiltų apmirusi siela...“

„SPALIO DANGUOS“ IR „NAUJOJI ROMUVA“
Gruodžio 15 d., šeštadienį, 13 val. J. Tumo-Vaižganto muziejus kviečia į „Naujosios Romuvos“ naujo numerio pristatymą. 

DEDIKACIJA SIGITUI GEDAI IR MAIRONIUI
Gruodžio 17 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į Kalėdinį poezijos ir muzikos vakarą „Šimtmečio dialogas. Dedikacija Sigitui Gedai ir Maironiui“. 

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Gruodžio 19 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita apie A. Veščiūnaitę-Janavičienę. 

„(NE)MĖLYNAS VAKARAS“
Gruodžio 19 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Janinos Degutytės 90-osioms gimimo metinėms skirtą renginį „(Ne)mėlynas vakaras“. 

ADVENTO LAIKOTARPIS MUZIEJUJE
Ilgėdamiesi besugrįžtančios šviesos ir šv. Kalėdų stebuklo, galime kartu praleisti bendravimo džiaugsmo kupiną laikotarpį mūsų muziejuose.

DEDIKACIJA VINCUI KUDIRKAI. PAŠAUKTASIS
Gruodžio 27 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į vakarą „Dedikacija Vincui Kudirkai. Pašauktasis“. 

SMAGIAI IR TURININGAI MUZIEJUJE
Norite turiningai praleisti laiką – kviečiame apsilankyti muziejuje! 

ŠEŠTADIENINĖ EKSKURSIJA
Paskutinį mėnesio šeštadienį muziejuje ir vėl vyks nemokama ekskursija!

„LAIKAS – KEISTAI ĮMANTRI DOVANA...“
Sausio 4 d., penktadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į vakarą „Laikas – keistai įmantri dovana...“.

A. VALIONIO „π-moll“
2019 m. sausio 11 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į Artūro Valionio knygos „π-moll“ sutiktuves. 

„MAIRONIO PĖDSAKAI SANKT PETERBURGE“
Sausio 24 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje pristatoma Artūro Jonausko paroda „Maironio pėdsakai Sankt Peterburge“.

P. ŠIRVIO RINKTINĖS PRISTATYMAS
Sausio 25 d., penktadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto muziejus kviečia į P. Širvio rinktinės pristatymą.

„LABAS RYTAS, VAIŽGANTE!“
Sausio 27 d., sekmadienį, Juozo Tumo-Vaižganto muziejus kviečia į Vaižganto metų atidarymo renginį „Labas rytas, Vaižgante!“

ROBERTO KETURAKIO „TEESIE“
Sausio 29 d., antradienį, 17 val. kviečiame į poeto Roberto Keturakio naujo eilėraščių rinkinio „Teesie“ sutiktuves.

BALIO SRUOGOS GIMIMO METINĖS
Vasario 1 d., penktadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į vakarą, skirtą rašytojo Balio Sruogos 123-iosioms gimimo metinėms.

„KĖLĘS LIETUVIŲ DVASIĄ IR TAUTINĘ SAVIMONĘ...“
Vasario 12 d., 17.30 val., J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į kompozicijos „Kėlęs lietuvių dvasią ir tautinę savimonę...“ pristatymą.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Vasario 13 d., trečiadienį, 15 val. Šiuolaikinės literatūros skyriaus vedėja Virginija Markauskienė skaitys paskaitą apie Romualdą Granauską.

V. STEPONO VAIČIŪNO „AKIMIRKOS VERTĖ“
Vasario 13 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į kunigo ir poeto Vytauto Stepono Vaičiūno naujo eilėraščių rinkinio „Akimirkos vertė“ sutiktuves. 

„KO ŠIRDIS TAIP ILGIS...“
Vasario 14 d., ketvirtadienį, 14 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į meilės lyrikos skaitymų popietę „Ko širdis taip ilgis...“

VASARIO 16-OJI
Vasario 16 d. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia Jus švęsti kartu ir apsilankyti rašytojo namuose. 

RIMOS JUŠKŪNĖS „PERIKONAS“
Vasario 18 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į poetės Rimos Juškūnės knygos „Perikonas“ sutiktuves. 

LIETUVA ŠIMTMEČIO AKIVAIZDOJE
Vasario 21 dieną, ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į B. ir V. Sruogų namus-muziejų pasiklausyti kompozicijos „Lietuva šimtmečio akivaizdoje“. 

A. RUSECKAITĖS „PADAI PILNI VINIŲ“
Vasario 22 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į rašytojos Aldonos Ruseckaitės romano „Padai pilni vinių“ sutiktuves. 

„TOLI TOLI MŪS LIETUVA“
Vasario 24 d., sekmadienį, 12 val. J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje vyks tradicinis literatūrinis rytmetis „Toli toli mūs Lietuva“.

VIOLETOS SAGAITYTĖS VAKARAS
Vasario 25 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į Violetos Sagaitytės kūrybos vakarą „Ta išdainuota meilė...“ .

DANGŲ DAINOS REMIA
Vasario 26 d., antradienį, 17 val. kviečiame į vakarą „Dangų dainos remia“.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Vasario 27 d., trečiadienį, 15 val. Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkas Edmundas Kazlauskas skaitys paskaitą apie Joną Strielkūną. 

TUMO KODEKSAS
Kovo 1 d., penktadienį, 16 val. MLLM kviečia į dokumentinio filmo „Tumo kodeksas“ peržiūrą.

EKSKURSIJA J. GRUŠO MUZIEJUJE
Kovo 2 d. 14 val. kviečiame į nemokamą ekskursiją J. Grušo memorialiniame muziejuje!

SKAMBA DEVYNBALSĖ MŪZA
Kovo 2 d., šeštadienį, 14.00 val. kviečiame į poetės Dalios Milukaitės-Buragienės knygos „Skamba devynbalsė mūza“ pristatymą. 

PARODA „RAMYBĖS UOSTAS“
Kovo 6 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Roberto Kiviliaus retrospektyvinę parodą „Ramybės uostas“. 

ŠEŠTADIENIO RYTMETIS VAIŽGANTUI
Kovo 9 d., šeštadienį, 12 val. J. Tumo-Vaižganto muziejus kviečia į literatūrinį rytmetį, skirtą Vaižganto 150-mečiui.

„MOTINAI, MYLIMAI, LIETUVAI“
Kovo 9 d, šeštadienį, 14 val. poeto Povilo Kulvinsko kūrybos popietė „Motinai, Mylimai, Lietuvai“. 

KOVO 11 D. BŪKIME KARTU
Kovo 11 d. būkime kartu ir švęskime Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Laukiame Jūsų!

„LAISVALAIKIO ŽINYNO“ PRISTATYMAS
Kovo 13 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojus ir plačiąją visuomenę kviečiame į kalendoriaus „Laisvalaikio žinynas“ pristatymą. 

RIMANTO KLUSO KNYGŲ SUTIKTUVĖS
Kovo 15 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į R. Kluso poezijos knygų „Nerimu rimuota“ bei „Racijų vibracija“ sutiktuves. 

TIK VILTIS PALAIKO, APSAUGO, LEIDŽIA GYVENTI...
Kovo 19 d., antradienį, 18 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę popietę „Tik viltis palaiko, apsaugo, leidžia gyventi...“

LAIMĖS DIENA
Kovo 20 d. kviečiame kartu švęsti Laimės dieną ir lankyti muziejų nemokamai!

SONETŲ VAKARAS
Kovo 21 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į sonetų vakarą su poetais Violeta Židonyte ir Tadu Žvirinskiu.


SUSITIKIMAS SU KAZIU SAJA
Kovo 22 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į susitikimą su rašytoju Kaziu Saja. 

LAIKINOSIOS SOSTINĖS INTERJERAS SRUOGŲ NAMUOSE
Kovo 22 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į paskaitą-ekskursiją.

JUOZAPINĖS MUZIEJUJE
Kovo 22 d., penktadienį, 16 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus kviečia į tradicinę Juozapinių šventę.

PAMOKOS SU MUZIEJININKAIS
Muziejus siūlo mokytojams užsisakyti pamoką su muziejininku!

LYGIADIENIO GIESMĖ 2019
Kovo 23 d., šeštadienį, 12 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks šventė „Lygiadienio giesmė 2019“. 

KNYGOS „MARATONAS“ PRISTATYMAS
Kovo 4 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Aisčio Žekevičiaus eilėraščių knygos „Maratonas“ pristatymą. 

SUSITIKIMAS: KALNŲ TRAUKA. B. SRUOGOS KELIONĖS
Vasario  d., ketvirtadienį, 18 val. kviečiame į susitikimą su muziejininku, kuriame kalbėsimės apie B. Sruogos keliones į kalnus.

MUZIEJAI ŠVENČIA MIESTO GIMTADIENĮ
Karantinas? Tačiau Kaunas nepraleis savo 612-ojo gimtadienio! Prie jo gegužės 23 d. jungiasi ir muziejai!


SUSITIKIMAS – (NE)PAŽĮSTAMAS MAIRONIS
Sausio 14 d., ketvirtadienį, 18 val. kviečiame į susitikimą su muziejininku pokalbiui apie Maironį. 


SUSITIKIMAS. S. NĖRIS: JAUNYSTĖ ŠVAISTĖSI ŽAIBAIS
Sausio 21 d., ketvirtadienį, 18 val. antrasis susitikimas su muziejininku – tai pokalbis apie poetę Salomėją Nėrį.

KNYGŲ KLUBAS. METŲ ĮSIMINTINIAUSIOS
Gruodžio 19 d., šeštadienį, 12 val. kviečiame pokalbiui Zoom platformoje apie literatūrinius metų atradimus, džiaugsmus ir nusivylimus. 

„PIRMAS LANKAS“ (6)
Kovo 25 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į Gretos Ambrazaitės poezijos knygos „Trapūs daiktai“ pristatymą.

SKAITYMAI BALSU
Kovo 7 d., šeštadienį, 12–14 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į skaitymus balsu. 

KNYGŲ KLUBAS
Kovo 7 d., šeštadienį, 13 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Knygų klubą.  

