Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
28
sausio
2023

Įdomūs eksponatai

Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugoma daug įdomių eksponatų – nuo rankraščio
iki knygos, nuo rašytojo memorialinių daiktų iki
meno kūrinių! Sužinokite originalias istorijas!
S. KYMANTAITĖ – MOTERŲ SUVAŽIAVIMO DELEGATĖ
S. KYMANTAITĖ – MOTERŲ SUVAŽIAVIMO DELEGATĖ
1907 metais Sofija Kymantaitė dalyvavo pirmajame Lietuvos moterų suvažiavime Kaune. Dvidešimt vienerių metų Krokuvos universiteto studentė skaitė pranešimus „Atsišaukimas į lietuves“ ir „Kaip mokyti Lietuvos istoriją“. 

2021-03-15
MEILĖS KUPINI LAIŠKAI
MEILĖS KUPINI LAIŠKAI
„Įdomaus eksponato“ skiltyje šį kartą – Vytauto Sirijos Giros laiškai antrajai žmonai Almonei, rašyti šiam gulint ligoninėje. Iš likusių painia rašysena primargintų lapelių aiškiai matyti jo pagarba ir meilė. 

2021-03-08
M. VALANČIAUS „ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖ“
M. VALANČIAUS „ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖ“
Bažnytiniai archyvai ne vieninteliai šaltiniai Žemaitijos istorijai atskleisti, istorikas M. Valančius buvo išstudijavęs Jono Lasickio „Apie žemaičių dievus“, Motiejaus Srijkovskio „Kroniką“, S. Daukanto „Istoriją žemaitišką“. Iš viso knygoje remtasi trisdešimt šešiais spausdintais veikalais ir trylika archyvų bei rankraščių. Tai rodo autoriaus erudiciją ir norą kuo detaliau ir išsamiau aprašyti pasirinktą faktą ar įvykį.

2021-03-01
M. STANKUS-SAULAITĖS VAIKYSTĖS DAIKTAI
M. STANKUS-SAULAITĖS VAIKYSTĖS DAIKTAI
Nuotraukoje matome dvi kuklias lėles ir mažą kuprinaitę, eksponuojamas Vaikų literatūros muziejaus ekspozicijoje. Ne, tai ne pasakų, o realūs gyvenimo personažai. Šias vertybes daugelį dešimtmečių saugojo ir brangino rašytoja, literatūrologė, filosofijos mokslų daktarė Marytė Stankus-Saulaitė. 

2021-02-22
AUGUSTUI ŠLEICHERIUI – 200 METŲ
AUGUSTUI ŠLEICHERIUI – 200 METŲ
A. Šleicheris yra nemaža nuveikęs ir tyrinėdamas lietuvių kalbą. 1852 m. jis atvyksta į Mažąją Lietuvą, išmoksta lietuvių kalbą, pradeda užrašinėti lietuvių tautosaką. Tos kelionės rezultatas – 1856 m. Prahoje išleista „Lietuvių kalbos gramatika“ („Litauische Grammatik“). Jis taip pat išleido antrą K. Donelaičio „Metų“ laidą.

2021-02-15
B. BRAZDŽIONIO RANKRAŠTIS APIE KAUKES
B. BRAZDŽIONIO RANKRAŠTIS APIE KAUKES
B. Brazdžionio eilėraštis skirtingais rašikliais parašytas ant JAV lietuvių bendruomenės Los Andželo apylinkės kvietimo atvykti 1961 m. vasario 11 d., šeštadienį, Užgavėnių savaitgalį į kaukių balių.


2021-02-11
P. GASPARONIO DOVANOS B. BRAZDŽIONIUI
P. GASPARONIO DOVANOS B. BRAZDŽIONIUI
Bernardo Brazdžionio rinkinyje saugoma rankšluostinė, kurią tautodalininkas Pranas Gasparonis poetui padovanojo 76-ojo gimtadienio proga. Savo forma ji panaši į XIX a. Lietuvos meistrų darbus, bet puošyba – savita. 

2021-02-08
DOVANOS BALIUI SRUOGAI
DOVANOS BALIUI SRUOGAI
Vasario 2 d. minime rašytojo Balio Sruogos 125-ąsias gimimo metines. Muziejaus archyvuose saugomi keli nuotaikingi Dalios sveikinimai tėvui. V. Sruogienė prisimena, kad dažniausiai vienas kitam dovanodavo knygas: „Jokių brangenybių!“ Muziejuje eksponuojama dovana B. Sruogai. Tai juostelė-kaklaraištis, kurią V. Sruogienė išaudė iš rašytojo motinos verptų siūlų. 

2021-02-01
S. ZOBARSKO LITERATŪROS ANTOLOGIJA
S. ZOBARSKO LITERATŪROS ANTOLOGIJA
Minėdami 110-ąsias Stepo Zobarsko gimimo metines, Įdomaus eksponato skiltyje pristatome jo parengtą ir išleistą literatūros antologiją „The Lithuanian Short Story: 50 years“ (1977), kurioje skelbtos lietuvių autorių: Vaižganto, Antano Vienuolio, Vinco Krėvės, Antano Škėmos, Algirdo Landsbergio, Mariaus Katiliškio, Juozo Apučio ir kt. novelės. 

2021-01-25
N. MILIAUSKAITĖS LAIŠKAI MOKYTOJAI
N. MILIAUSKAITĖS LAIŠKAI MOKYTOJAI
Išlikę daugiau nei penkiasdešimt Nijolės laiškų mokytojai. Jų laikas – nuo 1968-ųjų, kai N. Miliauskaitė įstojo į Vilniaus universitetą, iki jos gyvenimo pabaigos, 2000-ųjų, kai susirgo baisia liga. Žinau, kad viskas Aukščiausiojo rankose, – rašė Nijolė mokytojai paskutiniame laiške.


2021-01-18
K. INČIŪROS LAGERIO EILĖRAŠČIŲ SĄSIUVINIAI
K. INČIŪROS LAGERIO EILĖRAŠČIŲ SĄSIUVINIAI
Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomi autentiški, mažai kam žinomi K. Inčiūros poezijos pavyzdžiai: „Nelaisvės psalmės“, „Motulės staklės“ bei keletas kitų eilėraščių. „Motulės staklės“ sukurtas 1955 m. Sverdlovsko lageryje. Eilėraštis buvo atrastas knygoje-slėptuvėje – A. Mickevičiaus „Rinktinės“ viršelyje. 

2021-01-11
„LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945–1990“
„LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945–1990“
Iš R. Šilbajorio išleistų knygų gausos norisi išskirti leidinį „Egzodo lietuvių literatūra 1945–1990“, kurį sudarė, parengė ir redagavo kartu su Kaziu Bradūnu. 

2021-01-04
MIELI MUZIEJAUS BIČIULIAI,
MIELI MUZIEJAUS BIČIULIAI,
Tikriausiai niekas nebėga taip greitai kaip metai, kad ir kokie sudėtingi jie būtų. 2020-ieji išmokė mus visus gyventi kitaip – bendrauti, dirbti, pramogauti per atstumą ir, kas svarbiausia, dar labiau vertinti tai, kas buvo tarsi savaime suprantami dalykai.

2020-12-31
MEILĖ YRA NEPAPRASTA DIEVO DOVANA
MEILĖ YRA NEPAPRASTA DIEVO DOVANA
Šią savaitę gyvename laukimu – gražios pasakos, stebuklo, kuris atneš mums tikėjimą, viltį ir meilę...
Įdomaus eksponato skiltyje – vaikų rašytojos, mokytojos, Maironio dukterėčios Danutės Lipčiūtės Augienės (1914–2020) sukurti ir mums padovanoti stebuklai: knyga, kalėdiniai žaisliukai, laiškas vaikams...


2020-12-21
MARGOJI IR MAŽOJI ABĖCĖLĖS
MARGOJI IR MAŽOJI ABĖCĖLĖS
Bernardo Brazdžionio rinkinyje yra saugomas paties autoriaus iliustruotas rankraštis „Margoji abėcėlė”. Tai 1945 m. rašyti eilėraštukai vaikams. B. Brazdžionis yra bandęs iliustruoti ir daugiau savo kūrybos, nes turėjo polinkį dailei.

2020-12-14
„VISI ASMENYS IR ĮVYKIAI PRAMANYTI...“
„VISI ASMENYS IR ĮVYKIAI PRAMANYTI...“
Pristatome Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugomą ypatingą apysakos „Izaokas“ rankraštį, kuris tampa ženklu, primenančiu ne tik kūrėjo 110-ąsias gimimo metines, bet ir jo kūrybinio palikimo sklaidą. 

2020-12-07
„CUKRAUS KALNAS ARBA CUKRININKĖS NUOTYKIAI...“
„CUKRAUS KALNAS ARBA CUKRININKĖS NUOTYKIAI...“
Nors Eglė Juodvalkė (1950–2020) buvo poetė, svarbiausiu gyvenimo kūriniu galima pavadinti jos atsiminimų knygą „Cukraus kalnas arba cukrininkės nuotykiai Amerikoje ir kitose egzotiškose šalyse“ (2000). Šie biografiniai memuarai – pirmoji knyga lietuvių kalba, pasakojanti apie cukriniu diabetu sergančio žmogaus kasdienybę. 

2020-11-30
VĖDUOKLĖS PASLAPTĮ ĮMINUS
VĖDUOKLĖS PASLAPTĮ ĮMINUS
Įdomaus eksponato skiltyje pasakojame apie išeivių rašytojos, visuomenės ir kultūros veikėjos Kotrynos Grigaitytės (1910–2008) vėduoklę. Ją poetei 1966 m. padovanojo rašytoja Nelė Mazalaitė. Šias dvi kūrėjas siejo ne tik profesiniai interesai, bet ir moteriškos, kolegiškos draugystės saitai. 

2020-11-23
S. NĖRIES VYRO B. BUČO ESKIZAI
S. NĖRIES VYRO B. BUČO ESKIZAI
Viename B. Bučo eskizų albumo lape – paties skulptoriaus ir būsimos žmonos Salomėjos portretai. Lapo apačioje poetės ranka užrašyta: „Paris quai St. Michel 1, Notre Dame Hotel 1936. XI. 12 d.“ Lygiai po mėnesio – 1936. XII. 12 d. pora Paryžiuje susituokė. Ar prieš tai šventė savo gimtadienius, nežinia. Juk abu gimę lapkričio mėnesį – 17 ir 18 dienomis, tik ne tais pačiais metais.

2020-11-16
BALYS SRUOGA KAUKAZE
BALYS SRUOGA KAUKAZE
„Visas kūnas dega, o aš apsvaigęs nuo saulės ir įspūdžių: tiek įstabaus, tiek nepaprasto regėjau“, – sukrėstas Alpių didybės rašė dar tik pradedantis poetas Balys Sruoga, šalia universalios veiklos prisimenamas ir kaip aistringas keliautojas, kalnų entuziastas. Šalia įvairiausių B. Sruogos pomėgių kalnai užėmė ypatingą vietą.


2020-11-09
TAMSAUS LIKIMO POETĖ
TAMSAUS LIKIMO POETĖ
Kukli, mažutė, languotu sijonuku. Tokia buvo literatūros profesorė, poetė, prozininkė Birutė Baltrušaitytė-Masionienė. Vilniaus universiteto lituanistams ji dėstė rusų literatūrą. Buvusios studentės mena B. Baltrušaitytę visada tamsiai apsirengusią, paženklintą gyvenimo tragedija ir paslaptimi. 

2020-11-03
MAIRONIS IR JO ARTIMI GIMINAIČIAI
MAIRONIS IR JO ARTIMI GIMINAIČIAI
Šį mėnesį minime Jono Mačiulio-Maironio gimtadienį ir vėl pristatome trumpą pasakojimą. Šį kartą apie nuotrauką, kurioje 1923 metais įamžintas Maironis su giminėmis Kačerginėje. 

2020-10-26
B. SRUOGOS KŪRYBA VAIKAMS
B. SRUOGOS KŪRYBA VAIKAMS
Spalio 16 d. minėjome liūdną datą – Balio Sruogos (1896–1947) mirties metines. Ta proga Įdomių eksponatų skiltyje pasakojame istoriją apie rašytojo kūrybą vaikams.

2020-10-19
H. NAGIO KONSPEKTŲ SĄSIUVINIS
H. NAGIO KONSPEKTŲ SĄSIUVINIS
Šį kartą Įdomaus eksponato skiltyje savo žiūros tašką fokusuojame ne į rankraščius, o į H. Nagio studento egzistencinės filosofijos seminaro konspektų sąsiuvinį. 

2020-10-12
„NEKARŪNUOTOS POETĖS“ EILĖRAŠČIAI
„NEKARŪNUOTOS POETĖS“ EILĖRAŠČIAI
Rugsėjo 23 d. minėtos ypatingos asmenybės – aktorės, poetės, dramaturgės Alės Sidabraitės (tikr. – Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė; 1900–1986) 120-osios gimimo metinės. Įdomaus eksponato rubrikoje pristatome Alės Sidabraitės kūrybą.

2020-10-05
VLADO ŠLAITO BIČIULIAI
VLADO ŠLAITO BIČIULIAI
Jubiliejui paminėti iš muziejuje saugomo V. Šlaito fondo atrinkome įdomų eksponatą – nuotrauką, kurioje įamžintas V. Šlaito ir bičiulių susitikimas, įvykęs 1969 m. lapkričio 8 d. Čikagos O‘Haro oro uoste. Nuotraukoje iš dešinės matome: Leoną Venckų, Juliją Švabaitę-Gylienę, Vladą Šlaitą, Kazį Bradūną ir jo sūnų Jurgį.

2020-09-28
J. TUMAS-VAIŽGANTAS: KUNIGĖLIO GIMTUVĖS
J. TUMAS-VAIŽGANTAS: KUNIGĖLIO GIMTUVĖS
Rugsėjo 20 d. minėjome J. Tumo-Vaižganto gimtadienį. Prisimindami ypatingos asmenybės ne tik literatūriniame, bet ir visuomeniniame Lietuvos gyvenime, gimtadienį, Įdomaus eksponato rubrikoje jums pristatome autobiografinį esė apie pačią gyvenimo pradžią.

