Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
28
sausio
2023

Muziejaus dokumentai

MLLM NUOSTATAI
 MLLM TARYBA
 MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS PLĖTROS STRATEGINĖS KRYPTYS 2016–2020 METAMS
 MLLM STRUKTŪRA
MLLM DARBO TVARKOS TAISYKLĖS. Nauja redakcija nuo 2020 m. sausio 1 d.
 MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS
 MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 
 DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
 MLLM DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS – PIRMASIS ŠALYJE ĮVERTINTAS MUZIEJUS
 NEFORMALIOJO ŠVIETIMO EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ, KURIE DERA SU UGDYMO ĮSTAIGŲ PROGRAMOMIS, PATVIRTINTAS SĄRAŠAS
SUSITARIMAS DĖL LIETUVOS KULTŪROS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PAKEITIMO
LIETUVOS KULTŪROS ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

2021 METŲ NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
MLLM PROFESINĖS SĄJUNGOS INFORMACIJA

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLĖS
MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS NUTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO IR TVARKOS NUSTATYMO 
(Priedai: 1. Prašymo del DS konkurso paskelbimo forma; 2. Prašymo dėl priėmimo į darbą forma DS; 3. Prašymo dėl atostogų ar papildomų poilsio dienų suteikimo forma; 4. Prašymo dėl atostogų ar papildomos poilsio dienos keitimo forma; 5. Prašymo dėl komandiruotės forma; 6. Prašymo dėl kompensavimo už komandiruotėje dirbtą laiką; 7. Prašymo del leidimo dirbti kitą darbą forma; 8. Prašymo dėl nuotolinio darbo forma; 9. Prašymo ar sutikimo dėl perkėlimo  forma; 10. Sutikimo dirbti viršvalandinį darbą, poilsio ar švenčių dieną forma; 11. Prašymo del atleidimo forma DS)

 Dėl UNESCO rekomendacijos dėl dokumentinio paveldo, įskaitant skaitmeninį, išsaugojimo ir prieigos
 Draft recommendation concerning the preservation of, and access to, documentary heritage including in digital form
 Rekomendacija dėl dokumentinio paveldo, įskaitant skaitmeninį, išsaugojimo ir prieigos

ĮSAKYMAS DĖL BŪTINŲ DARBO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO KARANTINO METU