LITERATŪRINĖ ESTAFETĖ (1)
Mes nepamiršome, kaip Jums patinka žaidimai ir viktorinos! Siūlome Jums Literatūrinę estafetę, kad karantino laikas bėgtų smagiai ir naudingai.

TAU KLAUSYTOJAMS
Kovo 27 d., trečiadienį, 15 val. TAU klausytojams muziejininkė A. Zenkevičienė skaitys paskaitą „Salomėjos Nėries įvaizdis Vakarų mados kontekste“.

EDUKACIJA „ŽAIDŽIU ŽODŽIU“
Kovo 11 d., trečiadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus visus kviečia į edukacinę programą šeimoms „Žaidžiu žodžiu“.

LITERATŪRINĖ ESTAFETĖ (2)
Antroji Literatūrinės estafetės dalis – puikus, savitas ir itin margas tarpukaris!

LITERATŪRINĖ ESTAFETĖ (3)
Trečioji literatūrinės estafetės dalis – antroji XX a. pusė. Literatūra vis modernėja – artėjame prie mūsų laikų.

EKSKURSIJA „...EISIM LIETUVOS KELIU!“
Kovo 11-ąją Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į šventinę ekskursiją „...eisim Lietuvos keliu!“

ŠVIESA, APSIGYVENUSI ŠIRDY...
Kovo  27 dieną, trečiadienį, 17 val. J. Grušo muziejus kviečia į kompozicijos „Šviesa, apsigyvenusi širdy arba sakmė Rūtai Staliliūnaitei...“ pristatymą. 

S. NĖRIES PASAKA
Kovo 12 d., ketvirtadienį, 11.30 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į poemos „Eglė žalčių karalienė“ 80-mečio minėjimą ir parodos atidarymą.

LITERATŪRINĖ ESTAFETĖ (4)
Ketvirtoji literatūrinės estafetės dalis – pasiekiame mūsų laikus!

VAKARAS J. STRIELKŪNUI
Kovo 28 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į vakarą, skirtą poetui Jonui Strielkūnui. 

KURKIME KALĖDINĘ ISTORIJĄ
Kad švenčių laukimas neprailgtų, kviečiame įsijausti į rašytojo vaidmenį ir sukurti stebuklų kupiną istoriją, kurią visi skaitysime prieš pat šv. Kalėdas.

MUZIEJUS JŪSŲ NAMUOSE
Maironio lietuvių literatūros muziejus karantino metu kviečia bendrauti, pažinti ir linksmintis virtualiai.


PLAKATŲ PARODA
Švedijos vaikų knygų akademijos plakatų paroda „Vaikų knygų šviesa“ Jūsų laukia Vaikų literatūros muziejuje.

SPEKTAKLIS-KELIONĖ „MIESTO EILĖS“
Kol negalime pakviesti į spektaklį-kelionę „Miesto eilės“ gyvai, kviečiame jį patirti virtualiai!

PADAI PILNI VINIŲ
Kovo 30 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į A. Ruseckaitės romano apie Salomėją Nėrį „Padai pilni vinių“ pristatymą.

ILGESYS – TA GIESMĖ
Kovo 31 d., sekmadienį, 12 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus kviečia į literatūrinį rytmetį „Ilgesys – ta giesmė“. 

SVEČIUOSE – JUJJA WIESLANDER
Balandžio 5 d., penktadienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į susitikimą su švedų vaikų rašytoja, „Mamulės Mū“ knygelių autore Jujja Wieslander.

„KONKURSŲ BELAUKIANT“
Balandžio 5 d., penktadienį, 15.30 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks koncertas „Konkursų belaukiant...“

PAKVIESK Į ŠIRDĮ VASAROS ŽYDĖJIMĄ
Birželio 6 d., šeštadienį, 12 val. S. Nėries memorialinio muziejaus sode vyks Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos poezijos šventė.

NAUJA MAIRONIO EKSPOZICIJA
Nuo birželio 13 d. bus galima aplankyti naują Jono Mačiulio-Maironio gyvenimui ir kūrybai skirta ekspoziciją! 

VASAROS EDUKACIJA „PAŠĖLUSIOS DIENOS“
Birželio 16–19 d. kviečiame 6–10 metų vaikus linksmai leisti atostogas Maironio lietuvių literatūros muziejaus vasaros edukacijoje „Pašėlusios dienos“. 

RAŠYTOJAS IR JO PARODA (II)
Birželio 18 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į antrąjį renginių ciklo „Rašytojas ir jo paroda“ susitikimą.


MAIRONIO MUZIEJUI – 84
Birželio 28 d. – nemokamas sekmadienis ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus gimtadienis! 

DAINIAUS SOBECKIO KNYGŲ PRISTATYMAS
Birželio 27 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Dainiaus Sobeckio knygų pristatymą.

AKVARELIŲ PARODA
Balandžio 10 d., trečiadienį, 15 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į Roberto Kiviliaus akvarelių parodos „Ramybės uostas“ atidarymą. 

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Balandžio 10 d., trečiadienį, 15 val. TAU klausytojus ir visus, besidominčius literatūra, kviečiame į paskaitą apie rašytoją Joną Biliūną. 

LAIKINAJAI SOSTINEI – 100!
Balandžio 17 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į parodos „Aukso amžius Laikinojoje sostinėje“ atidarymą.

KNYGOS „VĖŽLYS DŪMAS“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 18 d., ketvirtadienį, 11 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į Gyčio Norvilo knygos „Vėžlys Dūmas“ sutiktuves. 

MANO VAIKYSTĖS KNYGA
Liepos 9 d., ketvirtadienį, 15 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į renginį „Mano vaikystės knyga“

TAU KLAUSYTOJAMS
Balandžio 24 d., trečiadienį, 15 val. Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė skaitys paskaitą apie Laikinąją sostinę.

SKAITYKLA MAIRONIO SODE
Su knyga į Maironio sodą galite ateiti be bilieto. Mėgaukitės gamtos grožiu, tyla ir gerais tekstais pačioje Kauno senamiesčio širdyje.

„PASAULIO LIETUVIŲ PALIKIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“
Balandžio 25 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks LMA XXII mokslinė-praktinė konferencija.„IŠKILIEJI LAIKINOSIOS SOSTINĖS KŪRĖJAI“
Balandžio 25 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į kultūros popietę „Iškilieji laikinosios sostinės kūrėjai“. 

„LITERATŪRINĖS SLINKTYS 2019“
Balandžio 25 d., ketvirtadienį, 18 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į jaunųjų rašytojų festivalio „Literatūrinės slinktys 2019“ renginį.

ŠEŠTADIENINĖ EKSKURSIJA
Balandžio 27 d., šeštadienį, 14 val. kviečiame į ekskursiją po Maironio butą!


STABDYK ARKLIUS, LIPK Į KALNĄ!
Kviečiame kopti į kalnus, kalnelius ir piliakalnius, dairytis, fotografuoti ir dalintis vaizdais su kitais. 

POETŲ PIEVELĖS ATIDARYMAS
Liepos 17 d, penktadienį, 19 val. VDU botanikos sode bus atidaryta „Poetų pievelė“. 

IŠ STALČIAUS
Gegužės 2 d., 17 val. kviečiame į akademinio jaunimo poezijos ir dainuojamosios poezijos skaitymus „Iš stalčiaus“ Maironio lietuvių literatūros muziejuje.

J. BALTUŠIO DIENORAŠČIŲ KNYGOS PRISTATYMAS
Gegužės 3 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į J. Baltušio dienoraščių knygos pristatymą. 

PAMOKA APIE TREMTĮ
Gegužės 7 d., antradienį, 11 val. Vaikų literatūros muziejus kviečiame į pamoką apie tremtį su S. Abromavičiaus knyga „Vaikystė Sibiro toliuose“.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Gegužės 8 d., trečiadienį, 15 val. TAU klausytojus ir visus, besidominčius literatūra, kviečiame į paskaitą apie profesorę Aldoną Oną Vaitiekūnienę.

ROBERTO KETURAKIO KŪRYBOS VAKARAS
Liepos 31 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į rašytojo R. Keturakio kūrybos vakarą ir knygos „Nežinomasis“ sutiktuves.

„PIRMIEJI MEMOGRAFAI“
Gegužės 9 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į P. Palilionio knygos „Pirmieji memografai“ sutiktuves.

KNYGOS „ŠVIESOS PALIESTI“ SUTIKTUVĖS
Gegužės 10 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Eglės Perednytės poezijos knygos „Šviesos paliesti“ sutiktuves.

„REMIUOSI Į TAVE, LAIKO PATIKRINTAS EILĖRAŠTI“
2019 gegužės 11 d., šeštadienį, 13 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks poezijos konkursas „Remiuosi į tave, laiko patikrintas eilėrašti“.

BALTIJOS ŠALIŲ POEZIJOS SKAITYMAI
Rugpjūčio 5 d., trečiadienį, 17.30 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks Baltijos šalių poezijos skaitymai.

POEZIJOS PAVASARIO LAUREATO VAINIKAVIMAS
Rugpjūčio 7 d., penktadienį, 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje įvyks Poezijos pavasario laureato Alio Balbieriaus vainikavimas.

PARODŲ ATIDARYMAS
Gegužės 14 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje atidarysime net tris parodas! 

RAŠYTOJAS IR JO PARODA (III)
Rugpjūčio 27 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į ciklo „Rašytojas ir jo paroda“ susitikimą su Marijumi Gailiumi. 

POEZIJOS PAVASARIS 2019 PALEMONE
Gegužės 15 d., trečiadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – Moterų kūrybos popietė „Sapnavau: – žydėjo vyšnios...“

MUZIEJŲ DIENA IR NAKTIS 2019
Gegužės 18 d. nuo pat ryto iki tamsios nakties muziejus lauks Jūsų!

KNYGOS „SAULĖLYDŽIO SPALVOS“ SUTIKTUVĖS
Rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 13 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks Salomėjos Dapkevičiūtės Ruzgienės knygos „Saulėlydžio spalvos“ sutiktuvės.