2020-09-21
PIEŠIANTI RAŠYTOJA
PIEŠIANTI RAŠYTOJA
Norisi tikėti, kad rugsėjo 20 d. kas nors kur nors geru žodžiu ar išsamiu straipsniu prisimins ir pagerbs rašytoją, dailininkę, menotyrininkę Jolitą Skablauskaitę (1950–2018), kuri tą dieną būtų šventusi savo 70-mečio jubiliejų. 

2020-09-14
A. JAKŠTO SIŲSTAS ATVIRLAIŠKIS
A. JAKŠTO SIŲSTAS ATVIRLAIŠKIS
Šįkart Įdomaus eksponato rubrikoje – Adomo Jakšto-Aleksandro Dambrausko atvirlaiškis, kurį jis siuntė Maironiui į Peterburgą, rašytas Kaune 1906 m. spalio 1 d.

2020-09-07
SU RUGSĖJO 1-ĄJA!
SU RUGSĖJO 1-ĄJA!
Sveikiname Jus visus su Mokslo ir žinių diena! Sėkmingų metų!

2020-09-01
ANTANO BARANAUSKO MATEMATIKOS KNYGA
ANTANO BARANAUSKO MATEMATIKOS KNYGA
A. Baranausko rinkinyje saugomas įdomus eksponatas – knyga lenkų kalba „O progresji transcendentalnej oraz o skali i syłach umysłu ludzkiego. Studium matematyczno-filozoficzne. Ks. Biskupa A. Baranowskiego. Warszawa, 1897.“ Tai A. Baranausko filosofijos – matematikos studija „Apie transcendentalinę progresiją, taip pat apie žmogaus proto skalę ir jėgas“, išleista Varšuvoje 1897 m. autoriaus lėšomis.


2020-08-24
LIETUVAITĖS PAS RAMBYNĄ
LIETUVAITĖS PAS RAMBYNĄ
Šį kartą įdomus eksponatas – atvirlaiškio, išsiųsto 1909 m., fragmentas, kuriame matome lietuvaites, pasipuošusias tautiniais rūbais. Kam ir iš kur jis buvo siųstas? 

2020-08-18
POEZIJA – TAI IŠEITIS, KAI NEBĖRA JOKIOS IŠEITIES
POEZIJA – TAI IŠEITIS, KAI NEBĖRA JOKIOS IŠEITIES
Danutė Vacė Paulauskaitė – liūdno likimo poetė. Gyveno vienatvėj ir skurde. Gimė 1945-ųjų rugpjūčio 11-ąją. Dirbo įvairių žurnalų redakcijose. Nuo 1983-ųjų atsidėjo vien tik kūrybai. Pirmoji Danutės knyga „Gatvė vėjuotą dieną“ išėjo 1980 m., vėliau pasirodė kitos knygos – „Sezono uždarymas“, „Dviese su namais“. 

2020-08-11
ADOLFAS MEKAS – AKTORIUS
ADOLFAS MEKAS – AKTORIUS
Nuotraukoje matome Adolfą Meką, atliekantį Marcelio Lauraino vaidmenį M. Rostando 3 veiksmų ir prologo dramoje „Žmogus, kurį užmušiau“. Jis klūpi šalia garbaus amžiaus kunigo, į kurio vaidmenį įsikūnijo spektaklio režisierius, dramos studijos Kaselyje įkūrėjas Ipolitas Tvirbutas. 

2020-08-03
KAS REIKŠMINGIAU – AR AKYS, AR SUKNELĖ
KAS REIKŠMINGIAU – AR AKYS, AR SUKNELĖ
Išeivių poetės, mokytojos G. Tulauskaitės (1908–1990) archyviniame rinkinyje saugomas itin vertingas eksponatas – jos debiutinės knygos „Paklydę žodžiai“ rankraštis-maketas. Rašyta ant pailgų popieriaus lapų dailia, kaligrafiška, kiek įmantria rašysena, beveik be taisymų. 

2020-07-27
POETAS BE KNYGOS
POETAS BE KNYGOS
A. Kalanavičius taip ir neišleido nei vienos knygos, nors į tuomet vienintelę „Vagos“ leidyklą buvo išsiuntęs ne vieną paties sudarytą eilėraščių rinkinį. Kalbų sklandė visokių: kad jo eilės buvusios per daug laisvos nelaisvam metui, kad jis dar studijų metais užkliuvo saugumui... 

2020-07-20
KELIAS Į LAISVĄ, BET NESAUGŲ PASAULĮ
KELIAS Į LAISVĄ, BET NESAUGŲ PASAULĮ
1944 m., supratę, jog grįžtanti Raudonoji armija reiškia naują okupaciją, pajuto šeimai gresiantį pavojų. Kurį laiką dar glaudėsi Maironio namuose, B. Brazdžionio vadovaujamame muziejuje. Tačiau liepos mėnesį visa šeima pasitraukė į Vakarus.

2020-07-13
S. BAČINSKAITĖ-NĖRIS – ATEITININKĖ
S. BAČINSKAITĖ-NĖRIS – ATEITININKĖ
Penkiolikmetė Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos moksleivė Salomėja Bačinskaitė manė, kad per Ateitininkų organizaciją galėsianti tobulinti save. Beveik penkerius metus darbavosi  laikraštėlio „Ateities žiedai“ redakcinėje komisijoje, taisė ir tvarkė rankraščius, kartais perrašinėdavo tekstus, kartais jos kambarėlyje laikraštėlis būdavo ir spausdinamas. 

2020-07-07
VASAROS POILSIS SU BIČIULIAIS
VASAROS POILSIS SU BIČIULIAIS
Senoje nuotraukoje matome keturis kunigus sode prie medžio. Vasara... Maironis šiltai šypsosi laimingas šalia gerų bičiulių. 

2020-06-29
ŠIEK TIEK APIE SAULIŲ BUČĄ
ŠIEK TIEK APIE SAULIŲ BUČĄ
Į Salomėjos Nėries memorialinį muziejų užsukantys lankytojai išgirsta daug detalių apie poetės ir jos šeimos gyvenimą. Tačiau vis lieka neatsakytų ir rūpimų klausimų, kaip vėliau susiklostė šeimos narių likimai. Dažnas klausia, koks užaugo Salomėjos Nėries sūnelis Sauliukas, kurio dar visai mažučio nuotraukas mato fotografuotas Palemone. 

2020-06-22
IR KRITIKAI YRA KŪRĖJAI...
IR KRITIKAI YRA KŪRĖJAI...
Geras dramaturgijos kritikas, kurį supažindindavo su rašoma pjese J. Grušas, dažniausiai būdavo Jonas Lankutis. Jam rašytojas siųsdavo kuriamų pjesių mašinraščius ir su dėkingumu bei pagarba priimdavo kritiko pastabas, pataisymus, siūlymus. Apie tai liudija J. Grušo memorialiniame muziejuje saugomi Jono Lankučio laiškai rašytojui. 

2020-06-15
KORTELĖS PINIGINĖJE
KORTELĖS PINIGINĖJE
B. Bučo odinė, trijų dalių sulankstoma rudos odos piniginė. Joje daug skyrių, kuriuose išsaugoti įvairiausi kvitai, savininko ir kitų asmenų vizitinės kortelės. Dėmesį patraukė iškarpytas dokumentas – 1944 metų rugsėjo mėnesio duonos kortelės, suskirstytos dešimtadieniais, išduotos Lietuvos TSR. Kaip matyti, dienos norma buvo 300 gramų. 

2020-06-08
B. BRAZDŽIONIO CREDO
B. BRAZDŽIONIO CREDO
Bernardo Brazdžionio rinkinyje – šūsnys rankraščių. Ir ne vien kūrybinių. Net kelių puslapių braukytas ir taisytas rankraštis pavadinimu „Credo“. Tai tarsi laiškas su kreipiniu „Miela ir brangi sesuo“, kurio viršuje pažymėta „Iš laiško Pranei Lapienei“. 

2020-06-01
PIRMOJI JUOZO GRUŠO KNYGA
PIRMOJI JUOZO GRUŠO KNYGA
Jau antrais studijų metais spaudoje pasirodo J. Grušo literatūrinės kritikos straipsnių, recenzijų, o 1928 m. jis ryžtasi debiutuoti apsakymų rinkiniu „Ponia Bertulienė“. „Vairo“ bendrovės išleistoje knygelėje sudėta dešimt novelių, kurias ano meto recenzentai sutiko gana palankiai, o pats jų autorius vertino skeptiškai. 

2020-05-25
KIŠENINIS MAIRONIO LAIKRODIS
KIŠENINIS MAIRONIO LAIKRODIS
Užimtam žmogui, Peterburgo dvasinės akademijos profesoriui, laikrodis buvo būtinai reikalingas. Kišeninį sidabrinį „Pavel Bure“ firmos laikrodį Maironis tikriausiai įsigijo XX a. pradžioje Peterburge. Poetas šiame mieste gyveno net 19 metų. Ten studijavo, o vėliau profesoriavo dvasinėje akademijoje.


2020-05-18
B. BRAZDŽIONIO PERVEŽAMŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS
B. BRAZDŽIONIO PERVEŽAMŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS
1948 m. birželį JAV prezidentas H. Trumanas pasirašė Perkeltųjų asmenų imigracijos įstatymą, atvėrusį karo pabėgėliams vartus į JAV. 1949 m. pavasarį leidimą išvykti gavo ir poeto Bernardo Brazdžionio šeima. B. Brazdžionio rinkinyje yra saugomas įdomus dokumentas – pervežamų daiktų deklaracija. Daiktų, kuriuos Brazdžionių šeima iš Vokietijos vežėsi į JAV. 

2020-05-11
1884 METŲ „AUŠROS“ KALENDORIUS
1884 METŲ „AUŠROS“ KALENDORIUS
Kai spaustuvininkas Martynas Jankus ir aušrininkas Jurgis Mikšas savo lėšomis 1884 m. Ragainėje išleido „Lietuvišką Aušros kalendorių“, ėjo dvidešimtieji spaudos lietuviškais rašmenimis draudimo metai. Šis iki šių dienų išlikęs spaudinys tikriausiai anuomet buvo nešamas knygnešio krepšyje, gabenamas vežimu dvigubu dugnu, gal slėptas nuo rusų caro žandarų šiauduose, statinėje ar net krosnyje, kamine... 

2020-05-04
VIENOS BIBLIJOS ISTORIJA
VIENOS BIBLIJOS ISTORIJA
J. Tumo-Vaižganto raštai liudija, kad jis prisidėjo prie arkivyskupo Juozapo Skvirecko 1921-ųjų metų Biblijos leidimo. Vaižgantas Biblijos vertimą paskatino, padėjo tobulinti vertimo tekstą ir šią knygą išleisti.


2020-04-27
H. RADAUSKO PASAULIS
H. RADAUSKO PASAULIS
H. Radausko rinkinyje esančios archyvalijos liudija apie jo aistrą – rinkti, pirkti, kolekcionuoti meno kūrinius. Daugiausia jų buvo įsigyta dirbant Kongreso bibliotekoje Vašingtone. Lankytasi aukcionuose, antikvariatuose, parsivežta iš darbinių kelionių po Europą. Kartu su žmona Vera Sotnikovaite kūrė „savo žemę“. 

2020-04-20
OI RIDO RIDO, MARGI MARGUČIAI...
OI RIDO RIDO, MARGI MARGUČIAI...
Knygoje sudėtos autoriaus skutinėtų, įvairių spalvų velykaičių fotografijos pagrečiui su jo atsiminimų nuotrupomis, pamąstymais apie didžiąją krikščionių šventę – šv. Velykas, margučių prasmę, kurią poetas regėjo daug gilesnę nei tik paprasti jaunimo žaidimai, kieno kiaušinis tvirtesnis...


2020-04-12
J. KAUPO LAIŠKAI–KOMIKSAI
J. KAUPO LAIŠKAI–KOMIKSAI
J. Kaupas ir žodžiu, ir piešiniu nusako gyvenimo realijas. Laiškai–komiksai žavi savo nuotaika, turiniu ir spalvomis. Pieštinių pasakojimų specifika leidžia išreikšti veiksmą, judesį, pajusti garsą. Dar daugiau, piešiniai praplečia teksto ribas. Tai, kas būtų parašyta penkiuose lapuose, sutelpa į vieną paveikslą. Sodrios spalvos suteikia ekspresijos, per regėjimą sužadinama vaizduotė.

2020-04-06
JUOZO GRUŠO „KARJERISTAI“
JUOZO GRUŠO „KARJERISTAI“
Nors vienintelį savo romaną vėliau J. Grušas laikė „jaunystės nuodėme“, „Karjeristai“ nulėmė rašytojo karjeros pradžią. Prieškario skaitytojai romaną laikė dienos aktualijų atspindžiu, svarstė jame atskleistas visuomeninio gyvenimo problemas, pavaizduotas situacijas, herojų dvasinės degradacijos pavyzdžius. Ir dabar skaičiusieji „Karjeristus“ teigia, kad romanas „lyg šiandien sukurtas“...


2020-03-30
DZINGULIUKAI IR DARŽOVĖS B. SRUOGOS DRAMATURGIJOJE
DZINGULIUKAI IR DARŽOVĖS B. SRUOGOS DRAMATURGIJOJE
B. Sruogą ir jo dukrą ypač jungė bendri kūrybiniai sumanymai. Vienas jų – Daliai ir jos dramos būrelio draugų vaidinimui sukurta pjesė „Užgavėnės bendrabutyje ties Kreivuoju tiltu“. Artėjant šimtadieniui, parūpinta dar viena medžiaga scenai...


2020-03-27
O. MILAŠIAUS PASAKOS PREZIDENTUI A. SMETONAI
O. MILAŠIAUS PASAKOS PREZIDENTUI A. SMETONAI
Muziejaus archyve saugoma O. Milašiaus pasakų knyga prancūzų kalba „Contes lithuaniens de ma Mère L'oye“ („Mano motušės lietuviškos pasakos“), išleista Paryžiuje 1933 m. Ji dedikuota Lietuvos respublikos prezidentui Antanui Smetonai.