KALIGRAFINIŲ VIETOVARDŽIŲ PAVEIKSLŲ PARODA
Gegužės 21 d., antradienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į kaligrafinių paveikslų, skirtų Vietovardžių metams, parodos atidarymą. 

PARODA „KAUNAS PHOTO STAR 2020 FINALISTAI“
Rugsėjo 3 d., ketvirtadienį, 17.30 val., Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks „KAUNAS PHOTO STAR“ parodos atidarymas.


TAU KLAUSYTOJAMS
Gegužės 22 d., trečiadienį, 15 val. muziejininkas Alfas Pakėnas skaitys paskaitą apie Juozą Tumą-Vaižgantą.

SKAITYKIME BALSU!
Rugsėjo 5 d., šeštadienį, 12–14 val., Vaikų literatūros muziejus kviečia į skaitymo balsu rytmetį.

KNYGOS „99 KIŠENĖS“ PRISTATYMAS
Gegužės 24 d., penktadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia pradinių klasių mokinius į susitikimą su poetu S. Poškumi. 

PLENERAS „PALEMONAS MINIATIŪROSE“
Rugsėjo 11–13 d. S. Nėries ir B. Bučo namuose-muziejuje vyks pleneras „Plastika + žodis 2020“.

POEZIJOS PAVASARIO VAKARAS
Gegužės 24 d., penktadienį, 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje įvyks tradicinis Poezijos pavasario laureato apdovanojimo vakaras.


EKSKURSIJA PO MAIRONIO SODĄ
Rugsėjo 17 d., ketvirtadienį, 17.30 val. kviečiame į ekskursiją po Maironio sodą.

EKSKURSIJA „POKALBIAI SU VAIŽGANTU“
Rugsėjo 19 d., šeštadienį, 14 val. J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje visų laukia ekskursija „Pokalbiai su Vaižgantu“.

NEMOKAMA ŠEŠTADIENINĖ EKSKURSIJA
Rugsėjo 19 d., šeštadienį, 14 val. kviečiame į ekskursiją S. Nėries ir B. Bučo namuose-muziejuje.

EKSKURSIJA „MANYJE GAUDŽIA VISAS PASAULIS...“
Rugsėjo 26 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į ekskursiją „Manyje gaudžia visas pasaulis...“

MONOSPEKTAKLIS „DIALOGAS SU PAULIUMI“
Rugsėjo 27 d., sekmadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į monospektaklį „Dialogas su Pauliumi“.

„RAŠYTOJAS J. GRUŠAS IR JO ĮKVĖPĖJAI“
Rugsėjo 29 d., antradienį, 17.30 val. Juozo Grušo namai-muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Lietuvos laisvės šauklys...“

RAŠYTOJAS IR JO PARODA (IV)
Rugsėjo 29 d., antradienį, 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į ciklo „Rašytojas ir jo paroda“ susitikimą su Laima Kreivyte. 


„KŪRYBA – KELIAS Į ŽVAIGŽDES...“
Spalio 1 d., ketvirtadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Vytauto Šiaudyčio knygos „Kūryba – kelias į žvaigždes...“ pristatymą. 

EKSKURSIJA „RITERIS, ROMANTIKAS...“
Spalio 13 d., antradienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į ekskursiją po parodą „Riteris, romantikas...“

TAU KLAUSYTOJAMS
Spalio 14 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus TAU klausytojus kviečia į paskaitą apie Julių Viktorą Kaupą.

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS
Gegužės 30-31 d. kviečiame į S. Nėries memorialinį muziejų dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse „S. Nėries gyvenimo ir kūrybos ženklai laikinojoje sostinėje“.

ŠV. PRANCIŠKAUS DIENA
Spalio 3 d., šeštadienį, į Maironio sodą ateikite kartu su savo augintiniu!

EDUKACIJA SENJORAMS
Spalio 15 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į edukaciją senjorams „Maironio namų fragmentai“.

„PIRMAS LANKAS“ (7)
Gegužės 30 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į „Pirmo lanko“ ciklo renginį – susitikimą su Monika Baltrušaityte.

„KŪRYBA IR LAISVĖ B. SRUOGOS POEZIJOJE“
Spalio 15 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į renginį „Kūryba ir laisvė Balio Sruogos modernistinėje poezijoje“.

ŠEŠTADIENINĖ EKSKURSIJA SRUOGŲ NAMUOSE
Spalio 3 d., šeštadienį, 14 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į šeštadieninę ekskursiją. 

RESPUBLIKINIS MOKSLEIVIŲ SKAITOVŲ KONKURSAS
Spalio 17 d., šeštadienį, 10 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus rengia tradicinį Respublikinį moksleivių skaitovų konkursą.

KNYGŲ KLUBAS (II)
Spalio 3 d., šeštadienį, 13 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į antrąjį Knygų klubo susitikimą. 

NUO DRAMOS PIRMOJO SKAITYMO IKI PREMJEROS...
Spalio 3 d., šeštadienį, 13 val. Juozo Grušo namai-muziejus kviečia į muzikinę-literatūrinę popietę „Nuo dramos pirmojo skaitymo iki premjeros...“ 

ŠEŠTADIENINĖ EKSKURSIJA J. GRUŠO NAMUOSE
Birželio 1., šeštadienį, 14 val. kviečiame į ekskursiją J. Gružo memorialiniame muziejuje. 

KVIEČIAME MOKYTOJUS
Spalio 3d., šeštadienį, – nemokamas muziejaus lankymas mokytojams!


KNYGOS „PAMATYMAI“ PRISTATYMAS
Spalio 17 d., šeštadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Arūno Peškaičio, Kazio Simanausko knygos „Pamatymai“ pristatymą.

MAIRONIO GIMTADIENIS
Spalio 21 d., trečiadienį, 17 val. muziejus kviečia švęsti Maironio gimtadienį ir pristato naują „Pavasario balsų“ leidimą. 

MOKSLINĖ KONFERENCIJA IR PARODOS ATIDARYMAS
Spalio 8 d., ketvirtadienį, Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks mokslinė konferencija „Juk atmintis – tai mūsų bendras stogas“.
 

EKSKURSIJA „PATIRTIES AUTENTIKA „DIEVŲ MIŠKE“
Spalio 8 d., ketvirtadienį, 12 val. B. ir V. Sruogų namai–muziejus (B. Sruogos g. 21) kviečia į ekskursiją „Patirties autentika „Dievų miške“.

KNYGOS „ISTORIJOS SKANĖSTAI“ PRISTATYMAS
Birželio 4 d., antradienį, 10 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į knygos „Istorijos skanėstai“ pristatymą.

EKSKURSIJA „POETĖS DRAMA DEMONŲ AMŽIUJE“
Spalio 10 d., šeštadienį, 12 val. S. Nėries ir B. Bučo namai-muziejus (S. Nėries g. 7) kviečia į ekskursiją „Poetės drama demonų amžiuje“.

SUSITIKIMAS SU DAIVA MOLYTE-LUKAUSKIENE
Spalio 22 d., ketvirtadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į susitikimą su poete Daiva Molyte-Lukauskiene.

ŠEŠTADIENINĖ EKSKURSIJA J. GRUŠO NAMUOSE
Spalio 10 d., šeštadienį, 14 val. J. Grušo namai-muziejus kviečia į ekskursiją.


KNYGOS „KĄ ŽINO UPĖ“ PRISTATYMAS
Spalio 23 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į V. Sventicko knygos „Ką žino upė“ pristatymą.

POEZIJOS POPIETĖ „PO RUDENĖJANČIU DANGUMI“
Spalio 10 d., šeštadienį, 13 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į poezijos popietę „Po rudenėjančiu dangumi“. 

MOKSLEIVIŲ TEATRŲ DIENA
Birželio 6 d., ketvirtadienį, 11 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į tradicinę šventę – „Moksleivių teatrų dieną“. 

ŠEŠTADIENINĖ EKSKURSIJA S. NĖRIES NAMUOSE
Spalio 24 d., šeštadienį, 14 val. kviečiame į ekskursiją S. Nėries ir B. Bučo namuose-muziejuje.

KNYGOS „IŠ ŠIRDIES IR TIKRU REIKALU“ PRISTATYMAS
Spalio 24 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į knygos „Iš širdies ir tikru reikalu...“ pristatymą. 

NEMOKAMAS MUZIEJAUS LANKYMAS
Spalio 25 d., sekmadienį, laukiame Jūsų Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose! 

ŠEŠTADIENINĖ EKSKURSIJA VAIŽGANTO NAMUOSE
Spalio 17 d., šeštadienį, 14 val. kviečiame į ekskursiją J. Tumo-Vaižganto namuose.

MAIRONIO SKAITYMAI
Spalio 25 d., sekmadienį, 13 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į skaitymus, skirtus Maironio gimtadieniui.

J. PAUKŠTELIO LITERATŪRINĖS PREMIJOS ĮTEIKIMAS
NEĮVYKS! Spalio 27 d., antradienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus įteikiama Juozo Paukštelio literatūrinė premija.

VAKARAS B. BRAZDŽIONIUI
Birželio 12 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į vakarą, skirtą poetui Bernardui Brazdžioniui. 

TAU KLAUSYTOJAMS
NEĮVYKS! Spalio 28 d., trečiadienį, 15 val. TAU klausytojus Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į paskaitą „Paralelės: Maironis ir B. Brazdžionis“.

KNYGOS „GYVENIMAS ŠĖLSTA...“ PRISTATYMAS
NEĮVYKS! Spalio 29 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks knygos „Gyvenimas šėlsta nevilties agonijoje...“ pristatymas. 

SUSITIKIMAS SU PRELATU V. S. VAIČIŪNU
Birželio 14 d., penktadienį, 11 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į susitikimą su prelatu Vytautu Steponu Vaičiūnu.

EKSKURSIJA PO MYKOLO SLEŽEVIČIAUS NAMUS
NEĮVYKS! Spalio 31 d., šeštadienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į ekskursiją „M. Sleževičiaus namas...“. 

„BALIO SRUOGOS SODO SPALVOS“
Birželio 18 d., antradienį, 15 val. B. ir V. Sruogų muziejaus sode vyks vaikų ir moksleivių dailės studijos pleneras „Balio Sruogos sodo spalvos“.