2020-03-23
ANTANO MIŠKINIO ATSIMINIMŲ KNYGA
ANTANO MIŠKINIO ATSIMINIMŲ KNYGA
Mokyklinių sąsiuvinių lapuose užrašyti atsiminimai „Žaliaduonių gegužė“ – poeto pasakojimai apie gimtąjį Juknėnų kaimą, įsikūrusį vaizdingoje Vajasiškio parapijoje, Daugailių apylinkėse, į šiaurės rytus nuo Utenos. Knyga, parašyta vėlyvuoju kūrybos laikotarpiu, tapo rašytojo „estetinių principų kristalizacija“, pasak jo dukters, „tėvo credo“. 

2020-03-16
KILTI – LINK PAUKŠČIŲ TAKO ŠVIESULIŲ...
KILTI – LINK PAUKŠČIŲ TAKO ŠVIESULIŲ...
Kazys Januta kartu su sūnumi Donatu pasirūpino jos atminimo įamžinimu, didelę dalį archyvinės medžiagos perdavė į MLLM. Išskirtiniu eksponatu jos rinkinyje tampa rankraštinis poezijos sąsiuvinis. Pirmas 1938 metais jame įrašytas eilėraštis skirtas „Lietuvai tėvynei“. 

2020-03-09
TURI, MAT, IR DAIKTAI SAVO LIKIMĄ...
TURI, MAT, IR DAIKTAI SAVO LIKIMĄ...
R. Serapino sudaryta ir išversta knyga „Ties grožio vertybėmis“ – tikra bibliografinė retenybė. Knygos pratarmėje įrašyti žodžiai „Turi, mat, ir daiktai savo likimą...“ netikėtai tiksliai apibūdino ir paties leidinio istorijos vingius. O jie buvo tikrai įspūdingi...

2020-03-02
DAR VISKO NEPASAKIAU
DAR VISKO NEPASAKIAU
Nežinau, gal jau nebeužteks laiko, kad parašyčiau savo autobiografiją. Rašiau vis ne tai, vis užuominom, vis prabėgom, fragmentais. Neišdrįsčiau perskaityti išspausdintą savo gyvenimo aprašymą.
Bet gal reikia, kad ir koks siaubingas jis būtų. Nedrįstu lygintis su tais, kurių kaulai įšalo Igarkoje, bet...
J. Degutytė

2020-02-24
XVII AMŽIAUS KNYGA
XVII AMŽIAUS KNYGA
Galime pasidžiaugti, kad muziejaus rinkiniuose yra saugoma vertinga XVII amžiaus knyga lotynų kalba: M. K. Sarbievii. Lyricorum libri tres. Antverpen. M.DC.XXX (1630 m.). Tai Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus – vieno žymiausių lotyniškai rašiusių XVII a. Lietuvos ir Europos poetų, paties popiežiaus Urbono VIII vainikuoto laurų vainiku, literatūros teoretiko poezijos rinkinys Trys lyrikos knygos

2020-02-17
ŠIS TAS APIE SRUOGŲ TUOKTUVES...
ŠIS TAS APIE SRUOGŲ TUOKTUVES...
Baigęs Miuncheno universitetą, Sruoga skubėjo į tėvynę – Būgiuose, savo tėvo sodyboje, jo laukė Daugirdaitė (prieš pusmetį jau buvo sutarta tuoktis). Abu svarstė, kur atlikti šias svarbias apeigas. Jaunoji pora norėjo, kad juos be jokių iškilmių sutuoktų J. Tumas-Vaižgantas. Pasipriešino nuotakos tėvas Kazimieras Daugirdas, prašydamas, kad nors kuklios vestuvės vyktų Būgiuose...

2020-02-10
ERIKO VARNO EILIUOTAS LAIŠKAS B. BRAZDŽIONIUI
ERIKO VARNO EILIUOTAS LAIŠKAS B. BRAZDŽIONIUI
B. Brazdžionis buvo sukaupęs per keturiasdešimt įvairiausių proginių medalių. Šioje kolekcijoje – tik du medaliai, skirti poetui. Tai medalis „Per pasaulį keliauja žmogus“ ir skulptoriaus Marijaus Petrausko medalis „Bernardas Brazdžionis“, sukurtas 1989 metais, pirmojo poeto apsilankymo Lietuvoje proga.
Džiaugėsi šiuo įvykiu ir dailininkas Erikas Varnas, taip pat brandinęs mintį sukurti medalį grįžusiam tautos dainiui. B. Brazdžionio rinkinyje saugomas įdomus eiliuotas E. Varno laiškas B. Brazdžioniui.

2020-02-03
ANO PASAULIO BERNIŪKŠTIS
ANO PASAULIO BERNIŪKŠTIS
Su seseria Akvile Mamertą siejo ypatingas ryšys, abu pasišnekėdavo apie viską. Brolis pasakodavo Akvilei apie knygas, abu mėgo poeziją. A. Indriliūnaitė persirašydavo į sąsiuvinius patikusius eilėraščius. Ypač ją žavėjo Kossu-Aleksandravičiaus poezija. Baisiai mes mėgdavom Henriką Nagį. Skaitydavom balsiai viens kitam. Jis atsiųsdavo Mamertui eilėraščių kritikuot, o aš vis rašydavau.

2020-01-27
IGNAS ŠEINIUS IR JURGIS SAVICKIS DIPLOMATŲ BŪRYJE
IGNAS ŠEINIUS IR JURGIS SAVICKIS DIPLOMATŲ BŪRYJE
Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvas 2019 m. pasipildė originalia nuotrauka, kurioje tarp kitų diplomatų bei politikų įsiamžino ir du garsūs lietuvių rašytojai ir diplomatai Ignas Jurkūnas-Šeinius bei Jurgis Savickis.

2020-01-20
„GYVENIMAS DRAUGE SU DRAUGU“
„GYVENIMAS DRAUGE SU DRAUGU“
K. Boruta autobiografinę knygą „Gyvenimas drauge su draugu“ apie žmoną ir savo kovingą jaunystę parašė kalėdamas Rasų lageryje 1947–1949 m. (išleista 1999), norėdamas dukrai Eglei papasakoti apie anksti mirusią jos motiną. 

2020-01-13
POEZIJOS IR TĖVIŠKĖS BIBLIOTEKOS UŽBURTA
POEZIJOS IR TĖVIŠKĖS BIBLIOTEKOS UŽBURTA
Knygoje „Iš atminties manuskriptų“ A. E. Puišytė pasakoja savo atsiradimo legendą, kurią išgirdo iš mamos Petronėlės Ambrozaitytės. Radau Antvardės upelėje. Vieną vakarą ėjau kojų plauti, ogi žiūriu – atplaukia mažas luotelis. Iš meldų nupintas, baltažiedėm apkaišytas. O jame guli maža mergytė. Tokia didžiaakė, šilko vystyklėliais suvystyta. Labai ji man patiko, paėmiau ir parsinešiau...


2020-01-06
SVEIKINAME JUS SU ŠVENTĖMIS!
SVEIKINAME JUS SU ŠVENTĖMIS!
Mieli muziejaus bičiuliai ir bičiulės,
Pasitikdami vienas gražiausių metų švenčių, dėkojame ir džiaugiamės, kad esate kartu!!! 2019-12-23
B. SRUOGOS SUTUOKTUVIŲ ŽIEDO ISTORIJA
B. SRUOGOS SUTUOKTUVIŲ ŽIEDO ISTORIJA
Praėjus keletui metų po B. Sruogos mirties, rašytojo šeimai jau gyvenant Čikagoje, žmona Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir dukros Dalios šeima sulaukė netikėto ir keisto siuntinio iš Lietuvos – rankų darbo žaislo iš vilnonių siūlų. Jame slypėjo paslaptis...


2019-12-16
NEPAMIRŠTAMOS PAMOKOS
NEPAMIRŠTAMOS PAMOKOS
A. Nyka-Niliūnas, kuris buvo baigęs romanistikos studijas Vilniaus universitete. Tiubingeno lituanistinėje gimnazijoje dėstė lietuvių ir prancūzų kalbas bei literatūrą. Kaip pats teigė, neturėjo pašaukimo šiam darbui, tačiau pareigos jausmo vedinas kelerius metus mokytojavo. B. Ciplijauskaitė bendravo su savo mokytoju, įskiepijusiu meilę literatūrai.


2019-12-09
...IKI AUTORIUS ŠIAME PASAULYJE
...IKI AUTORIUS ŠIAME PASAULYJE
Tai paskutinioji poeto eilių rinktinė „Stiklinė“, išleista Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje 2012 metais. S. Stacevičius spėjo ja pasidžiaugti vos kelias savaites, o tituliniame puslapyje užrašė: „Autoriaus egzempliorius – neskolinamas ir neatiduodamas iki autorius šiame pasaulyje. Stasys Stacevičius“. 

2019-12-02
„MANO DIENOS NEBŪTIN PASVIRĘ...“
„MANO DIENOS NEBŪTIN PASVIRĘ...“
Šį lapkritį poetui, literatūros kritikui, vertėjui, partizanui Broniui Krivickui sueina 100 metų. Įdomaus eksponato skiltyje – fotografijos iš Biržų gimnazijos, Broniaus atvirukas bičiuliui Mamertui, siųstas iš Juodkrantės į Gataučius. Fotografijas muziejui padovanojo Mamerto Indriliūno sesuo Akvilė Indriliūnaitė-Zubienė. Broniaus rankraštis „Žmonijos istorija“, parašytas dailia, kaligrafiška rašysena, gautas iš Juozo Keliuočio.


2019-11-25
JUDITA VAIČIŪNAITĖ APIE SALOMĖJĄ NĖRĮ
JUDITA VAIČIŪNAITĖ APIE SALOMĖJĄ NĖRĮ
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugomi eilėraščiai, skirti Salomėjai Nėriai, parašyti įvairiomis progomis, dažniausiai artėjant jubiliejams. Poetė modernistė ir vertėja Judita Vaičiūnaitė muziejui yra padovanojusi eilėraščio rankraštį „Genezė“. 

2019-11-18
J. GRUŠO RANKA TAISYTI LRD ĮSTATAI
J. GRUŠO RANKA TAISYTI LRD ĮSTATAI
J. Grušo bibliotekoje saugomas jo ranka taisyti Lietuvių rašytojų draugijos įstatai. Lietuvoje paskelbus nepriklausomybę, menininkai pradėjo burtis į kūrybines organizacijas. 1932 m. vasario 21 d. B. Sruogos ir J. Grušo iniciatyva įkurta Lietuvių rašytojų draugija. Jos vadovu išrenkamas I. Šeinius, vėliau organizacijai paeiliui vadovavo V. Mykolaitis-Putinas, J. Grušas ir L. Gira.


2019-11-11
KAZIMIERO BŪGOS PUODELIS
KAZIMIERO BŪGOS PUODELIS
   Lietuvių kalbos žodyno pradininkas K. Būga buvo nepaprastai darbštus žmogus. Kuklus jo puodelis išduoda, kad mokslininkas nemėgo prabangos ir nekreipė dėmesio į buitį. Gurkšnodamas arbatą parašė ne vieną mokslinį straipsnį, tvarkė žodyno kartoteką, kurią jau turėjo sverti, o ne skaičiuoti...


2019-11-04
VAIŽGANTAS ATSIPRAŠO MAIRONIO UŽ KRITIKĄ
VAIŽGANTAS ATSIPRAŠO MAIRONIO UŽ KRITIKĄ
Vienos knygos priešlapyje Vaižganto įrašyta dedikacija skamba lyg atsiprašymas: „Maironie! Atleisk, kad duodamas daug gera, neaplenkiau nė to, kas bloga. Mano atsidėjimas darbui tegul pareiškia, kiek daug aš vertinu – Maironį. 1924. III.13. Doc. p. e. Tumas“.


2019-10-21
RAŠYTOJAS GRIGORIJUS JAKOVAS KANOVIČIUS
RAŠYTOJAS GRIGORIJUS JAKOVAS KANOVIČIUS
Laikydami rankose, tarkim, laiškus, knygas, rankraščius, nuotraukas, labai panašius į daugelį muziejuje esančių, pasitelkę vaizduotę, išvystame juos tarsi nematomą mėnulio pusę, apgaubtus netikėta šviesa... Taip galima būtų vertinti kai kuriuos negausiame rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus rinkinyje esančius eksponatus. Pavyzdžiui, dvi knygos ir keletas rankraščių. 

2019-10-21
ALBUMĖLIS A. IR B. BRAZDŽIONIŲ VEDYBŲ 50-MEČIUI
ALBUMĖLIS A. IR B. BRAZDŽIONIŲ VEDYBŲ 50-MEČIUI
Kiekvienais metais sausio 10 d. vestuvių sukakties proga Bernardas įteikdavo žmonai dedikuotus posmus. 1984 m. Brazdžioniai minėjo savo vedybinio gyvenimo 50-ąsias metines, ir šios šventės proga, kaip ir kasmet, poetas parašė žmonai skirtus eilėraščius, kuriuos kartu su įvairių laikotarpių šeimos nuotraukomis sudėjo į aplanką.


2019-10-14
DANIELIAUS KLEINO KNYGA
DANIELIAUS KLEINO KNYGA
Šiais metais minime pirmosios spausdintos lietuvių kalbos gramatikos „Grammatica Litvanica“ autoriaus Danieliaus Kleino 410-ąsias gimimo metines. Lotyniškai parašytoje D. Kleino gramatikoje pirmą kartą sistemingai aprašyta lietuvių kalbos gramatinė sandara, nustatytos pastovesnės bendrinės kalbos normos, taip pat autoriaus pirmą kartą pavartota ir mūsų unikalioji lietuviška raidė ė.


2019-10-07
PYPKĖ IR POEZIJA
PYPKĖ IR POEZIJA
„Įdomaus eksponato“ rubrikai parinkome netradicinį eksponatą – poeto pypkę. Turbūt tai neatsakingas ir neapdairus pasirinkimas, juk tuo pažeidžiame Tabako ir alkoholinių gėrimų reklamos draudimo įstatymą! Toliau dar blogiau – publikuojame poeto eilėraščio „Autoportretas su pypke“ mašinraštį su autoriaus parašu ir A. Baryso nuotrauką, kurioje matome E. Mieželaitį tabako dūmuose.


2019-09-30
B. BRAZDŽIONIO EDUKACINIAI EILĖRAŠČIAI
B. BRAZDŽIONIO EDUKACINIAI EILĖRAŠČIAI
1949 m. pavasarį poeto B. Brazdžionio šeima atvyko gyventi į Ameriką. Pradžioje apsigyveno netoli Bruklino, o 1951 m. persikėlė į Bostoną, kur B. Brazdžionis dirbo lietpalčių fabrike bei šeštadieninėje lietuvių mokykloje mokytoju. Vaikus mokė išties kūrybingai – kūrė jiems linksmus edukacinius eilėraštukus.


2019-09-23
J. TUMO-VAIŽGANTO SUTANA
J. TUMO-VAIŽGANTO SUTANA
„Mane nustebino to žmogaus kalbos būdas, laikysena, nepa­prastas judrumas, sugebėjimas gyvai ir vaizdingai kalbėti apie paprasčiausius dalykus.
Iš to, ką jis kalbėjo, į mano atmintį įstrigo kunigiškos sutanos siūdinimosi istorija,“ – pasakojo Alfonsas Šimėnas. 

2019-09-16
RAŠYTOJOS TALENTĄ PASKYRUSI VAIKAMS
RAŠYTOJOS TALENTĄ PASKYRUSI VAIKAMS
Šie metai jubiliejiniai išeivių rašytojai Nijolei-Jankutei Užubalienei (1929–2011). Negausiame jos archyviniame rinkinyje yra graži, tarpukario dvasia dvelkianti vaikystės nuotrauka. Septynmetė Nijolė, sėdinti ant kelių tetai Pranutei, su tėvais Paulina ir Justinu užfiksuota 1936 metais Panevėžyje, fotografo J. Žitkaus ateljė.


2019-09-09
SU NAUJAIS MOKSLO METAIS!
SU NAUJAIS MOKSLO METAIS!
Sveikiname visus su Mokslo metų pradžia! Būkit smalsūs ir kūrybingi. 

2019-09-02
JUOZO OLINARDO PENČYLOS ŠARŽAS – LIUDAS GIRA
JUOZO OLINARDO PENČYLOS ŠARŽAS – LIUDAS GIRA
Muziejuje saugomas dailininko Juozo Olinardo Penčylos apie 1939 m. tušu pieštas draugiškas šaržas vaizduoja L. Girą. Jis apskuręs, sulopytom kelnėm, numintom šlepetėm, ant galvos užsidėjęs tiubeteiką, meiliai žvelgia į Rytus – „vargšų ir darbo žmonių rojų“. Jo maža figūra su didele galva ir vėjo šiurenama barzda labai jau primena vėtrungę...


2019-08-26
PER VASAROS DANGŲ
PER VASAROS DANGŲ
Poetas Alfonsas Maldonis gimė vasarą – rugpjūčio 22 dieną, kai jau ruošiasi išskristi gandrai. Šiemet poetui sukanka 90. Vasaros vaizdas dažnas poeto kūryboje. Anot literatūrologės D. Mitaitės, rugpjūtis – Alfonso Maldonio mėnuo... Rugpjūtis – dar vasara, bet jau nebe visai, gamtoje atsiranda rudens spalvų ir kvapų... 

2019-08-19
LIŪNĖ JANUŠYTĖ PARYŽIUJE
LIŪNĖ JANUŠYTĖ PARYŽIUJE
Senoje nuotraukoje matome šmaikščią ir žavią satyrikę, žurnalistę Liūnę Janušytę Paryžiuje, Lotynų kvartale 1937 m. Jauną gabią rašytoją Švietimo ministerija siuntė tobulintis į užsienį. Ten ji patyrė daugybę nuotykių, kuriuos aprašė romane „Korektūros klaida“.

2019-08-05
AISTRINGI J. TUMO-VAIŽGANTO PAMOKSLAI
AISTRINGI J. TUMO-VAIŽGANTO PAMOKSLAI
Visas Kaunas norėjo patekti į Vaižganto skaitomas pamaldas. Šventadieniais jis sakė įdomius, turiningus pamokslus, todėl bažnytėlę pamėgo Kauno inteligentai. Ji kartais buvo vadinama „inteligentų bažnyčia“, į kurią ateidavo net netikintys – vien pasiklausyti Vaižganto pamokslų, garsių operos solistų...


2019-07-29
SŪNAUS IR MAMOS ISTORIJA
SŪNAUS IR MAMOS ISTORIJA
Dauguma R. Granausko kūrinių – itin autobiografiški. Matome dvi nuotraukas. Portretinėje jam gal šešiolika metų. Fotografuotas tikriausiai tuo laiku, kai periodikoje jau buvo išspausdinta keletas jo eilėraščių ir apsakymėlių. Kitoje (maždaug po 30 metų rašytoją fotografavo fotomenininkas R. Rakauskas) – jis su mama Rozalija Mažeikiuose.


2019-07-22
ALFONSUI NYKAi-NILIŪNUI – 100!
ALFONSUI NYKAi-NILIŪNUI – 100!
Liepos 15 d. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui, vienam iškiliausių modernių lietuvių poetų, reikliausiam literatūros kritikui, spalvingiausiam bei įžvalgiausiam memuaristui, pasaulinės literatūros klasikų kūrinių vertėjui Alfonsui Nykai-Niliūnui – 100!

2019-07-15
ALGIMANTO MIKUTOS EILĖRAŠTIS „PRIE S. NĖRIES KAPO“
ALGIMANTO MIKUTOS EILĖRAŠTIS „PRIE S. NĖRIES KAPO“

S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugoma nemažai eilėraščių, skirtų Salomėjai Nėriai. 
 


2019-07-08
KNYGOS PASLAPTYS
KNYGOS PASLAPTYS
Knygoje „Poezija“ gausu poeto įrašų, paaiškinimų, taisymų, eilėraščių redagavimų, datų sutikslinimų. Rašyta pieštuku ir rašalu. J. Aistis, kaip ir daugelis poetų, siekė precizijos, ieškojo tikslesnio, sodresnio žodžio jausmams išsakyti. Įdomu tai, kad poetas paaiškina kai kurių eilėraščių sukūrimo genezę.


2019-07-01
MAIRONIO DRAUGAI
MAIRONIO DRAUGAI
Senoje fotografijoje matome tris jaunus dvasingus kunigus, tris bičiulius, tikriausiai viešėjusius pas J. Šimaitį Joniškio rajone ir atvykusius į Mintaują nusifotografuoti. Visus jungė meilė Lietuvai, užgintam lietuviškam žodžiui. 

2019-06-21
DRĄSIOS SVAJONĖS IŠSIPILDYMAS
DRĄSIOS SVAJONĖS IŠSIPILDYMAS
Birželio 23-iąją minėsime dramaturgo, rašytojo, literatūros kritiko, redaktoriaus, profesoriaus A. Landsbergio 95-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Prieš šešiasdešimt metų debiutavęs su knyga „Kelionė“ (1954), A. Landsbergis tapo pirmojo lietuvių literatūroje modernaus romano autoriumi. Amerikoje rašytojas išleido dvi novelių knygas, tačiau mėgiamiausias žanras buvo ir liko – drama. 

2019-06-17
MUZIKA ĮKVĖPĖ, GUODĖ, LENGVINO VIENATVĖS DIENAS
MUZIKA ĮKVĖPĖ, GUODĖ, LENGVINO VIENATVĖS DIENAS
Kiekvieną žmogų supa daiktai, net ir kūrėjai neišvengia buities, todėl memorialiniame muziejuje taip pat daug gyvenimo prozos dalykų, daiktų, mažmožių, kurie gali padėti pažinti kūrėją. Juozo Grušo namuose šis eksponatas daugelio lieka gal net nepastebėtas. Tai radiola „Melodija – 104“ – radijo aparatas, patefonas ir stereokolonėlės, pagaminti 1981 m. Rygoje. 

2019-06-10
PREMIJA – „KUNIGAIKŠČIŲ MIESTUI“
PREMIJA – „KUNIGAIKŠČIŲ MIESTUI“
Suklestėjus literatūrai, Lietuvoje pradėtos teikti literatūrinės premijos. Valstybinė literatūros premija (5 tūkst. litų) įsteigta 1935 m. 1939 m. ji įteikiama B. Brazdžioniui už eilėraščių rinkinį „Kunigaikščių miestas“.


2019-06-03
JUOZO PAUKŠTELIO RANKRAŠČIŲ RINKINYS
JUOZO PAUKŠTELIO RANKRAŠČIŲ RINKINYS
Muziejaus fonduose saugomas turtingas prozininko, dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio rinkinys. Ypač gausus rankraštynas: nuo pirmųjų kuklių literatūrinių bandymų gimnazijos suole iki jo kūrinių, tapusių klasika. Matome dėžes, kupinas žymiausių kūrinių rankraščių.


2019-05-27
LEMTINGAS POEZIJOS PAVASARIO LIETUS
LEMTINGAS POEZIJOS PAVASARIO LIETUS
Dar vienas Poezijos pavasario finalinį renginį lydintis atributas, tapęs beveik tokia pat tradicija, kaip ir vainikas – lietus. Jis lydėjo šventės dieną susirinkusiuosius ir 1996-aisiais, kuomet prie Kauno pilies turėjo būti vainikuotas metų laureatas Kornelijus Platelis. Prakiuręs dangus skatino ieškoti alternatyvos numatytai renginio vietai. Ji buvo pasirinkta spontaniškai, bet vykusiai. 

-0001-11-30
IR PASTATAI TURI SAVO LIKIMUS
IR PASTATAI TURI SAVO LIKIMUS
Artėja muziejų diena, todėl siūlome ypač įdomią vieno namo, kuris tapo muziejumi, istoriją. Dabar čia krykštauja ir vaikų literatūrą skaito vaikai, o buvo laikai, kai ištaigingai gyveno vienas nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, vyko literatūriniai vakarėliai, nuobodžiauti neleido nuomininkų nuotykiai ir meilės dramos.


2019-05-13
VAIŽGANTO NAMŲ BIBLIOTEKA
VAIŽGANTO NAMŲ BIBLIOTEKA
„Knygos nusitvėręs, aš turiu laiko galvoti; galvojimas brandina. Pagalvojęs aš išmanau, ne tik žinau. Pagalvojant man atsiveria akys, aš pradedu matyti toliau ir plačiau. Aš ir pats imu daug įspėti, ko man kiti iš šalies nėra pasakę,“ – rašė Vaižgantas straipsnyje „Knygos bajorina“. Jis visą gyvenimą buvo savotiškas knygos riteris – jas kaupė, skaitė, studijavo, saugojo lyg savo akį.

2019-05-05
APIE RAŠYTOJO LAIŠKUS
APIE RAŠYTOJO LAIŠKUS
Jubiliejaus proga norime apžvelgti rašytojo Juozo Baltušio laiškus, rašytus Daliai Urnevičiūtei. Muziejui laiškus padovanojo rašytojos dukra Milda Ellis. Jie rašyti iš Anykščių, Druskininkų, Palangos. 

2019-04-29
JUODOJI VAKARIENĖ
JUODOJI VAKARIENĖ
Joana Nakutytė, J. Tumo-Vaižganto giminaitė, keletą metų gyvenusi dėdės namuose, pasakojo, kaip šį laiką sutikdavo ir švęsdavo kunigas bei jo kolegos. Jaukiame Kauno senamiesčio bute jis sukūrė savitas kasdienybės ir švenčių tradicijas, kurios šiuos namus išskyrė iš visų kitų. J. Tumas-Vaižgantas ypač mėgo švęsti Juozapines ir Juodąją vakarienę šv. Velykų išvakarėse. 

2019-04-19
MENININKUS VIENIJĘS PASIPRIEŠINIMAS
MENININKUS VIENIJĘS PASIPRIEŠINIMAS
Šį kartą jums siūlome istoriją, kurioje literatūrą seka teatras, dailė, susipina įvairių sričių menininkų darbai ir troškimai. J. Grušo „Barbora Radvilaitė“, legendinis J. Jurašo spektaklis ir G. Didelytės sukurti ofortai.2019-04-15
J. BILIŪNAS IR P. MAŽYLIS SU LIEPOJOS LIETUVIAIS
J. BILIŪNAS IR P. MAŽYLIS SU LIEPOJOS LIETUVIAIS
Pageltusi nuotrauka, kurioje atpažįstame rašytoją Joną Biliūną, buvo saugoma gydytojo, ginekologo, profesoriaus Prano Mažylio asmeniniame albume. P. Mažylio ranka užrašyta, jog tai Liepojos lietuvių grupė, nusifotografavusi 1903 m. pavasarį. 

2019-04-08
I. ŠEINIUS KARLO BAULO FOTOATELJĖ
I. ŠEINIUS KARLO BAULO FOTOATELJĖ
Balandžio 3 d. minime rašytojo, romano „Kuprelis“ autoriaus, publicisto ir diplomato I. Šeiniaus 130-ąsias gimimo metines. Ta proga pristatome rašytojo autografą ir portretą, darytą Karlo Baulo. 

2019-03-31
KELIONĖ ŽIBURIO LINK
KELIONĖ ŽIBURIO LINK
Šiais metais balandžio 1-oji ženklina neeilinę dieną – išeivių rašytojai, jauniausiai Maironio sesers Kotrynos dukrai Danutei Lipčiūtei-Augienei, šiuo metu gyvenančiai Putname (JAV), sukanka 105-eri.


2019-03-25
KRIKŠTYNŲ SKARA
KRIKŠTYNŲ SKARA
Vaikų literatūros muziejuje (1952–1990 m. čia veikė  P. Cvirkos memorialinis muziejus) saugomame rašytojo archyve yra eksponatas, 1984 m. gautas iš Anicetos Mikelkevičienės – P. Cvirkos sesers. Tai ryškiaspalvė šilkinė skara su kutais. Pasak A. Mikelkevičienės, su šia skara buvo krikštijami visi Cvirkų vaikai.