EKSKURSIJA „GURMANIŠKOS MAIRONIO RŪMŲ ISTORIJOS“
NEĮVYKS! Lapkričio 7 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į ekskursiją „Gurmaniškos Maironio rūmų istorijos“.

EKSKURSIJA „MENININKŲ SODO SKANĖSTŲ DEGUSTACIJA“
NEĮVYKS! Lapkričio 7 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries ir B. Bučo namai-muziejus kviečia į ekskursiją „Menininkų sodo skanėstų degustacija“.

TAU KLAUSYTOJAMS
NEĮVYKS! Lapkričio 11 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus TAU klausytojus kviečia į paskaitą „Maironio rūmų istorija“.

ALGIRDO LANDSBERGIO METINIŲ MINĖJIMAS
Birželio 21 d., penktadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Algirdo Landsbergio 95-ųjų gimimo metinių minėjimą.

VASAROS NUOTYKIAI MUZIEJUJE
Vaikų vasaros edukacija „Atostogauk ir nenuobodžiauk – vasaros nuotykiai muziejuje“! 


„VASAROS DIENA“
Birželio 26 d., trečiadienį, 18 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į poezijos ir muzikos improvizacijų popietę „Vasaros diena“.

MAIRONIO MUZIEJUI – 83
Birželio 28 dieną Maironio lietuvių literatūros muziejus mini savo įkūrimo dieną ir kviečia Jus švęsti kartu.

VALSTYBĖS DIENA MUZIEJUJE
Liepos 6 d., šeštadienį, švęskime Valstybės dieną kartu! 

VASAROS NUOTYKIAI MUZIEJUJE
6–10 m. vaikai dalyvauja Maironio lietuvių literatūros muziejaus rengiamoje vasaros edukacijoje! 

PARODA „GRĮŽIMO ŠVENTĖ VERTA VISO GYVENIMO...“
Nuo 2019 m. liepos 23 d., antradienio, 15 val. muziejuje veikia Alfonsui Nykai-Niliūnui skirta paroda „Grįžimo šventė verta viso gyvenimo...“


ŠEŠTADIENINĖ EKSKURSIJA
Liepos 27 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į šeštadieninę ekskursiją.

ŠEŠTADIENINĖ EKSKURSIJA
Rugpjūčio 31 d., šeštadienį, 14 val. kviečiame į ekskursiją po Maironio butą! Būtina registracija.

FLUXIŠKIAUSIO KOSTIUMO DIRBTUVĖS
Rugsėjo 6 d., penktadienį, „Pelėdų kalne“ dalyvaukite „Menų piknike“. 16–19 val. vyks kūrybinės dirbtuvės, kuriose kursite fluxiškiausius kostiumus.

SKAITYMO BALSU DIENOS
Nuo rugsėjo 7 d. kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį 14–16 val. Vaikų literatūros muziejuje vyks skaitymo balsu popietės, kuriose gali dalyvauti visi.

KNYGOS „GRUMTYNĖS“ PRISTATYMAS
Rugsėjo 16 d., pirmadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į naujos rašytojo Petro Venclovo knygos „Grumtynės“ pristatymą.

PARODA „LIFE IS LIVE“
Kviečiame į artimesnę pažintį su komiksų žanru. Rugsėjo 17 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje atidarome knygų ir plakatų parodą „Life is Live“. 

SUSITIKIMAS SU P. MAŠIOTO ANŪKE
Rugsėjo 17 d., antradienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į susitikimą su Prano Mašioto anūke Baniute Mašiotaite.

J. TUMO-VAIŽGANTO GIMTADIENIS
Šiemet minime 150-ąjį J. Tumo-Vaižganto gimtadienį ir kviečiame Jus švęsti kartu Vaižganto namuose bei Maironio lietuvių literatūros muziejuje.  

EUROPOS PAVELDO DIENOS MUZIEJUJE
Rugsėjo 20–22 d. vėl minėsime Europos paveldo dienas. Kviečiame į Maironio lietuvių literatūros muziejų, kur Jūsų lauks ne vienas renginys. 

SUSITIKIMAS SU VIOLETA BAKUTIENE
Rugsėjo 24 d., antradienį, 17 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į susitikimą su literate Violeta Bakutiene.

KNYGOS APIE J. TUMĄ-VAIŽGANTĄ PRISTATYMAS
Rugsėjo 26 d, ketvirtadienį, 16 val. J. Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus kviečia į knygos apie rašytoją pristatymą.

ŽYGIS „ŽODIS, ŽEMĖ, ŽINGSNIS“
Rugsėjo 28 d., šeštadienį, kviečiame visus į žygį! Minėsime 100-ąsias B. Krivicko gimimo metines ir 100-ąsias Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo metines.

TAU KLAUSYTOJAMS
Spalio 2 d., trečiadienį, 15 val. MLLM kviečia į V. Bakutienės programą „Vaižgantas – deimantinis  pėdsakas mūsų Tautos kultūros istorijoje“.

„PIRMAS LANKAS“ (8)
Spalio 4 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į „Pirmo lanko“ ciklo renginį – susitikimą su Vladu Rožėnu.

POEZIJOS KNYGOS „PALYTĖJIMAS“ PRISTATYMAS
Spalio 8 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Rimanto Laniausko poezijos knygos „Palytėjimas“ pristatymą.

SUSITIKIMAS SU VYTAUTU MARTINKUMI
Spalio 9 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į susitikimą su rašytoju Vytautu Martinkumi.

VAIŽGANTUI SKIRTA KONFERENCIJA
Spalio 10 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kviečia į konferenciją „Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens“.

VAIŽGANTUI SKIRTA KONFERENCIJA
Spalio 11 d. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į antrąją konferencijos „Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens“ dieną. 

PARODA „NIEKADA NENULEISK SPARNŲ“
Spalio 15 d., antradienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks parodos „Niekada nenuleisk sparnų“ pristatymas.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Spalio 16 d., trečiadienį, 15 val. muziejininkė Asta Zenkevičienė skaitys paskaitą apie S. Nėries asmenybę ir veiklą. 

KNYGOS „LAIŠKŲ DIALOGAS“ PRISTATYMAS
Spalio 17 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į A. Žirgulio ir D. Urbo knygos „Laiškų dialogas“ pristatymą. 

KNYGOS „KĄ MANĖ KAMANĖ“ SUTIKTUVĖS
Spalio 18 d., penktadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į  susitikimą su poetu Vainiumi Baku ir jo knyga vaikams „Ką manė kamanė“.

POPIETĖ „KAI SUSILIEJA MŪZOS TRYS“
Spalio 19 d., šeštadienį, 13 val. kviečiame į profesorės Jūratės Jankauskienės literatūrinę – muzikinę – tapybos popietę „Kai susilieja mūzos trys“. 

EKSKURSIJA „MANO NUMYLĖTA, MANO SAULĖS ŽIEDELI...“
Spalio 19 d., šeštadienį, 14 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į ekskursiją–diskusiją „Balio Sruogos laiškai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei...“

PAMIRŠTOS RŪMŲ ISTORIJOS: NUO DARŽELIO IKI BARO
Spalio 22 d., antradienį, 15–19 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Istorijų festivalio renginį. 

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJA BIRUTE JONUŠKAITE
Spalio 25 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į rašytojos Birutės Jonuškaitės jubiliejinį kūrybos vakarą.

ŠEŠTADIENINĖ EKSKURSIJA
Spalio 26 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į nemokamą šeštadieninę ekskursiją. 

MAIRONIO GIMTADIENIS
Spalio 29 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks Maironio gimtadienio minėjimo vakaras ir knygos „Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis“ pristatymas. 

TAU KLAUSYTOJAMS
Spalio 30 d., trečiadienį, 15 val. muziejininkė Albina Protienė skaitys paskaitą apie Alfonsą Maldonį. 

VAKARAS VINCUI KAZOKUI
Spalio 31 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į vakarą ir parodos „Žodis turi magišką galią“ atidarymą. 

KNYGOS „KOLIZIJA“ PRISTATYMAS
Lapkričio 4 d., pirmadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Jurgio Gimberio kūrybos rinktinės „Kolizija“ pristatymą.

VAKARAS „SUNKU MUMS BŪTŲ BE VILTIES!“
Lapkričio 5 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į dainuojamosios poezijos vakarą „Sunku mums būtų be vilties!“

VAIŽGANTO SKAITYMAI
Lapkričio 7 d., ketvirtadienį, 9 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į Vaižganto skaitymus.

GASTRONOMIJOS SAVAITĖS RENGINYS S. NĖRIES NAMUOSE
Lapkričio 8 d., penktadienį, 14 val. kviečiame į Gastronomijos savaitei skirtą ekskursiją S. Nėries memorialiniame muziejuje.

KNYGOS SKULPTŪROS SEMINARAS
Lapkričio 13 d, trečiadienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į Knygos skulptūros seminarą. 

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 13 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita apie rašytoją E. Mieželaitį.

KNYGOS „KAS TAS ASIS?“ PRISTATYMAS
Lapkričio 15 d., penktadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į knygos vaikams „Kas tas Asis?“ pristatymą. 

RESPUBLIKINIS MOKSLEIVIŲ SKAITOVŲ KONKURSAS
Kaip ir kiekvienais metais, visus kviečiame į tradicinį Respublikinį moksleivių skaitovų konkursą! 

„IR MANO MEILĖ NIEKO NEUŽVYLĖ...“
Lapkričio 16 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į rašytojos 115-ojo gimtadienio šventę.

KNYGOS „VILEIŠIO AIKŠTĖ...“ PRISTATYMAS
Lapkričio 21 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į rašytojo Edmundo Janušaičio knygos „Vileišio aikštė – šnabždesių ABC“ pristatymą.

„115 NUSILENKIMŲ SALOMĖJAI NĖRIAI“
Lapkričio 23 d., šeštadienį, 13 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos almanacho pristatymas. 

KNYGOS „GYVENIMO AKIMIRKOS“ PRISTATYMAS
Lapkričio 23 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į knygos „Gyvenimo akimirkos“ pristatymą. 