2019-03-18
LIETUVOS VARDAN
LIETUVOS VARDAN
Ši savaitė – ypatinga. Ją pradedame džiugiai prisimindami 1990 metais pasirašytą Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktą, o baigsime kovo 16 d. minėdami knygnešius ir jų nepamirštamus darbus. 

2019-03-11
J. STRIELKŪNO KŪRYBOS LOBIS
J. STRIELKŪNO KŪRYBOS LOBIS
Viskas brangu ir vertinga, o labiausiai – poeto užrašų knygelės, kurių yra daugiau nei trisdešimt. Jose poeto ranka kartais raudonu, žaliu, o dažniausiai mėlynu rašalu surašyti beveik visi jo eilėraščiai.

2019-03-04
„AMERIKOS PIRTYJE“ MĮSLĖS
„AMERIKOS PIRTYJE“ MĮSLĖS
Kovo 1 dieną sukanka 150 metų, kai gimė Juozas Vilkutaitis-Keturakis – pirmosios lietuviškos komedijos „Amerika pirtyje“ autorius. Bet ar tikrai Juozas Vilkutaitis parašė šį kūrinį?


2019-02-25
VADOVAS LIETUVIŲ KALBAI PRAMOKTI
VADOVAS LIETUVIŲ KALBAI PRAMOKTI
1912 m. Tilžėje išėjo Vydūno „Vadovas lietuvių kalbai pramokti“, skirtas lietuviams, vokiečiams ir kitiems svetimšaliams. Įvade lietuvių ir vokiečių kalbomis Vydūnas rašo, kad šį vadovėlį rašė tiesiog verčiamas, primygtinai prašomas... 

2019-02-18
VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠVENTĖ
VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠVENTĖ
Klasiko Maironio archyve yra išlikusių jo rankraštinių kalbų, pasakytų įvairiomis valstybinėmis progomis. 1920 m. Vasario 16-ąją jis rašė, jog Lietuva turi kurti ateitį ir ne tik saugoti savo sienas, bet ir puoselėti tautos dvasią. 

2019-02-11
„GERA POEZIJA TURI MOKYTI LIŪDESIO“
„GERA POEZIJA TURI MOKYTI LIŪDESIO“
Vasario pradžioje poetui, eseistui, literatūros kritikui Valdemarui Kukului sukaktų 60 metų. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką, dirbo laikraščiuose ir žurnaluose.
Rašė, kaip jam atrodė, niekam niekada nepataikavo. Poetas M. Martinaitis po V. Kukulo mirties sakė, kad labai trūksta drumstėjo mūsų literatūroje. 

2019-02-04
KAD TRAGEDIJA NEPASIKARTOTŲ...
KAD TRAGEDIJA NEPASIKARTOTŲ...
Icchokas Meras – pirmasis lietuvių rašytojas, menine prozos kalba prabilęs apie žmonijos siaubą – holokausktą. Jam ir visai Merų šeimai teko tai patirti...

2019-01-28
TEOFILIO TILVYČIO AKORDEONAS
TEOFILIO TILVYČIO AKORDEONAS
Šiemet sausio 28 d. minime poeto, prozininko, vertėjo, spaudos darbuotojo Teofilio Tilvyčio (1904–1969) 115-ųjų gimimo metinių jubiliejų. Jo rinkinyje matome Tilvyčių šeimos relikviją – seną vokišką pilko perlamutro spalvos 48 bosų akordeoną „Hohner Verdi I“ aptrintame juodo dermatino dėkle, kurio rankena apvyniota špagatu. 

2019-01-21
VINCUI KAZOKUI SUKANKA 100 METŲ
VINCUI KAZOKUI SUKANKA 100 METŲ
Unikali VDU ateitininkų draugijos „Šatrija“ nuotrauka sugrąžina mus į ikikarinius Nepriklausomos Lietuvos laikus. Tarp studentų buvo gabių literatų, vienas iš jų – Vincas Kazokas (1919–1984). Šiemet, sausio 15 dieną, jam sukanka 100 metų.

2019-01-14
Vaižgantas. Vizitinės kortelės
Vaižgantas. Vizitinės kortelės
J. Tumui-Vaižgantui šįmet sukaks 150 metų, tad Seimas 2019-uosius paskelbė Vaižganto metais. Tikriausiai nemažai naujo sužinosime apie šį rašytoją, prisiminsime, ką buvome primiršę. O šį kartą pristatome šiais laikais visai užmirštą epistolinį žanrą – laiškelius, netgi dalykinius, rašytus ant vizitinių kortelių. Tokius rašė ir klasikas J. Tumas.

2019-01-07
GIMĘS NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖSE
GIMĘS NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖSE
Šįmet Naujųjų metų išvakarėse minėjome Vinco Kudirkos 160-ąsias gimimo metines. Poetas, Lietuvos himno autorius, nepralenkiamas kandus satyrikas, „Varpo“ redaktorius ir leidėjas... Tačiau mažiau žinoma ir tyrinėta muzikinė V. Kudirkos veikla. 

2019-01-02
MIELI MUZIEJAUS LANKYTOJAI, BIČIULIAI, KOLEGOS!
MIELI MUZIEJAUS LANKYTOJAI, BIČIULIAI, KOLEGOS!
2018-ieji pralėkė skubiais Šimtmečio žingsniais. Jie išties buvo ypatingi!

2018-12-21
IŠ E. MATUZEVIČIAUS VERTIMŲ
IŠ E. MATUZEVIČIAUS VERTIMŲ
E. Matuzevičius žinomas ir kaip vertėjas. Yra išvertęs Aleksandro Bloko, Sergejaus Jesenino, Adomo Mickevičiaus, Julijaus Slovackio, Aleksejaus Tolstojaus, Pablo Nerudos ir kitų autorių poezijos, prozos kūrinių. Buvo ir vertimo meno teoretikas, taip pat rūpinosi kitų poetų kūrybiniu palikimu: sudarė Kazio Inčiūros, Vytauto Mačernio, Jankos Kupalos, Frydricho Šilerio kūrybos rinkinius.

2018-12-17
ANTANO JONYNO RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ
ANTANO JONYNO RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ
Muziejuje, vertingame senų  antikvarinių rašomųjų mašinėlių rinkinyje, pilkos dirbtinės odos dėkle saugoma išskirtinė neįprastos formos vokiška šešiaženklė mašinėlė „Erika –5004“, skirta spausdinti Brailio raštu, kurios klavišus lietė rašytojo A. Jonyno pirštai. 

2018-12-10
APIE EDUARDĄ SELELIONĮ
APIE EDUARDĄ SELELIONĮ

Poetas, gydytojas Eduardas Selelionis gimė 1928 m. gruodžio 3 d. Ryškiausiai iš vaikystės prisiminė, kaip vaikščiojo su motina po kaimus ir duoneliavo. 


2018-12-03
JULIUI BŪTĖNUI – 110
JULIUI BŪTĖNUI – 110
Lietuvių prozininko, literatūros tyrinėtojo, kritiko, žurnalisto, redaktoriaus Juliaus Būtėno turtingame rinkinyje aptinkame nedidelio formato nuotaikingą nuotrauką iš jaunystės laikų. Prie „Studentų“ kavinės ar užkandinės stovi keturi linksmai nusiteikę Vytauto Didžiojo universiteto studentai. 

2018-11-26
SVEČIAI IŠ PRANCŪZIJOS LIETUVOJE
SVEČIAI IŠ PRANCŪZIJOS LIETUVOJE
1965 m. Lietuvoje lankėsi prancūzų rašytojas, filosofas, vienas žymiausių XX amžiaus egzistencialistų Žanas Polis Sartras ir jo gyvenimo draugė – taip pat rašytoja, filosofė, feministė Simone de Beauvoir, kuriuos kelionėje lydėjo lietuvių rašytojai. Tai buvo tikrai neeilinis įvykis mūsų nedidelės sovietų okupuotos šalies kultūros padangėje. 

2018-11-20
KAZIO BINKIO ŠEIMA
KAZIO BINKIO ŠEIMA
Eilėraščių rinkinio „100 pavasarių“ autorius Kazys Binkis gimė vėlyvą rudenį, lapkričio 16 dieną. Šiemet šaunus poetas, dramaturgas, publicistas ir vertėjas švęstų 125-metį. Daug legendų prikurta apie K. Binkio dvarus ir ūkininkavimą. O šį kartą pasakojame apie šeimą.

2018-11-12
L. GUTAUSKO ESKIZAI
L. GUTAUSKO ESKIZAI
Lapkričio 6 dieną sukanka 80 metų, kai Kaune gimė Leonardas Gutauskas – poetas, prozininkas, tapytojas, knygų vaikams rašytojas ir iliustruotojas, 2001 metų Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas už prozos ir poezijos kūrinius.


2018-11-05
„PAVASARIO BALSŲ“ REDAKCIJA
„PAVASARIO BALSŲ“ REDAKCIJA
Lapkričio 2 d. minime poeto, kunigo, profesoriaus Jono Mačiulio Maironio 156-ąsias gimimo metines. Ta proga pristatome išskirtinį eksponatą – poezijos knygos „Pavasario balsai“ penktosios laidos maketą.1913 m. išleistoje eilių knygoje J. Mačiulis-Maironis rengė penktąją laidą, įtraukdamas ir 32 naujus eilėraščius (šiuo metu knyga eksponuojama Maironiui skirtoje literatūrinėje ekspozicijoje).

2018-11-02
J. TUMO-VAIŽGANTO PORTRETAS
J. TUMO-VAIŽGANTO PORTRETAS
Šias metais, gavus Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto rinkinį papildė naujas eksponatas: dailininko Deivio Slavinsko sukurtas rašytojo portretas.

2018-10-29
„KAIP ŽIBURYS ...“
„KAIP ŽIBURYS ...“
Rašytojas, redaktorius, kunigas Mykolas Vaitkus (1883–1973) gimė spalio 27 d. Šiemet jo 135-osios gimimo metinės. Įdomaus eksponato skiltyje šią savaitę jums rodome M. Vaitkaus sveikinimą Lipčiams – Maironio sūnėnui su žmona – vestuvių dieną.


2018-10-15
VERTINGA SIMONO DAUKANTO RINKINIO KNYGA
VERTINGA SIMONO DAUKANTO RINKINIO KNYGA
Šiais metais minime istoriko, pirmosios Lietuvos istorijos lietuvių kalba autoriaus Simono Daukanto 225-ąsias gimimo metines. Beje, Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius paskelbė S. Daukanto metais.


2018-10-08
P. VAIČIŪNAS SU ŽMONA TEOFILE
P. VAIČIŪNAS SU ŽMONA TEOFILE
Nuotraukoje matome poetą, dramaturgą Petrą Vaičiūną kartu su žmona Teofile skaitantį, matyt, savo naują dramą. Tiesa, norėdamas išgirsti Maironio nuomonę apie naujus rašomus kūrinius, neretai dramaturgas ištraukų paskaitydavo ir jam. Ar atspėtumėte, kaip Maironis pakomentuodavo P. Vaičiūno kūrybą?


2018-10-01
BERN. BRAZDŽIONIS IR KNYGOS
BERN. BRAZDŽIONIS IR KNYGOS
Šios savaitės Įdomaus eksponato skiltyje pasakojame apie Bernardo Brazdžionio santykį su knyga. Ar žinojote, kiek knygų į JAV gabenosi rašytojas? Tai, kad poetas knygas brangino, liudija kaip rašytojas jas saugodavo, jomis rūpindavosi. Skaitykite daugiau...


2018-09-24
D. SRUOGAITĖS KRIKŠTO LIUDIJIMAS
D. SRUOGAITĖS KRIKŠTO LIUDIJIMAS
1927 m. kovo 13 d. įvyko rašytojo Balio Sruogos dukters Dalios krikštynos. O ar žinote, kaip dukters vardas susijęs su rašytojo kūryba?


2018-09-17
KNYGA, KURIA DIDŽIAVOSI JUOZAS GRUŠAS
KNYGA, KURIA DIDŽIAVOSI JUOZAS GRUŠAS
Šios savaitės Įdomus eksponatas pasakoja apie J. Grušo bibliotekoje 1979 metais atsiradusią knygą.

2018-09-08
SUDIEV, VLADAI...
SUDIEV, VLADAI...
Garsus ir talentingas rašytojas Vladas Kalvaitis (g. 1929) į Hado karalystę iškeliavo rugsėjo 6 dieną. 

2018-09-07
KOKIA MOKYTOJA BUVO S. NĖRIS?
KOKIA MOKYTOJA BUVO S. NĖRIS?
Veiksnys, tarinys, pažyminys, papildinys... – bando perprasti mokiniai. „Ežero vanduo buvo toks grynas, jog akmenėlius galėjai skaityt. Karalaitis klausė našlaitę, ko ji tyli“, – diktuoja jiems mokytoja Salomėja. Apie S. Nėries mokytojavimą skaitykite šios savaitės Įdomaus eksponato skiltyje.


2018-09-03
KAZIO BORUTOS PYPKIŲ RINKINYS
KAZIO BORUTOS PYPKIŲ RINKINYS
Šios savaitės Įdomaus eksponato skiltyje pristatome lietuvių prozininko, poeto, politinio veikėjo Kazio Borutos (1905–1965) rinkinyje saugomas pypkes.

2018-08-27
PAULIAUS ŠIRVIO ĮRAŠAS
PAULIAUS ŠIRVIO ĮRAŠAS

Šią savaitę Įdomaus eksponato skiltyje – linksmas P. Širvio įrašas ant 100 rublių banknoto draugui J. Šiožiniui.


2018-08-20
BIRUTEI PŪKELEVIČIŪTEI – 95!
BIRUTEI PŪKELEVIČIŪTEI – 95!
Laimingi žmonės: dar vaikystėje pagavę savo pašaukimo paukštę ir iki pat mirties jos nepaleidę, drąsiai skrieja sunkiais, bet dvasinį pasitenkinimą teikiančiais gyvenimo ir kūrybos keliais.

2018-08-13
SPAUSTUVININKAS M. JANKUS SU DUKRA ELZE IR VYDŪNU
SPAUSTUVININKAS M. JANKUS SU DUKRA ELZE IR VYDŪNU
Šią savaitę – rugpjūčio 7 d. – minime spaustuvininko Martyno Jankaus 160-ąsias gimimo metines. Ta proga Įdomaus eksponato skiltyje dalijamės jo fotografija, kurioje kartu pozuoja dukra Elzė, filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas Vydūnas.


2018-08-06
M. LOODUS – ESTIŠKAI PRAKALBINO LIETUVIŲ KLASIKUS
M. LOODUS – ESTIŠKAI PRAKALBINO LIETUVIŲ KLASIKUS
Lietuvių literatūros vertėjas, didelis Lietuvos bičiulis estas Mihkel Loodus (g. 1937), gyvenantis Taline, į Maironio lietuvių literatūros muziejų jau yra atsiuntęs gan didelę dalį savo vertingo literatūrinio archyvo. Šįkart Įdomaus eksponato skiltyje – vertėjo bibliografija, surašyta į storą sąsiuvinį.


2018-07-30
S. YLA – MAIRONIO AUKLĖTINIS IR NUOMININKAS
S. YLA – MAIRONIO AUKLĖTINIS IR NUOMININKAS
Šių metų pradžioje minėjome kunigo, rašytojo, publicisto, teologijos profesoriaus Stasio Ylos 110-ąsias gimimo metines. 

2018-07-23
„PAKLYDĘ ŽODŽIAI...“
„PAKLYDĘ ŽODŽIAI...“
Liepos 19 d. minėsime Lietuvos poetės, mokytojos Gražinos Tulauskaitės-Babrauskienės (1909–1990) 110-ąsias gimimo metines. Įdomaus eksponato skiltyje – G. Tulauskaitės-Babrauskienės debiutinės knygos rankraštis.


2018-07-16
GYVENIMO UGNIS – LIKIMO DOVANA
GYVENIMO UGNIS – LIKIMO DOVANA
Vidmantė Jasukaitytė (g. 1948) – poetė, prozininkė, dramaturgė, visuomenės veikėja, signatarė, liepos 10 d. pasitinka reikšmingą jubiliejų. Žinoma, apie jubiliatę ir pasakoja šios savaitės Įdomus eksponatas.


2018-07-09
APIE POETĖS J. DEGUTYTĖS GIMNAZISTIŠKUS METUS
APIE POETĖS J. DEGUTYTĖS GIMNAZISTIŠKUS METUS
Liepos 6 d. poetė Janina Degutytė minėtų savo 90-metį. Ta proga Įdomaus eksponato skiltyje dalijamės atsiminimais apie poetės vaikystę.


2018-07-02
MAIRONIS ILSISI PALANGOJE
MAIRONIS ILSISI PALANGOJE
Šią savaitę minime Maironio (1862–1932) mirties metines. Prisimindami poetą, dalijamės fotografija iš Maironio albumo.


2018-06-25
K. KUBILINSKO POETINIS TESTAMENTAS
K. KUBILINSKO POETINIS TESTAMENTAS

Š iais metais 95-rius turėtų švęsti vaikų poetas Kostas Kubilinskas. Bet nešvęs. Bent jau garsiai ir viešai. Nes, nors kūrybą buvo pasirinkęs aukščiausiu tikslu, savo gyvenimą (net ir po mirties) pavertė pragaru, pasirinkęs išdavystę...2018-06-18
„SIBIRO TAIGOJE PARIMĘS SMŪTKELIU...“
„SIBIRO TAIGOJE PARIMĘS SMŪTKELIU...“
Iš Jono Graičiūno nuotraukų rinkinio –  poeto 115-osioms gimimo metinėms.


2018-06-11
SALIUI ŠEMERIUI – 120
SALIUI ŠEMERIUI – 120
Šiemet minime poeto avangardisto, keturvėjininko, mokytojo ir... jūrininko Salio Šemerio 120-ąsias gimimo metines!

2018-06-04
V. A. JONYNUI – 100
V. A. JONYNUI – 100
Šiemet minime išeivių literatūros kritiko Vytauto A. Jonyno 100-ąsias gimimo metines. Šią savaitę Įdomaus eksponato skiltyje rodome jo karininko liudijimą.


2018-05-28
POEZIJOS PAVASARIO 2018 LAUREATAS
POEZIJOS PAVASARIO 2018 LAUREATAS
Šios savaitės Įdomus eksponatas pasakoja apie Almį Grybauską – poetą, vertėją, 2018-ųjų Poezijos pavasario laureatą!


2018-05-21
STUDENTAI IR DĖSTYTOJAI GEGUŽINĖJE
STUDENTAI IR DĖSTYTOJAI GEGUŽINĖJE
Iš Įdomaus eksponato fotografijos į mus žvelgia Lietuvos universiteto studentai ir dėstytojai gegužinėje Aukštosios Panemunės šile, 1925 metų gegužės 17 d.


2018-05-14
T. TILVYČIO SKULPTŪRĖLĖS
T. TILVYČIO SKULPTŪRĖLĖS

Lietuvių liaudies poetas, prozininkas, vertėjas, spaudos darbuotojas Teofilis Tilvytis (1904–1969) – vienas talentingiausių prieškario Lietuvos humoristų, satyrikų; apie jį pasakojame šios savaitės Įdomaus eksponato skiltyje.


2018-05-07
JURGIO BALTRUŠAIČIO EILĖRAŠČIŲ VERTIMAI
JURGIO BALTRUŠAIČIO EILĖRAŠČIŲ VERTIMAI
Gegužės 2 d., prieš 145-erius metus, gimė poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas Jurgis Baltrušaitis. Apie jo eilėraščių vertimus pasakojame šios savaitės Įdomaus eksponato skiltyje!


2018-05-02
„DOVANĖLĖ“
„DOVANĖLĖ“

Balandžio 27 d. minime Ksavero Sakalausko-Vanagėlio (1863–1938) 155-ąsias gimimo metines. Tikriausiai daugelis esame girdėję šio „Aušros“ laikų poeto eilėraštį „Kur banguoja Nemunėlis“, virtusį lietuvių liaudies daina.
 


2018-04-23
NORĖJĘS BŪTI LAISVAS IR RAŠYTI
NORĖJĘS BŪTI LAISVAS IR RAŠYTI
65-eri – tarsi ne jubiliejus. Tačiau puiki proga žmogų pasveikinti, paspausti ranką. Jei miręs – aplankyti kapą, uždegti žvakelę, prisiminti. Tad šis Įdomus eksponatas tebus simbolinė žvakelė ant poeto Rimo Buroko kapo.  


2018-04-16
KAZIMIERAS BARĖNAS
KAZIMIERAS BARĖNAS
Išeivijoje K. Barėnas (1907–2006) pradėjo rašytojo kelią: dirbdamas siūlų sukimo fabrike, rašė ant nuo sukamų siūlų likusių etikečių – nedidelių popieriaus gabalėlių. Kaip tik tai matote nuotraukoje – novelės „Medis“ fragmentą, rašytą darbo triukšme.


2018-04-09
D. LIPČIŪTEI-AUGIENEI – 104
D. LIPČIŪTEI-AUGIENEI – 104
Nuotraukoje – Maironio sesuo Kotryna su jauniausia dukra Danute, kuri balandžio 1 d. atšventė įspūdingą ŠIMTO KETVIRTŲJŲ gimimo metinių sukaktį.


2018-04-03
ALELIUJA!
ALELIUJA!
Linkėdami linksmų Šv. Velykų dalijamės Maironio verstu D. Merežkovskio eilėraščiu „Aleliuja“ ir margučių nuotraukomis!


2018-03-31
KRYŽIŲ NEŠANTIS KRISTUS
KRYŽIŲ NEŠANTIS KRISTUS
Bernardo Brazdžionio rinkinyje yra nemenkas pluoštas įvairiausių atvirukų. Tarp jų – vienas atvirukas iš Aldonos ir Bernardo Brazdžionių namų Kaune, įsigytas dar prieš pasitraukiant iš Lietuvos. Ši relikvija Brazdžioniams buvo grąžinta labai netikėtai...

2018-03-26
VYDŪNO DIENOS MENIU
VYDŪNO DIENOS MENIU
Kovo 22 d. minėsime Vilhelmo Storostos – Vydūno 150-ąsias gimimo metines. Įdomaus eksponato skiltyje dalijamės Vydūno laišku savo draugui Prūsaičiui, kuriame Vydūnas pasakoja, ką ir kada valgo, kas žmogui valgyti yra tinkamiausia.


2018-03-19
LIETUVYBĖS SALOS
LIETUVYBĖS SALOS
Petras Babickas: „Linkiu Jums, sesės ir broliai, kantrybės išvakarėse pasaulinių įvykių, po kurių nušvis saulė ir mūsų kenčiančiai Tėvynei.“


2018-03-12
„ŠALIS TA LIETUVA VADINAS“
„ŠALIS TA LIETUVA VADINAS“
Šios savaitės Įdomaus eksponato skiltyje prisimename Prano Vaičaičio eilėraščių rinktinę „Eilės“, išleistą JAV spaudos draudimo metais (1903 m.)


2018-03-05
KUKLUSIS LIETUVOS PATRIOTAS
KUKLUSIS LIETUVOS PATRIOTAS
Kovo 6 d. minėsime H. A. Čigriejaus 85-ąsias gimimo metines. Kviečiame iš arčiau susipažinti su įvairialype asmenybe: dalijamės ne tik mintimis apie jo literatūrinį palikimą, bet ir rodome keletą jo piešinių.


2018-02-26
...SKAMBĖS KAIP AUKSO VARPAS, VARDAS LIETUVOS...
...SKAMBĖS KAIP AUKSO VARPAS, VARDAS LIETUVOS...
Šią savaitę Įdomaus eksponato skiltyje dalijamės pasakojimu apie Bern. Brazdžionį ir jo eilėraščių rinkinį „Svetimi kalnai“.

2018-02-19
SU VASARIO 16-ĄJA!
SU VASARIO 16-ĄJA!

VASARIO 16-oji! Atkurtos Lietuvos ŠIMTMETIS! Džiaugsmas visiems, kurie šios dienos sulaukėme, didžiulė pagarba tiems, kurie šią dieną mums 1918 metais padovanojo.


2018-02-14
„VASARIO 16 AKTĄ AŠ PAVADINČIAU...“
„VASARIO 16 AKTĄ AŠ PAVADINČIAU...“
Šventinę savaitę dalijamės su Jumis Maironio mintimis ir žinutėmis iš senosios spaudos.

2018-02-12
APIE P. VAIČIŪNĄ
APIE P. VAIČIŪNĄ
Iškilus poetas, dramaturgas, vertėjas Petras Vaičiūnas – spalvinga asmenybė, savo gyvenimą ir kūrybą skyrusi atgavusiai Laisvę ir Nepriklausomybę Tėvynei.

2018-02-05
„AŠ JUK VAIKAS EŽERŲ...“
„AŠ JUK VAIKAS EŽERŲ...“
Sigitas Geda gimė 1943, taigi vasario 4 d. minėsime 75-ąsias rašytojo gimimo metines! Įdomaus eksponato skiltyje pasakojame apie du mitus, formavusius S. Gedą – gamtą ir vaikystę...

2018-01-29
M. VAINILAITIS – VAIKŲ LITERATŪROS KARALIUS
M. VAINILAITIS – VAIKŲ LITERATŪROS KARALIUS
M. Vainilaičiui – 85! Kviečiame susipažinti su Įdomiu eksponatu, skirtu rašytojui.

2018-01-22
SEINŲ VYSKUPO A. BARANAUSKO ADMINISTRACINIS RAŠTAS
SEINŲ VYSKUPO A. BARANAUSKO ADMINISTRACINIS RAŠTAS
Prieš 183 metus, sausio 17 dieną, valstiečių šeimoje Anykščiuose gimė Antanas Baranauskas. Kažin ar tą žiemos dieną kas pagalvojo, kad gimė būsimas poetas ir vyskupas. Šios savaitės Įdomus eksponatas – dokumentas iš A. Baranausko rinkinio.

2018-01-15
J. GRUŠO LAIŠKAS APIE TAUTOS GEDULĄ
J. GRUŠO LAIŠKAS APIE TAUTOS GEDULĄ
Artėjant sausio 13-ąjai kviečiame apmąstyti, kas mums patiems yra patriotiškumas, valstybingumas, prisiminti Lietuvos istorijai svarbius įvykius bei žmones. Vieni jų – tai S. Darius ir S. Girėnas: 1933 m. savo laiške žmonai J. Grušas rašė „Nieko taip nesigailėjo žmonės kaip Dariaus ir Girėno“... 

2018-01-08
V. MYKOLAIČIO-PUTINO ŽINUTĖ B. SRUOGAI
V. MYKOLAIČIO-PUTINO ŽINUTĖ B. SRUOGAI

Pasitikdami naujus metus prisimename 125-ąsias gimimo metines sausio 6 d. minėsiantį V. Mykolaitį-Putiną.


2018-01-02
MIELI MUZIEJAUS LANKYTOJAI!
MIELI MUZIEJAUS LANKYTOJAI!
Ir vėl nuolat srūvančio laiko tiltu ateina Šventės – gims Mažasis Kūdikėlis Jėzus, susėsime prie Šv. Kalėdų balto stalo, o paskui versime naują kalendoriaus lapelį į 2018-uosius metus. 

2017-12-22
DU BIČIULIAI, RAŠTO IR TEATRO ŽMONĖS
DU BIČIULIAI, RAŠTO IR TEATRO ŽMONĖS
Šįmet minėjome išeivių poeto, režisieriaus, teatrologo Jurgio Blekaičio (1917–2007) šimtmetį.Čia pateikiame J. Blekaičio rinkinyje saugomą įdomią nuotrauką. Joje užfiksuota akimirka prieš Kosto Ostrausko pjesės „Duobkasiai“ pastatymo Čikagos lietuvių teatre premjerą 1966 metais. 