KNYGOS „POETAS VASAROS PIEVOJE“ PRISTATYMAS
Lapkričio 26 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į knygos „Poetas vasaros pievoje“ pristatymą.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 27 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą apie Bernardą Brazdžionį! 

„KAUNO SALONŲ KULTŪRA...“
Lapkričio 27 d., trečiadienį, 18 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į pokalbių valandą „Kauno salonų kultūra...“

DALIOS TEIŠERSKYTĖS KŪRYBOS VAKARAS
Lapkričio 28 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į poetės Dalios Teišerskytės autorinį vakarą „Nuodų receptas“. 

JUOZO GRUŠO GIMTADIENIS
Lapkričio 29 d., penktadienį, 17 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į rašytojo J. Grušo 118-ąjį gimtadienį.

RESPUBLIKINIS MOKSLEIVIŲ SKAITOVŲ KONKURSAS
Lapkričio 30 d. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į antrąjį Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso turą. 

NEMOKAMA ŠEŠTADIENINĖ EKSKURSIJA
Lapkričio 30 d., šeštadienį, J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į nemokamą šeštadieninę ekskursiją.

FLUXUS LABAS RAŠYMO DIRBTUVĖS
Lapkričio 30 d., šeštadienį, 13 val. B. ir V. Sruogų namuose įsikurs bendruomenių platforma Fluxus Labas!

KNYGOS „KITA“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 2 d., pirmadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į knygos „Kita“ sutiktuves.

PARODA VAIŽGANTUI
Gruodžio 4 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje atidaroma vizualaus meno paroda „Plati širdis“, dedikuojama Vaižgantui.

POEZIJOS PAVASARIO LAUREATŲ BIBLIOTEKĖLĖ
Gruodžio 3 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į naujų Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlės knygų pristatymą.

„PEGASO PLUNKSNA“
Gruodžio 5 d., ketvirtadienį, 15 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į konkurso „Pegaso plunksna“ laureatų kūrybos popietę.

M. GUSTAINIENĖS KŪRYBOS POPIETĖ
Gruodžio 7 d., šeštadienį, 13 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į literatės Marijos Gustainienės kūrybos popietę.

KNYGOS „BALTAS IŠ MANĘS“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 9 d., pirmadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į knygos „Baltas iš manęs“ sutiktuves. 

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Gruodžio 11 d., trečiadienį, 15 val. paskaita TAU literatūros fakulteto klausytojams apie rašytoją A. Nyką-Niliūną!

KNYGOS „LAIŠKAI SODININKUI“ PRISTATYMAS
Gruodžio 11 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Pauliaus Širono knygos „Laiškai Sodininkui“ pristatymą. 

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS 2019
2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į tradicinį Moterų kūrybos vakarą.

DIRBTUVĖS „ŽAISLIUKAS BALIUI SRUOGAI“
Gruodžio 17 d., antradienį, 13.30 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į kūrybines dirbtuves „Žaisliukas Baliui Sruogai“.

PARODA–KONKURSAS „KALĖDOS, KALĖDOS...“
Gruodžio 17 d., antradienį, 14 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į Advento popietę.

PUOŠIU KALĖDAS 2019
Gruodžio 18 d., trečiadienį, 10 val. pradinių klasių moksleivius kviečiame į kūrybines dirbtuves „Puošiu Kalėdas 2019“!


KNYGOS „DUOKIT KELIĄ BEGEMOTUI!“ PRISTATYMAS
Gruodžio 18 d., trečiadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia smagiai pasiausti su poetu, vertėju Dainiumi Gintalu. 

„GARBĖ BŪTI ĮKAITU UŽ SAVO TAUTĄ“
B. ir V. Sruogų namai-muziejus gruodžio 18 d., trečiadienį, 17 val. kviečia į teminę ekskursiją-paskaitą „Garbė būti įkaitu už savo tautą“. 

BARDŲ 2019 METŲ PALYDOS
Gruodžio 18 d., trečiadienį, 17.30 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į bardų 2019 metų palydas. 

KNYGOS „URBANISTINIS VIENETAS“ PRISTATYMAS
Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Viktoro Gulbino knygos „Urbanistinis vienetas“ pristatymą. 

PASKAITA „LIETUVA 1940–1990 METAIS...“
B. ir V. Sruogų namai-muziejus gruodžio 21 d., šeštadienį, 15 val. kviečia į paskaitą „Lietuva 1940–1990 metais...“

TAU KLAUSYTOJAMS
Sausio 15 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojus Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į paskaitą apie V. Kazoką.

KNYGOS „TARP“ PRISTATYMAS
Sausio 16 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Rimo Užgirio knygos „Tarp“ pristatymą.

KNYGOS „KASDIENYBĖJE TAVĘS ILGIUOSI“ PRISTATYMAS
Sausio 22 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į V. S. Vaičiūno knygos „Kasdienybėje Tavęs ilgiuosi“ pristatymą. 

ŽAIDŽIAME ŽIEMOS PASAKĄ
Sausio 23  d., ketvirtadienį, 11.30 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į atvirą edukacinę programą „Žaidžiame žiemos pasaką“.

EKSKURSIJA „SIDABRINIS MAIRONIO ŠAUKŠTAS“
Sausio 26 d., sekmadienį, 14 val. kviečiame į gurmanišką ekskursiją „Sidabrinis Maironio šaukštas“. 

TAU KLAUSYTOJAMS
Sausio 29 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojus Maironio muziejus kviečia į paskaitą apie spektaklį „Amerika pirtyje“.

KNYGOS „VILTIES SONETAI“ PRISTATYMAS
Sausio 29 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Nerijaus Pipiro knygos „Vilties sonetai“ pristatymą. 

RINKTINĖS „DVIGULĖ LOVA“ PRISTATYMAS
Sausio 31 d., penktadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į I. J. Janonės knygos „Dvigulė lova“ pristatymą. 

B. SRUOGOS GIMTADIENIS
B. ir V. Sruogų namai-muziejus vasario 1 d., šeštadienį, 15 val. kviečia į  popietę, skirtą Balio Sruogos 124-osioms gimimo metinėms. 

„LAIKINOSIOS SOSTINĖS IŠSKIRTINUMAS...“
Vasario 6 d., ketvirtadienį, 18 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į pokalbių valandą „Laikinosios sostinės išskirtinumas“.

KNYGOS „VASARA LAUKUOS“ PRISTATYMAS
Vasario 8 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į V. Kumpikevičiūtės knygos „Vasara laukuos“ pristatymą. 

PARODOS APIE JONĄ MEKĄ ATIDARYMAS
Vasario 11 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į parodos apie Joną Meką „Semeniškių idilės“ atidarymą.

TAU KLAUSYTOJAMS
Vasario 12 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus TAU klausytojus kviečia į paskaitą apie B. Brazdžionį. 

PARODŲ ATIDARYMAS
Vasario 13 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Lilijos Valatkienės ir Vlado Merečinsko parodų atidarymą.


POPIETĖ „ŽIBUOKLĖMIS PRAŽYDO ŠIRDYS“
Vasario 14 d., penktadienį, 14 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į meilės lyrikos skaitymų popietę „Žibuoklėmis pražydo širdys“. 

„JUK VISA, KAS MANO, YRA IR TAVO“
Vasario 14 d., penktadienį, 15 val. Juozo Tumo-Vaižganto butas-muziejus kviečia švęsti šv. Valentino dieną. 

VASARIO 16-OSIOS PROGRAMA
Vasario 16 d. apsilankykite muziejuje, ir Lietuvos valstybės atkūrimo dieną švęskime kartu! 

KNYGOS „NUOMA IR TRYS KIAUŠINIAI“ PRISTATYMAS
Vasario 19 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į knygos „Nuoma ir trys kiaušiniai“ pristatymą. 

TAU KLAUSYTOJAMS
Vasario 26 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus TAU klausytojus kviečia į paskaitą apie Antaną Strazdą. 

RAŠYTOJAS IR JO PARODA (I)
Vasario 27 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į pirmąjį naujo renginių ciklo „Rašytojas ir jo paroda“ susitikimą.

KNYGOS APIE A. NYKĄ-NILIŪNĄ PRISTATYMAS
Vasario 28 d., penktadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į knygos „Alfonsas Nyka-Niliūnas. Laisvė: būti savimi. Archyvai“ pristatymą. 

ŠEŠTADIENINĖ EKSKURSIJA S. NĖRIES NAMUOSE
Vasario 29 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į šeštadieninę ekskursiją.

KNYGOS „KLAUSYK, ŠIRDIE...“ PRISTATYMAS
Vasario 29 d., šeštadienį, 13 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Genovaitės Markauskaitės knygos „Klausyk, širdie...“ pristatymą. 

B. BRAZDŽIONIO MINĖJIMO VAKARAS
Kovo 2 d., pirmadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Bernardui Brazdžioniui skirtą atminimo vakarą.

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJU V. ŠIDLAUSKU
Kovo 3 d., antradienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus pradinių klasių mokinius kviečia susitikti su rašytoju Virgiu Šidlausku. 

M. INDRILIŪNUI SKIRTAS VAKARAS
Kovo 3 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į kritiko, partizano M. Indriliūno 100-ojo jubiliejaus minėjimo vakarą. 

„Lapės gaudymas“
Spalio 30 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Nacionalinės premijos laureato, rašytojo Donaldo Kajoko knygos „Lapės gaudymas“ sutiktuves.

Kaziui Binkiui – 120
Lapkričio 6 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Kazio Binkio 120-ųjų gimimo metinių minėjimą ir jam skirtos parodos atidarymą!

Respublikinis jaunųjų skaitovų konkursas
Lapkričio 9 d., šeštadienį, 10 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks pirmasis Respublikinio jaunųjų skaitovų konkurso turas.

Moksleivių skaitovų konkurso II turas
Lapkričio 23 d., šeštadienį, 11 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas.

„Bernardo Brazdžionio asmenybė ir veikla“
Lapkričio 27 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus skaitoma paskaita „Bernardo Brazdžionio asmenybė ir veikla“.