2017-12-18
J. KUNČINO ISTORIJA SU ŠIEK TIEK LAIMINGA PABAIGA
J. KUNČINO ISTORIJA SU ŠIEK TIEK LAIMINGA PABAIGA
Gruodžio 13 d. minėsime rašytojo Jurgio Kunčino 15-ioliktąsias mirties metines. Kokie rašytojo darbai liko neužbaigti? Kuriuos jų užbaigė rašytojo bičiuliai ir kolegos?..

2017-12-11
RAŠYTOJAI IR TAUTINIS KOSTIUMAS
RAŠYTOJAI IR TAUTINIS KOSTIUMAS

Minėdami Tautinio kostiumo metus dalijamės trimis fotografijomis, kuriose užfiksuoti rašytojai su tautiniais rūbais!

 

2017-12-04
SKYDAS NUO NEGANDŲ...
SKYDAS NUO NEGANDŲ...

Nuotraukoje – 1976 metų lapkričio 28 d. Juozui Grušui padovanotas skydas. Šią dieną dramaturgas minėjo savo 75-ąjį gimtadienį.


2017-11-27
IŠKVIETIMAS BERN. BRAZDŽIONIO ŠEIMAI Į JAV
IŠKVIETIMAS BERN. BRAZDŽIONIO ŠEIMAI Į JAV
Kaip ir dauguma Vokietijos DP stovyklose gyvenusių lietuvių, poeto Bernardo Brazdžionio šeima rūpinosi galimybe išvykti į JAV. Pradžia buvo sunki, vyko intensyvus susirašinėjimas su Lietuvos atstovu Prancūzijoje dr. Stasiu Antanu Bačkiu, Lietuvių katalikų misijos direktoriumi kunigu Jonu Kubiliumi. Brazdžioniams pasisekė, kad gyveno prancūzų kontroliuojamoje zonoje, nes iš čia pabėgėliai nebuvo priverstinai grąžinami į savo kraštus. 

2017-11-20
S. NĖRIES DOVANA JAUNUTEI DRAUGEI
S. NĖRIES DOVANA JAUNUTEI DRAUGEI
Lapkričio 17 d. minėsime 113-ąsias Salomėjos Nėries gimimo metines, ta proga Įdomių eksponatų skiltyje dalijamės istorija apie rašytoją.

2017-11-13
RAŠYTOJOS TAUTINIAIS DRABUŽIAIS
RAŠYTOJOS TAUTINIAIS DRABUŽIAIS
Minint Tautinio kostiumo metus dalijamės dar vienu Įdomiu eksponatu skirtu šiai progai!

2017-11-06
MAIRONIUI – 155
MAIRONIUI – 155
Minėdami Jono Mačiulio-Maironio 155-ąsias gimimo metines dalijamės jo mintimis apie rudenį, gamtą bei ištrauka iš leidinio „Maironio sodas“.

2017-10-27
DAIL. ALGIRDO JONO INDRAŠIAUS PAVEIKSLAS
DAIL. ALGIRDO JONO INDRAŠIAUS PAVEIKSLAS
Šią savaitę Įdomaus eksponato skiltyje paveikslas „Kompozicija A. Masioniui ir B. Radzevičiui atminti“, kurio kitoje pusėje dailininkas užrašęs: „Bėgantys metai nusineš į užmarštį ir mūsų atmintį, bet Jų iškylantys paveikslai ne kartą paklaus: kodėl nepajėgėme Jų suprasti, kai gyvenome kartu, juk jie ir buvo mūsų atgimimo pradžia. Algirdas Indrašius, 1974–1980 m. Vyžuonos – mūsų Tėviškė.“

2017-10-23
A. GUDAIČIO-GUZEVIČIAUS KAUKĖS
A. GUDAIČIO-GUZEVIČIAUS KAUKĖS
Rašytojo archyve saugoma daug įvairiausių kaukių bei velnių skulptūrėlių, šios savaitės Įdomus eksponatas – kaukės 1960 m. parsivežtos iš Japonijos.

2017-10-16
RAŠYTA PIEŠTUKU
RAŠYTA PIEŠTUKU
Šią savaitę Įdomaus eksponato skiltyje – Šatrijos raganos pieštukas bei juo rašytas rankraštis: F. V. Forsterio vaizdelio „Sulopytos kelnės“ vertimas iš vokiečių kalbos.

2017-10-09
SĄJŪDŽIO ATGARSIAI AUSTRALIJOJE
SĄJŪDŽIO ATGARSIAI AUSTRALIJOJE
2017 m. spalio 3 d. sukanka 100 metų, kai gimė poetas, vertėjas, redaktorius, paskaitininkas Juozas Almis Jūragis. Ta proga dalijamės Įdomiu eksponatu iš rašytojo archyvo!

2017-10-02
TAUTINIS KOSTIUMAS „PAVASARIO BALSUOSE“
TAUTINIS KOSTIUMAS „PAVASARIO BALSUOSE“
Šią savaitę Įdomaus eksponato skiltyje dalijamės dar viena fotografija, skirta Tautinio kostiumo metams. Šįkart jums rodome J. Stanelytės fotografiją iš Maironio „Pavasario balsų“.

2017-09-25
V. ŠIUGŽDINIO PIRMIEJI KŪRYBINIAI BANDYMAI
V. ŠIUGŽDINIO PIRMIEJI KŪRYBINIAI BANDYMAI
Muziejuje esančiame Vaclovo Šiugždinio rinkinyje saugomas sąsiuvinis su jo pirmųjų kūrybinių bandymų iškarpomis – prozos vaizdeliais ir eilėraščiais, spausdintais 1926–1927 m. žurnale „Karys“, dienraščiuose „Lietuva“,  „Iliustruotoji Lietuva“ ir kt.

2017-09-18
ŠATRIJOS RAGANA TAUTINIAIS DRABUŽIAIS
ŠATRIJOS RAGANA TAUTINIAIS DRABUŽIAIS
Šioje nuotraukoje įsiamžino rašytoja, vertėja ir pedagogė Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana vilkėdama tautiniais drabužiais.

2017-09-11
DĖMESIO! NAUJIENA!
DĖMESIO! NAUJIENA!

Vilniaus universiteto bibliotekoje radosi du neskelbti Maironio laiškai, kurių publikaciją parengė Aldona Ruseckaitė („Metai“, 2017, rugpjūtis-rugsėjis). Kviečiame susipažinti!


2017-09-04
MOKSLAS – TAI DIDŽIAUSIA GALYBĖ
MOKSLAS – TAI DIDŽIAUSIA GALYBĖ
Su rugsėjo 1-ąja!
Atėjus dar vieniems mokslo metams sveikinimo žodžius Jums, mieli muziejaus bičiuliai, norime ištarti šiandien vis dar aktualiais Maironio žodžiais, pasakytais 1917 m. rugsėjo 4 d.
„Mokslas – tai didžiausia galybė“ anuomet sakė Poetas, kviečiame perskaityti visą šventinę kalbą>>

2017-08-31
SUGRĮŽĘ RANKRAŠČIAI
SUGRĮŽĘ  RANKRAŠČIAI
Maironio muziejuje, Petro Cvirkos archyviniame rinkinyje, saugomi prieš keletą metų atrasti rašytojo Petro Cvirkos rankraščiai. Tai vieni pirmųjų jauno autoriaus literatūrinių bandymų – scenos vaizdeliai „Iš Sibiro“ ir „Bajoro žentas“. Parašyti dailia, vos ne kaligrafiška rašysena liniuotuose sąsiuvinio lapuose, nuo laiko jau gerokai pageltusiuose ir aptrupėjusiuose.

2017-08-24
„BALTOS DROBULĖS“ RANKRAŠTIS
„BALTOS DROBULĖS“ RANKRAŠTIS
Rašytojo, dramaturgo, aktoriaus, režisieriaus Antano Škėmos rinkinio vertingiausia dalis – rankraščiai, kurie atveria jo kūrybinio proceso vyksmą. Menininkas nenaudojo rašomosios mašinėlės: visi tekstai rašyti ranka.

2017-08-14
VYTAUTO MAČERNIO VASAROS
VYTAUTO MAČERNIO VASAROS

Vasara. Šį metų laiką mėgo ir jaunasis klasikas Vytautas Mačernis. O ypatingai jis garsėjo maudynėmis, kaimynai net stebėdavosi. 


2017-08-07
JUOZO PAUKŠTELIO „VANAGĖLIS“
JUOZO PAUKŠTELIO „VANAGĖLIS“
Prozininko, dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio (1899–1981) fonde aptinkame retą įdomų eksponatą – nedidelę pilką „vanagėlio“ iškamšą. Paukštelis kibiais lenktais nagučiais įsikibęs į rudą pušies šaką, pritvirtintą prie medinės lentelės. Iškamšą pagamino ir Paukšteliui 1973 m. padovanojo vyresniųjų klasių moksleivis anūkas Algirdas.

2017-07-31
STASIO SANTVARO LAIŠKAI IŠ PALANGOS
STASIO SANTVARO LAIŠKAI IŠ PALANGOS
Pirmojo pasaulinio karo metais buvęs Lietuvos kariuomenės savanoris Stasys Santvaras gavo 14 ha sklypą Palangoje, kur persikraustė ūkininkauti jo mama. 

2017-07-24
DAILININKO J. STEPONAVIČIAUS ILIUSTRACIJOS
DAILININKO J. STEPONAVIČIAUS ILIUSTRACIJOS
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomos nežinomos, nematytos dailininko Jono Steponavičiaus iliustracijos  knygai „Maironio kūryba“. Deja, knyga nebuvo išleista. Kaip poetas Bernardas Brazdžionis gavo šias iliustracijas, kodėl jos nebuvo publikuotos?

2017-07-16
JUDITA VAIČIŪNAITĖ IR BARBORA RADVILAITĖ
JUDITA VAIČIŪNAITĖ IR BARBORA RADVILAITĖ
Aš būsiu ne pageltęs pergamentas. Aš nesensiu.
Man meilė bus galia išlikti, kaip poetui eilės.
Aš čia gimiau. 

2017-07-11
VASARA – BRANDOS ATESTATŲ ĮTEIKIMO METAS
VASARA – BRANDOS ATESTATŲ ĮTEIKIMO METAS

S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugomas A4 formato Lietuvos respublikos Švietimo ministerijos Seinų „Žiburio“ draugijos gimnazijos ATESTATAS. 


2017-07-01
MAIRONIS MINTAUJOJE
MAIRONIS MINTAUJOJE
Birželio 28-oji – ypatinga diena Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Šiemet minime jau 85-ąsias Jono Mačiulio-Maironio mirties metines ir 81-ąjį muziejaus gimtadienį. Norime ta proga pasidalyti fotografija iš senosios spaudos, kurioje paskutinį kartą užfiksuotas gyvas Poetas. Matome Maironį su Juozu Tumu-Vaižgantu Mintaujoje.

2017-06-27
PAVASARINIS ATMINIMO ŽIEDAS
PAVASARINIS ATMINIMO ŽIEDAS
Gegužės 21-oji kiekvienais metais būna nuspalvinta svaigiais pavasariniais žiedais. Tą dieną Suvalkijoje, Čyčkų kaime (Vilkaviškio r.), gimė išeivių rašytoja Julija Švabaitė-Gylienė (1921–2016). 

2017-06-26
I. SIMONAITYTEI – 120
I. SIMONAITYTEI – 120
Prozininkės, žymiausios Klaipėdos krašto rašytojos, autobiografinių romanų ir apysakų kūrėjos Ievos Simonaitytės (1897–1978) fonde aptinkame seną, pageltusią, nuo laiko suvargusią, tačiau itin įdomią nuotrauką. Dalijamės ja rašytojos 120-mečio proga!..

2017-06-19
B. SRUOGOS „MILŽINO PAUNKSMĖS“ ISTORIJA
B. SRUOGOS „MILŽINO PAUNKSMĖS“ ISTORIJA
B. Sruogos dramaturgijos pradžia laikoma istorinė kronika „Milžino paunksmė“, kurią profesorius ėmėsi rašyti 1930 m. paskelbtam literatūriniam konkursui Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto 500 mirties metinių proga: „Dalyvauti konkurse jautėsi subrendęs. Lietuvos istorija seniai domėjosi <...>“, – pasakojo  V. Sruogienė. 

2017-06-12
J. A. HERBAČIAUSKAS RESTORANO VERANDOJE
J. A. HERBAČIAUSKAS RESTORANO VERANDOJE
Rašytojas modernistas, literatūros kritikas, magas ir horoskopų pirmtakas buvo gyva laikinosios sostinės legenda: „Ir kas jo anuometiniame mažame Kaune nepažinojo?!“

2017-06-05
RAŠYTOJŲ RANKDARBIAI
RAŠYTOJŲ RANKDARBIAI
Šie metai seserims prozininkėms, pasirašinėjusioms bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, jubiliejiniai. Marijai Ivanauskaitei-Lastauskienei (1872–1957) birželio 1 d. sukanka 145-eri, o Sofijai Ivanauskaitei-Pšibiliauskienei (1867–1926) rugsėjo 28 d.  – 150. Abi seserys be rašymo dar turėjo ir kitokių pomėgių: audė tautines juostas, siuvinėjo, mezgė.

2017-05-29
BERNARDO BRAZDŽIONIO KARŪNA
BERNARDO BRAZDŽIONIO KARŪNA
Bernardo Brazdžionio rinkinyje yra saugomas retas eksponatas – medinė karūna. Tai tautodailininko skulptoriaus, poeto Ipolito Užkurnio sukurtas simbolinis suvenyras. Karūna įteikta poetui 1997 gegužės 31 dieną Elektrėnų 1-oje vid. mokykloje „Poezijos pavasario“ renginio metu.

2017-05-22
KALBĖTI APIE TAI, KAS NUTYLIMA
KALBĖTI APIE TAI, KAS NUTYLIMA
Įdomaus eksponato skiltyje – sovietinės cenzūros atvejis: Juliaus Būtėno, rašytojo, literatūros tyrinėtojo, kritiko, žurnalisto ir redaktoriaus, parengtas vadovėlis vidurinėms mokykloms „Lietuvių literatūros istorija. I“.