TEATRALIZUOTAS MUZIKINIS PROJEKTAS
Lapkričio 29 d., penktadienį, 17 val. – teatralizuotas muzikinis projektas „M. K. Oginskis: Tėvynei skiriu turtus, darbą ir gyvenimą“.

„Tu šauki mane vardu“
Lapkričio 16 d., šeštadienį, 14 val. Salomėjos Nėries memorialinis muziejus kviečia į Salomėjos Nėries gimtadienio minėjimą „Tu šauki mane vardu“.

„ROMANTIZMO DVASIOS UŽBURTI“
Gruodžio 13 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks vakaras-koncertas „Romantizmo dvasios užburti“.

„BRAUNO JUDESIAI“
Gruodžio 6 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje rašytojas Jurgis Gimberis pristatys knygą „Brauno judesiai“.

„KORTŲ TRAUKIMAS TĖRA TIK DALIS RITUALO“
Gruodžio 7 d., šeštadienį, 14 val. Maironio namuose vyks Pauliaus Norvilos antrosios poezijos knygos „Kortų traukimas tėra tik dalis ritualo“ sutiktuvės.

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS

Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Moterų kūrybos vakaras.


„PARALELĖS: MAIRONIS IR BERN. BRAZDŽIONIS“
Gruodžio 11 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Paralelės: Maironis ir Bern. Brazdžionis“.

VYTAUTO MARTINKAUS KŪRYBOS VAKARAS
Gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – rašytojo Vytauto Martinkaus kūrybos vakaras.

ANTANO A. JONYNO KŪRYBOS VAKARAS
Gruodžio 17 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Antano A. Jonyno kūrybos vakaras.

„TEGUL MEILĖ LIETUVOS...“
Gruodžio 5 d., ketvirtadienį, 17 val. Juozo Grušo memorialiniame muziejuje vyks vakaras „Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“.

„ATMINTIES RAVĖJIMAS“
Gruodžio 6 d., penktadienį, 16 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į poetės Anastazijos Kanoverskytės-Sučylienės knygos „Atminties ravėjimas“ sutiktuves.

POPIETĖ KURIANČIAM JAUNIMUI
Gruodžio 14 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje –  popietė kuriančiam jaunimui!

VAKARAS, SKIRTAS S. STACEVIČIUI
Gruodžio 18 d., trečiadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus kviečia į poeto Stasio Stacevičiaus prisiminimo vakarą.

„GYVYBĖS IŠVERKTOJ AKY“
Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į literatūrinę užstalę su Petro Palilionio knyga „Gyvybės išverktoj aky“.

K. BINKIS IR B. SRUOGA „VIENOJE KIŠENĖJ“
Gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 16 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – Laimono Inio knygos „Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas“ sutiktuvės.

PRANO MAŠIOTO JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje įvyks Prano Mašioto jubiliejaus minėjimas.

K. DONELAIČIUI SKIRTOS PARODOS ATIDARYMAS
2014 m. sausio 14 d., antradienį, 17 val. – pirmasis renginys iš ciklo, skirto K. Donelaičio 300 metų jubiliejui: parodos atidarymas!

V. BALTUŠKEVIČIAUS KŪRYBOS VAKARAS
Sausio 30 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – poeto Vlado Baltuškevičiaus jubiliejinis kūrybos vakaras.

„GYVASIS KALBOS LOBYNAS“
Nauja, įdomi paroda Vaikų literatūros muziejuje – tik iki sausio 20 d. Skubėkite aplankyti!

MUZIKINĖ PROGRAMA „PASAULIO DAINOS“
Sausio 17 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – muzikinė programa „Pasaulio dainos“.

MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO PARODA
Maironio rūmų mansardoje – Respublikinio moksleivių piešinių konkurso darbų paroda!

MUZIEJAI KNYGŲ MUGĖJE
Pranešimas spaudai „Knygų mugėje muziejai visus kviečia tapti... poetais“!

LITERATŪRINIS-MUZIKINIS VAKARAS
Kovo 24 d., pirmadienį, 17 val. – B. ir V. Sruogų namuose muziejuje – literatūrinis-muzikinis vakaras.

RUOŠIAMĖS RUDENIUI
Šių metų rudenį pasiūlysime savo lankytojams dvi naujienas: kviesime visus į naują ekspoziciją – Požemio galeriją – ir atidarysime edukacinę parodą!

„TĖVO STANISLOVO IR RILKĖS DIALOGAS“
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienį, 18 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – „Tėvo Stanislovo ir Rainerio Marijos Rilkės dialogas“.

„LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“
Kada paskutinį kartą ranka rašėte artimam žmogui laišką? Kviečiame tai padaryti Maironio namuose!

„ČIULBA VOLUNGĖLĖ“
Lapkričio 7 d., penktadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – poezijos knygos ir cd „Čiulba volungėlė“ pristatymas.

SKAITOVŲ KONKURSO I TURAS
Lapkričio 8 d., šeštadienį, 10 val. Maironio namuose vyks Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I turas.

„Baltojoje Advento tyloje“
Gruodžio 9 d., antradienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Baltojoje Advento tyloje“.

KALĖDINIS POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS
Gruodžio 22 d., antradienį, 17 val. – Kalėdinis poezijos ir muzikos vakaras. 

RAŠYTOJŲ ATVIRUKŲ VIRTUALI PARODA
Kviečiame apžiūrėti šventinę virtualią parodą „Atvirukai rašytojams laiko ir vietų verpetuose“.

2016-ųjų I PUSMEČIO NAUJIENOS!
Jubiliejinių metų naujienos: paroda „Istorija, verta muziejaus“ ir muziejaus veiklos viešinimo projektas „Kas muziejuje gyvena?“

ŠEIMŲ ŠEŠTADIENIS MAIRONIO MUZIEJUJE
Savaitgalį su šeima užsukite pas mus į muziejų! Kviečiame iš anksto registruotis! Numatomas artimiausias susitikimas – rugpjūčio 6 d.!

VASAROS EDUKACIJA
Liepos 11–14 d. mažuosius muziejaus bičiulius tradiciškai kviečiame vieną vasaros savaitę praleisti muziejuje!

JUDITAI VAIČIŪNAITEI – 80
Liepos 12 d., trečiadienį, 16 val. kviečiame į Juditos Vaičiūnaitės 80-ųjų gimimo metinių minėjimą.

LEONO JUOZONIO DARBŲ PARODOS ATIDARYMAS
Liepos 28 d., penktadienį, 16 val. Maironio muziejuje – tautodailininko Leono Juozonio 95-ųjų gimimo metinių minėjimas ir darbų parodos atidarymas.

ĮDOMU! NAUJAUSIO RINKINIO APRAŠYMAS!
ĮDOMU! Susipažinkite su Juozo Kėkšto (1915–1981) rinkiniu, saugomu Maironio muziejaus fonduose! 

ĮDOMU! VIRTUALI PARODA, SKIRTA JONUI MEKUI
ĮDOMU! Kviečiame apžiūrėti Jonui Mekui, kuris šiemet minės savo 95-ąjį gimtadienį, skirtą virtualią parodą!

LITERATŪRINIS RYTMETIS
Gruodžio 8 d., šeštadienį, 12 val. Juozo Tumo-Vaižganto muziejus kviečia į Literatūrinį rytmetį su poetu V. Vaičiūnu.

VAIŽGANTUI SKIRTA KONFERENCIJA

Konferencija „Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens“.


SKAITYKLA MAIRONIO SODE
Kviečiame į Maironio sodą, kuriame įrengėme vasaros skaityklą!

KVIEČIAME ŠVĘSTI

Kviečiame Jus vieną įsimintiniausių gyvenimo švenčių paminėti mūsų klasikų namų soduose.


„ISTORIJA GYVA IR JI LIUDIJA“
Sausio 9 d., antradienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Istorija gyva ir ji liudija“.

PARODA „MOTERYS-KŪRĖJOS. XX A. II PUSĖ“
Lapkričio 8 d., antradienį, 15 val. bus atidaroma paroda „Moterys-kūrėjos. XX a. II pusė“ iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“.

„MŪSŲ ŽYMUSIS JUOZAS“
Kovo 17 d., penktadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę programą „Mūsų žymusis JUOZAS“.

„DEBESŲ SALA“ SUTIKTUVĖS
Sausio 10 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje susitikimas su E. Janušaičiu!

RESPUBLIKINIS MOKSLEIVIŲ SKAITOVŲ KONKURSAS
Lapkričio 5 d., šeštadienį, 10 val. – Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I turas.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Sausio 25 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą „Per pasaulį keliauja poetas (Bernardui Brazdžioniui – 110)“. 

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ KOMPOZICIJA

Sausio 11 d., ketvirtadienį, 17 val. V. Bakutienė pristatys literatūrinę-muzikinę kompoziciją.


JUOZO APUČIO ATMINIMO VAKARAS
Lapkričio 11 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks vakaras, skirtas Juozo Apučio 80-mečiui paminėti.

KONCERTAS „OGINSKIS IR KITI DVARŲ KOMPOZITORIAI“
Kovo 13 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – koncertas „Oginskis ir kiti dvarų kompozitoriai“.

ATSISVEIKINIMAS SU BRONIU RAILA
Birželio 26 d. kviečiame palydėti į paskutinę kelionę išeivių žurnalistą, rašytoją, kritiką Bronį Railą ir jo žmoną Danetą.

„JAU NIEKAS TAVĘS TAIP GILIAI NEMYLĖS“
Vasario 19 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – literatūrinė-muzikinė popietė „Jau niekas tavęs taip giliai nemylės“!

„KELIONĖ Į PASAKŲ PASAULĮ“
Vasario 21 d., penktadienį, 16 val. Vilniaus knygų mugėje pristatysime edukacinę programą „Kelionė į pasakų pasaulį“!

J. KRUMINO 100-MEČIO MINĖJIMAS
Kovo 3 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į poeto, prozininko, vertėjo ir žurnalisto Juozo Krumino 100-mečio minėjimą.

„ĮSIKLAUSYMAI“ IR „TANGO“
Kovo 6 d., ketvirtadienį, 17 val. – V. Kiaušo-Elmiškio knygos „Įsiklausymai“ sutiktuvės ir A. Aleksandravičiaus parodos „Tango“ atidarymas.

„JAKŠTAS BARA VAIŽGANTĄ“
Balandžio 2 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita „Jakštas bara Vaižgantą“.

„ORA ET LABORA. PALENDRIAI“
Kovo 20 dieną, ketvirtadienį, 18 val. Maironio namuose – knygos „Ora et labora. Palendriai“ (fotografas Eugenijus Barzdžius) pristatymas.

K. NAVAKO KŪRYBOS VAKARAS
Kovo 25 dieną, antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Kęstučio Navako jubiliejinis kūrybos vakaras.

„PAKELIUI AUŠROS LINK...“
Kovo 28 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – poezijos vakaras „Pakeliui aušros link...“.

IGNUI ŠEINIUI SKIRTAS VAKARAS
Balandžio 14 d., pirmadienį, 17 val. – Igno Šeiniaus 125-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PASKAITA APIE IGNĄ ŠEINIŲ
Balandžio 16 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita apie Igną Šeinių.

J. BUITKAUS PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Balandžio 24 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio namuose – literatūrinė popietė: Jurgio Buitkaus premijos įteikimas poetui Vladui Baltuškevičiui.

PASKAITA APIE JONĄ STRIELKŪNĄ
Balandžio 30 d., trečiadienį, 15 val. Maironio namuose – paskaita apie Joną Strielkūną.

ALBINO BERNOTO 80-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Gegužės 16 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks rašytojo Albino Bernoto 80-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PASKAITA APIE ALBINĄ BERNOTĄ
Gegužės 14 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita bei parodos, skirtos Albinui Bernotui, pristatymas.

KOSTO OSTRAUSKO LAIDOTUVĖS
Birželio 9 d., pirmadienį, kviečiame atsisveikinti su rašytoju Kostu Ostrausku.

„PENKIASDEŠIMT POEZIJOS PAVASARIŲ“
Gegužės 26 d., pirmadienį, 17 val. Kauno menininkų namuose – parodos „Penkiasdešimt Poezijos pavasarių“ atidarymas!

ALGIRDO LANDSBERGIO JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Birželio 26 d., ketvirtadienį, 17 val. – Algirdo Landsbergio 90-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PARODOS VAIŽGANTUI ATIDARYMAS
Rugsėjo 22 d., pirmadienį, 17 val. – parodos, skirtos J.Tumo-Vaižganto 145-osioms gimimo metinėms, atidarymas bei meninis rašytojo jubiliejaus paminėjimas.

KNYGOS „ŽODŽIO LAUKAI“ SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, 17 val. – Jūratės Sučylaitės poezijos knygos „Žodžio laukai“ sutiktuvės.

„METŲ“ ŠVIESOJE
Spalio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. – Kristijono Donelaičio jubiliejui skirtas renginys „Metų“ šviesoje. 

DOVANOSIME MAIRONIUI GĖLĘ!
Spalio 21 d., antradienį, 11 val. dovanosime Maironiui gėlę! Prisijunkite ir Jūs!

ANSAMBLIO „AINIAI“ KONCERTAS
Rugsėjo 23 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ muzikos ansamblio „Ainiai“ koncertas.

KNYGOS „TAU ATVIRAS DANGUS“ SUTIKTUVĖS
Spalio 3 d., penktadienį, 17.30 Maironio namuose – prof. prel. Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos „Tau atviras Dangus“ sutiktuvės.

SUSITIKIMAS SU RITA LATVĖNAITE-KAIRIENE
Spalio 9 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – susitikimas su rašytoja Rita Latvėnaite-Kairiene.

KNYGOS „NESUPAKUOTI“ SUTIKTUVĖS
Spalio 24 d., penktadienį, 17 val. – Edmundo Janušaičio knygos „Nesupakuoti“ sutiktuvės bei sukaktuvinis 60-mečio vakaras.

POPIETĖ SU A. NYKOS-NILIŪNO KŪRYBA
Spalio 16 d., ketvirtadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks literatūrinė popietė su Alfonso Nykos-Niliūno kūryba.

VLADO KALVAIČIO KŪRYBOS VAKARAS
Lapkričio 7 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Vlado Kalvaičio kūrybos vakaras.

DEKORACIJŲ-SKULPTŪRŲ PARODOS ATIDARYMAS
Spalio 22 d., antradienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – lauko dekoracijų-skulptūrų konkurso darbų aptarimas, parodos atidarymas.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 12 d., trečiadienį, 15 val. Maironio muziejuje – paskaita „Povilo Višinskio ir Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos bičiulystė“.

ROMANO „KAIP ŽAIBAS“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 27 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose – rašytojos Aldonos Ruseckaitės naujausio romano „Kaip žaibas“ sutiktuvės.

ANTANO LIUTKAUS DARBŲ PARODA
Gegužės 7 d., šeštadienį, 12 val. atidaroma dailininko Antano Liutkaus (1906–1970) tapybos darbų paroda „Grįžimas iš Žydrosios pakrantės“!

BERN. BRAZDŽIONIS: „IŠĖJAU LIKIMO IŠVARYTAS“
Gruodžio 10 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita TAU klausytojams apie Bern. Brazdžionio pasitraukimą iš Lietuvos.

TANGO KONCERTAS
Gruodžio 11 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Tango koncertas.

„METAI TAMSČIUKO ATOKAITOJ“
Gruodžio 5 d., penktadienį, 17 val. – rašytojo Petro Palilionio knygos „Metai Tamsčiuko atokaitoj“ sutiktuvės.

KNYGOS „VERTYBĖS IR POLITIKA“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 16 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – knygos „Vertybės ir politika. Krikščioniškosios Europos šaknys“ sutiktuvės ir diskusija.

LITERATŪRINIS VAKARAS VAIŽGANTO BUTE
Gruodžio 19 d., penktadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje vyks literatūrinis vakaras.

Kalėdų dvasia Maironio namuose
Iki sausio 6 d. kviečiame pamatyti originalią Kalėdų eglutę, kurią puošia net 133 moksleivių gaminti žaisliukai!

VIRGILIJAUS JANKAUSKO PARODŲ ATIDARYMAS
Sausio 16 d., penktadienį, 17 val. – fotomenininko Virgilijaus Jankausko parodų „Dingęs kraštas“ ir „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“ atidarymas.

„BALTAS KURĖNAS“
Sausio 29 d., ketvirtadienį, 17 val. – rašytojo Laimono Inio legendų ir sakmių knygos apie Mažąją Lietuvą „Baltas kurėnas“ sutiktuvės.

PASKAITA APIE K. DONELAITĮ
Vasario 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „Kristijono Donelaičio ženklai Karaliaučiaus žemėje“.

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ POPIETĖ
Kovo 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – popietė, skirta Justinui Marcinkevičiui atminti.

POEZIJOS IR VERTIMŲ POPIETĖ „SKOLOS GRĄŽINIMAS“
Vasario 28 d., šeštadienį, 16 val. – Gintaro Patacko ir Anos Gerasimovos-Umkos dvikalbės eilėraščių knygos „Užskaita“ / „Взаимозачет“ pristatymas.

ROBERTO KETURAKIO JUBILIEJINIS VAKARAS
Kovo 20 d., penktadienį, 17 val. – poeto Roberto Keturakio jubiliejinis vakaras su knyga „Tiktai akimirkos“.

„DIDI ŠTURMAI DŪŠIOJ GRIAUDĖ“
Balandžio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į poetinių improvizacijų popietę „Didi šturmai dūšioj griaudė“!

JAUTRIAI SKLEIDĘS DVASIOS ŠVIESĄ
Kovo 17 d., antradienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto bute-muziejuje – kunigo ir poeto R. Mikutavičiaus atminimo vakaras. 

TARP MAIRONIO MEDŽIŲ
Rugsėjo 4 d., penktadienį, 16 val. – parodos „Tarp Maironio medžių: liaudies menas iš rašytojų rinkinių“ atidarymas ir liaudies kūrybos popietė.

PARODOS PRISTATYMAS TAU KLAUSYTOJAMS
Balandžio 15 d., trečiadienį, 15 val. – parodos „Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose“ pristatymas TAU Literatūros fakulteto klausytojams!

KONCERTAS „GIEDA JAUNYSTĖ“
Gegužės 12 d. antradienį, 17 val. Maironio namuose – VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros studentų koncertas „Gieda jaunystė“.

PASKAITA APIE ANTANĄ BARANAUSKĄ
Balandžio 29 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita apie Antaną Baranauską TAU Literatūros fakulteto klausytojams.

„PAŽVELK DIEVYBEI Į AKIS“
Gegužės 6 d., trečiadienį, 17 val. Maironio namuose – prel., prof. habil. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS knygos „Pažvelk Dievybei į akis“ sutiktuvės.

POEZIJOS PAVASARIS MAIRONIO NAMUOSE
Gegužės 29 d., penktadienį, 18 val. kviečiame į Poezijos pavasario šventę Maironio sodelyje!

ŽEMAITĖS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Birželio 9 d., antradienį, kviečiame į rašytojos Julijos Žymantienės-Žemaitės 170-ųjų gimimo metinių minėjimą.

KNYGOS „DU LAGAMINAI“ SUTIKTUVĖS
Birželio 12 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – Juttos Noak novelių knygos „Du lagaminai“ sutiktuvės.

„PER PASAULĮ KELIAUJA POETAS“
Rugsėjo 23 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „Per pasaulį keliauja poetas“ (Bern. Brazdžionio asmenybė ir veikla).

S. NĖRIES 70-ųjų MIRTIES METINIŲ MINĖJIMAS
Liepos 7 d., antradienį, 14 val. kviečiame prie Salomėjos Nėries kapo Petrašiūnų kapinėse paminėti Poetės 70-ąsias mirties metines.

PASKAITA, SKIRTA JULIUI KAUPUI
Rugsėjo 9 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita ir parodos „Ieškoti amžinų dalykų“ (J. Kaupui – 95) pristatymas.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Rugsėjo 16 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams paskaita ir parodos, skirtos Alei Rūtai, pristatymas.

SVAJŪNO SABALIAUSKO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 17 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose vyks Svajūno Sabaliausko-Geladuonio naujausios knygos sutiktuvės!

VERTĖJAMS-JUBILIATAMS SKIRTAS RENGINYS
Spalio 14 d., trečiadienį, 17 val. – vertėjams-jubiliatams skirtas renginys ir leidinio „Miltonas Starkus / Milton Stark“ sutiktuvės.

„RUDENS VAKARAS“ SU NAUJOMIS KNYGOMIS
Spalio 28 d., trečiadienį, 17 val. – naujausių rašytojos Aldonos Ruseckaitės knygų „Žemaitės paslaptis“ ir „Verčiau (ne)užmiršti“ sutiktuvės.

POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS
Lapkričio 6 d., penktadienį, 18 val. Maironio muziejuje – Kauno kunigų seminarijos studentų poezijos ir muzikos vakaras.

PARODA „SPIRITUALS“
Spalio 30 d., penktadienį, 16 val. kviečiame į jauno menininko José Ignacio Dávila In Red“ kūrinių parodos „Spirituals“ atidarymą.

PASKAITA APIE KAZĮ BORUTĄ
Lapkričio 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita apie rašytoją Kazį Borutą bei jam skirtos parodos pristatymas.

„KITAS BERN. BRAZDŽIONIS“
Lapkričio 18 d., trečiadienį, 15 val. Bern. Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė skaitys paskaitą „Kitas Bern. Brazdžionis“.

PARODOS PRISTATYMAS TAU KLAUSYTOJAMS
Gruodžio 9 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams muziejininkė Albina Protienė pristatys parodą „Ištikimi eilėraščiui ir savo kartai“.

PARODŲ CIKLAS „ISTORIJA, VERTA MUZIEJAUS“
Sausio 19 d., antradienį, 17 val. kviečiame į parodų ciklo „Istorija, verta muziejaus“ atidarymą.

LIUDUI DOVYDĖNUI – 110
Vasario 4 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į rašytojo, žurnalisto Liudo Dovydėno 110-ųjų metinių minėjimą.

„ŽYDĖJIMAS DIEVO DELNE“
Vasario 24 d., trečiadienį, 17 val. – literatūros vakaras „Žydėjimas Dievo delne“, skirtas kunigo, poeto Ričardo Mikutavičiaus gimtadienio paminėjimui. 

„MES ESAME IR LIUDIJAME LIETUVĄ“
Kovo 2 d., trečiadienį, 15 val. – monospektaklis „Mes esame ir liudijame Lietuvą“.

PASAULINĖ POEZIJOS DIENA
Kovo 21 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame kartu švęsti Pasaulinę poezijos dieną!

KNYGOS „UGNIM ANT DEBESŲ“ SUTIKTUVĖS
Kovo 9 d., trečiadienį, 16 val. Maironio namuose vyks knygos „Henrikas Radauskas „Ugnim ant debesų“ / „Огнем по небесам“ sutiktuvės.

„SENOJI ŠIANDIENINĖ KNYGNEŠYSTĖ“
Kovo 16 d., trečiadienį, kviečiame į renginį „Senoji šiandieninė knygnešystė“, skirtą Knygnešių dienai!

PARODA „RANKRAŠTINĖS KNYGOS“
Kovo 18 d., penktadienį, 15 val. Maironio namuose – parodos „Rankraštinės knygos“ iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“ atidarymas.

PASKAITA „RANKRAŠTINĖS V. KATILIAUS KNYGOS“
Kovo 23 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Rankraštinės Viktoro Katiliaus knygos“.

PASKAITA APIE FAUSTĄ KIRŠĄ
Balandžio 6 d., trečiadienį, 15 val. Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė skaitys paskaitą apie Faustą Kiršą.

„PRIE STALO VISA LIETUVA“
Balandžio 8 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – knygos „Prie stalo visa Lietuva“ sutiktuvės.

ŠIĄ SAVAITĘ MUZIEJUJE VEIKIA KINO TEATRAS!
Balandžio 19–22 d. muziejuje veikia kino teatras! Užsukite į jaukią Maironio mansardą pokalbiui ir filmui! Susitikimų pradžia – 16 val.!

FAUSTUI KIRŠAI – 125
Gegužės 16 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – poeto, publicisto Fausto Kiršos 125-ųjų gimimo metinių minėjimas. 

KNYGOS „SKULPTORIUS BERNARDAS BUČAS“ PRISTATYMAS
Gegužės 13 d., penktadienį, 17 val. – Saulutės Genovaitės Markauskaitės parengtos knygos „Skulptorius Bernardas Bučas“ pristatymas.

POEZIJOS PAVASARIS MAIRONIO NAMUOSE
Gegužės 27 d., penktadienį, 18 val. Maironio sodelyje – Poezijos pavasario laureato vainikavimas.

DOVILĖS ZELČIŪTĖS KŪRYBOS VAKARAS
Birželio 13 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – Dovilės Zelčiūtės naujos pjesės rankraščio „Suoliukas“ skaitymas ir pristatymas!

MAIRONIO MIRTIES METINIŲ MINĖJIMAS
Birželio 28 d., antradienį, 17 val. – 84-ųjų Maironio mirties metinių minėjimas.

PARODA „MAIRONIO MUZIEJAUS ĮKŪRIMAS“
Birželio 8 d., trečiadienį, 16 val. – parodos „Maironio muziejaus įkūrimas“ iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“ atidarymas.

ŠEIMŲ SAVAITĖ!
Ei, šeimynos, šeimynėlės! Užsukite į svečius – visą savaitę Jūsų laukia nemokamos veiklos Maironio namuose!

PAULIAUS JURKAUS 100-MEČIO MINĖJIMAS
Liepos 28 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose vyks rašytojo, redaktoriaus, dailininko Pauliaus Jurkaus 100-mečio minėjimas.

„LITERATŪRINIS ŽODIS IŠ TREMTIES“
Liepos 7 d., ketvirtadienį, 16 val. – parodos „Literatūrinis žodis iš tremties“ pristatymas.

PARODOS „EKSPONATAI SUGRĮŽTA...“ UŽDARYMAS
Rugsėjo 6 d., antradienį, 16 val. kviečiame į parodos „Eksponatai sugrįžta...“ iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“ uždarymą!

NAUJOS V. PAPIEVIO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Spalio 7 d., penktadienį, 17 val. vyks Valdo Papievio knygos „Odilė, arba Oro uostų vienatvė“ sutiktuvės!

MAIRONIO GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Spalio 21 d., penktadienį, 17 val. vyks Maironio gimimo metinių minėjimas ir aštunto neskelbtų tekstų fragmentų sąsiuvinio pristatymas.

DALYKIMĖS PRASMINGOMIS MINTIMIS!
Ar jau pasidalijote Maironio muziejuje įdomia citata iš savo mėgstamiausios knygos? Paskubėkite papuošti Citatų medį ir... atsiimkite dovanėlę!

VERTIMŲ KNYGOS „UGNIM ANT DEBESŲ“ PRISTATYMAS
Gruodžio 7 d., trečiadienį, 15 val. vyks poetės, vertėjos Anos Gerasimovos-Umkos vertimų į rusų kalbą knygos „Ugnim ant debesų“ pristatymas. 

VAIKŲ KALĖDINĖ POPIETĖ
Gruodžio 20 d., antradienį, 15 val. atkeliaukite į muziejų – čia prasidės Kalėdos!

SUSITIKIMAS SU RAMUTE SKUČAITE
Gruodžio 14 d., trečiadienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – susitikimas su poete Ramute Skučaite ir jos naujausia knyga „Tai priimkit, kas priklauso“.

VAIKŲ KALĖDINĖ POPIETĖ
Maironio muziejuje vis dar žiba eglutė! Tai gražumas – užsukite apžiūrėti!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Kovo 22 d., trečiadienį, 15 val. kviečiame į paskaitą „Mūsų kartos niekas nepakartos“, skirtą Kaziui Bradūnui. 

POEZIJOS KNYGOS „TOLI BLIZGA“ SUTIKTUVĖS
Vasario 21 d., antradienį, 17 val. kviečiame į poeto ir vertėjo Almio Grybausko naujos poezijos knygos „Toli blizga“ sutiktuves.

„AČIŪ TAU, TĖVELI!“
Gegužės 30 d., antradienį, 15 val. kviečiame į koncertą „Ačiū Tau, Tėveli!“

ANTONIO LAI DA TEULADA DARBŲ PARODA
Rugsėjo 14 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose bus atidaryta italų menininko Antonio Lai da Teulada darbų paroda.

POPIETĖ IŠ CIKLO „MENAI IR DVARAI“
Sausio 7 d., sekmadienį, 17 val. „Tėvo Stanislovo varpai“. Teatralizuotas koncertas kunigo, vienuolio Algirdo Mykolo Dobrovolskio atminimui. 

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Kovo 21 d., trečiadienį, 15 val. Maironio muziejuje kviečiame į paskaitą apie rašytoją Vincą Mykolaitį-Putiną!

NEMOKAMAS MUZIEJAUS LANKYMAS
Minėdami Lietuvos karaliaus Mindaugo 765-ąsias karūnavimo metines, kviečiame Jus liepos 6 d. nemokamai lankyti muziejų!


PARODOS PRISTATYMAS TAU KLAUSYTOJAMS
Kovo 18 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Viršūnių paukštis“ pristatymas.

KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ
Vasario 26 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į kunigui, poetui Ričardui Mikutavičiui skirtą renginį!

PARODOS PRISTATYMAS IR PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Vasario 5 d., trečiadienį, 15 val. – parodos „Kristijonui Donelaičiui – 300“ pristatymas ir paskaita TAU Literatūros fakulteto klausytojams.

MAIRONIO LEIDINIAI VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE
Vasario 20 d., ketvirtadienį, 13 val. – Maironio neskelbtų tekstų sąsiuviniai bus pristatyti Vilniaus knygų mugėje!

PASKAITA APIE J. KRUMINĄ
Kovo 5 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita apie poetą, prozininką, vertėją ir žurnalistą Juozą Kruminą bei jam skirtos parodos pristatymas!