2017-05-15
SPAUDOS DRAUDIMO LAIKOTARPIS
SPAUDOS DRAUDIMO LAIKOTARPIS
„Сенасъ аукса алторюсъ, арба Суринкимасъ ивайрю...“ Ar visiems pavyko perskaityti? Taip, tai graždanka – lietuviški žodžiai rusiškais rašmenimis. Tik taip buvo leidžiama rašyti Lietuvoje spaudos draudimo lotyniškais rašmenimis laikotarpiu.

2017-05-08
IŠ NAUJOS EKSPOZICIJOS...
IŠ NAUJOS EKSPOZICIJOS...
„ Jis buvo puikus mechanikas: 3 puikius pianinus ir 1 fortepijoną, mikroskopą ir visokių kitokių nepaprastų dalykų pridirbo. Kartu doras žmogus, ne pagal pasaulio madą, bet ištikimas draugas <...>.“ Kaip manote, kokiai asmenybei buvo skirti šie žodžiai?

2017-05-02
K. G. MILKAUS „LIETUVIŲ KALBOS MOKSLO PRADMENYS“
K. G. MILKAUS „LIETUVIŲ KALBOS MOKSLO PRADMENYS“
Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma vertinga knyga – 1800 m. Karaliaučiuje vokiečių kalba išleista Kristijono Gotlibo Milkaus gramatika „Lietuvių kalbos mokslo pradmenys“ („Anfangsgrunde einer Litthauischen Sprachlehre“). 

2017-04-24
S. NĖRIES PRANCŪZŲ KALBOS PRATYBOS
S. NĖRIES PRANCŪZŲ KALBOS PRATYBOS
S. Nėries memorialiniame muziejuje galite perskaityti tekstų ir užsienio kalbomis, kurių poetė mokėjo net penkias. Ir rasite čia ne tik reikšmingų knygų gausioje namų bibliotekoje, bet ir, pavyzdžiui, trumputį rašinėlį prancūzų kalba, parsivežtą iš paties Paryžiaus. 

2017-04-18
KATILIŠKIŲ KRYŽIUS
KATILIŠKIŲ KRYŽIUS
Kryžius, kurį matome nuotraukoje, išdrožinėtas prozininko Mariaus Katiliškio, jam kartu su žmona Zinaida gyvenant JAV.

2017-04-11
ŽVAIGŽDĖ IŠ RAŠYTOJO PALĖPĖS
ŽVAIGŽDĖ IŠ RAŠYTOJO PALĖPĖS
Šaulių žvaigždės apdovanojimą gavo Juozo Grušo tėvas Antanas Grušas. Buvo manyta, kad apdovanojimas pasimetė, tačiau jį atrado stogdengiai 2001 metais, keisdami muziejaus stogą – rašytojo sesuo Antanina tėvo pagarbos ženklus buvo paslėpusi tarp gegnių.

2017-04-03
ISTORIKO LAIŠKAS J. GRUŠUI DĖL „HERKAUS MANTO“
ISTORIKO LAIŠKAS  J. GRUŠUI DĖL „HERKAUS MANTO“
Istoriko Juozo Jurginio laiškas „Pastabos dėl istorinių faktų J. Grušo veikale „Herkus Mantas“

2017-03-27
ALBINO ŽUKAUSKO TĖVIŠKĖ
ALBINO ŽUKAUSKO TĖVIŠKĖ
Albino Žukausko tėviškė. Rašytojo 105-mečio jubiliejui 

2017-03-20
MEILĖ – NE TIK JAUSMAS
MEILĖ – NE TIK JAUSMAS
Minėdami Lietuvių kalbos dienas dalijamės parodos „Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti...“ fragmentu – Janinos Degutytės eilėraščiu „Gimtoji kalba“. Šis ir kiti parodoje eksponuojami eilėraščiai parašyti itin sudėtingu Lietuvai metu, kai svarbu buvo suprasti, koks neįkainojamas turtas tautai yra jos kalba, kad būtina ją puoselėti, rūpintis, mylėti...

2017-03-06
K. BŪGA GRĮŽTA IŠ TOMSKO 1920 M.
K. BŪGA GRĮŽTA IŠ TOMSKO 1920 M.
Šioje išblukusioje fotografijoje matome Kazimierą Būgą, sėdintį ant antros lentynos vagone, dardančiame per Rusiją...

2017-02-27
„ŽMONIŲ PATARIMAIS NAUDOKIS, BET...“
„ŽMONIŲ PATARIMAIS NAUDOKIS, BET...“
Kalbininkas Jonas Jablonskis laiške Justinui Strimaičiui (mokytojui, žurnalistui, poetui), rašytame 1916 m. vasario 15 d., duoda vertingų patarimų. J. Jablonskiui patiko „Viltyje“ perskaityti J. Strimaičio „beletristikos mažmožiai“, džiaugiasi jais ir pataria: „Nieko nerašyk beletristikai „на заказу“*, rašyk tiktai iš savo įspūdžių tikrųjų, šiaip geras beletristas neišeisi. Reikia ir šiaip jau dirbti – daug skaityti, galvoti, lyginti. Žmonių patarimais naudokis, bet ir pats būk akylas.“ Laišką baigia žodžiais: „Dieve padėk! Gerbiąs ir branginąs Tamstą J. Jablonskis.“ 

2017-02-20
„AŠ MYLĖJAU LIETUVĄ“
„AŠ MYLĖJAU LIETUVĄ“
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje, Pilies g. 26, buvo pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad atkuriama Lietuvos valstybė. Džiaugiamės šiandien minėdami šią dieną ir kviečiame mylėti Lietuvą, nes tai mūsų Tėvynė, mūsų gyvybė, mūsų džiaugsmas ir pasididžiavimas! Šiandien su jumis dalijamės Juozo Tumo-Vaižganto žodžiais apie Tėvynę... 

2017-02-16
JURGIUI KUNČINUI – 70
JURGIUI KUNČINUI – 70
Sausio 13 d. J. Kunčinas būtų šventęs 70-ąjį gimtadienį, deja, šie metai yra rašytojo 15-osios mirties metinės. Kalbėti apie Jurgio Kunčino kūrybą nereikia – daug apie tai kalbėta ir rašyta – reikia skaityti, prisiminti, pasitelkti vaizduotę. Taigi – žiupsnis prisiminimų...

2017-02-13
K. BRADŪNO UŽRAŠŲ KNYGELĖ
K. BRADŪNO UŽRAŠŲ KNYGELĖ
Šie metai skirti iškiliam poetui, redaktoriui, Nacionalinės premijos laureatui KAZIUI BRADŪNUI (1917–2009). Įdomaus eksponato skiltyje – užrašų knygelė, kurioje poetas rašė eilėraščius nuo 1943 iki 1962 metų.

2017-02-06
BERNARDO BRAZDŽIONIO PASAS
BERNARDO BRAZDŽIONIO PASAS
Besibaigiant metams Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius patyrė atradimo džiaugsmą – aplanke, tarp nuotraukų kopijų, buvo įdėta unikali archyvalija – poeto Bernardo Brazdžionio pasas, išduotas vienuolikos metų berniukui 1918 metų sausio 28 d., likus porai savaičių iki Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo.

2017-01-30
IEVAI SIMONAITYTEI – 120
IEVAI SIMONAITYTEI – 120
Apie savo kūrybinio kelio pradžią I. Simonaitytė rašė: „Jeigu prisiminsiu save, tai jūs nieko iš to neturėsite: aš visą savo mokyklinį laiką gulėjau lovoje, sirgau ir visą savo amžių buvau ir esu nesveika. Patarėjų jokių neturėjau. Bet ir neatėjo mintis klausti, kaip rašyti.“

2017-01-22
1932 M. 100 LITŲ VEKSELIS
1932 M. 100 LITŲ VEKSELIS
2016 metais poeto, literatūros kritiko, „Lietuvos studento“ redaktoriaus Benedikto Babrausko (1910–1968) archyvą papildė įdomus eksponatas – 100 litų vekselis.

2017-01-16
VELTINIAI
VELTINIAI
Jaunesnieji lankytojai, apsilankę S. Nėries memorialiniame muziejuje, ekspozicijoje pastebi jiems neįprastą batų porą. Vyresnieji žino, kad tai – veltiniai. Tokius jų seneliai avėdavo šaltomis žiemomis, o esant šlapiam sniegui, ant jų būdavo užmaunami kaliošai – guminiai bateliai.

2017-01-09
2017-aisiais – MAIRONIUI – 155!
2017-aisiais – MAIRONIUI – 155!
2017 m. minėsime 155-ąsias Maironio gimimo metines. Dalijamės paties Poeto sveikinimu 1929 m. gruodžio 20 d. parašytu JAV lietuvių veikėjai, žurnalistei, literatei Uršulei Jokūbauskaitei.

2016-12-30
ŠVENTĖS PARYŽIUJE
ŠVENTĖS PARYŽIUJE
Muziejaus fonduose saugome įdomią nuotrauką: prie eglutės sėdi Elena Jankauskaitė-Turauskienė, dainininkė Marija Lipčienė, Kalėdų senelis, už jo – Maironio seserėnas Mikalojus Lipčius ir Lietuvos diplomatas, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas Eduardas Turauskas.

2016-12-27
MIELI MŪSŲ SVETAINĖS IR MUZIEJŲ LANKYTOJAI!
MIELI MŪSŲ SVETAINĖS IR MUZIEJŲ LANKYTOJAI!
Štai atėjo šv. Kalėdos, o už jų – ir Naujųjų metų slenkstis. Ak, kaip greitai apsisuka tie metai...

2016-12-21
ĮKVĖPIMO AKIMIRKA
ĮKVĖPIMO AKIMIRKA
Senoje fotografijoje – Bronė Buivydaitė (Tyrų Duktė) su draugėmis 1928 m. Poetė sėdi susimąsčiusi, ant kelių popieriaus lapas, rankose plunksna. 

2016-12-19
PAVEIKSLĖLIS „BARBORA RADVILAITĖ“
PAVEIKSLĖLIS „BARBORA RADVILAITĖ“
Juozo Grušo namuose virš sofos, ant kurios sėdėdamas dramaturgas rašė, kalbėjosi su svečiais, miegojo, kabo kuklus mažutis paveikslėlis juodame mediniame rėmelyje.

2016-12-13
VYDŪNAS ČIUOŽYKLOJE
VYDŪNAS ČIUOŽYKLOJE
Rašytojas ir filosofas Vilhelmas Storostas – Vydūnas (1868–1953) gyveno Mažojoje Lietuvoje, Tilžėje, tačiau ne kartą lankėsi ir Kaune. Skaitė paskaitas universitete, bendravo su Sofija Kymantaite-Čiurlioniene, Pauliumi Galaune, Kaziu Šimoniu ir kitais menininkais. Laisvalaikiu, regis, nueidavo ir į čiuožyklą.

2016-12-04
APIE MARCELIJAUS MARTINAIČIO RANKRAŠČIUS IR RAŠYMĄ
APIE MARCELIJAUS MARTINAIČIO RANKRAŠČIUS IR RAŠYMĄ
Poeto Marcelijaus Martinaičio rankraščiai yra ypatingi. Literatūrologas Valentinas Sventickas savo tekste „Rankraščiai kaip rankdarbiai“ rašė apie poeto rankraščius, jų genezę.


2016-11-24
DOVANA MUZIEJUI – VYTAUTO MAČERNIO LAIŠKAI
DOVANA MUZIEJUI – VYTAUTO MAČERNIO LAIŠKAI
Buvusi istorijos mokytoja, poeto Vytauto Mačernio sužadėtinė Bronė Vildžiūnaitė 2016 m. gruodžio 1 d. švęs 96-jį gimtadienį. Tik šį rudenį ji galop ryžosi atsisveikinti su mylimojo laiškais, rašytais nuo 1941 m. gruodžio 20 d. iki 1944 m. birželio 11 d. 

2016-11-20
JUOZUI ERETUI – 120
JUOZUI ERETUI – 120
S. Nėries memorialinio muziejaus fonduose saugomos profesoriaus Juozo Ereto fotografijos... Jis buvo Salomėjos Nėries mokytojas, dėstytojas, bičiulis, supažindinęs su menu, redagavęs jos eiles ir vedęs į priekį...

2016-11-07
SALOMĖJA NĖRIS – MOKYTOJA
SALOMĖJA NĖRIS – MOKYTOJA
Lapkričio 17 d. minėsime Salomėjos Nėries 112-ąsias gimimo metines. Daugelis žinome, kad S. Nėris buvo ne tik nuostabios lyrikos kūrėja, bet ir mokytoja, ne vienerius metus dirbusi mokykloje...

2016-11-15
KAZIUI INČIŪRAI – 110!
KAZIUI INČIŪRAI – 110!
Gausiame ir vertingame rašytojo rinkinyje saugoma kukli pageltusi pirmoji eilėraščių knygelė „Su jaunyste“ (1928 m.) bei pluoštas joje publikuotų eilėraščių, sukurtų 1923–1925 m., rankraščių. 

2016-10-24
MAIRONIO „PAVASARIO BALSŲ“ 1947 M. LEIDIMAI
MAIRONIO „PAVASARIO BALSŲ“ 1947 M. LEIDIMAI
Bernardas Brazdžionis žavėjosi Maironiu, jo veikla ir kūryba, todėl daug laiko skyrė Jono Mačiulio-Maironio kūrybos sklaidai, atminimo išsaugojimui, rūpinosi Maironio poezijos išleidimu. Gyvendamas Vokietijoje, rengė platų Maironio kūrybos rinkinį, rūpinosi jo iliustravimu, tačiau knyga nebuvo išleista.

2016-10-17
KAME GI IEŠKOTI LAIMĖS?
KAME GI IEŠKOTI LAIMĖS?
Fragmentas iš sąsiuvinio „Laisvos valios kliūtys“ (serija „Neskelbti Maironio rankraščiai“).

2016-10-14
SPAUDOS KLIŠĖS BERN. BRAZDŽIONIO KNYGAI
SPAUDOS KLIŠĖS BERN. BRAZDŽIONIO KNYGAI
Bernardo Brazdžionio rinkinyje saugoma jo paties rinktinės „Poezijos pilnatis“ iliustracijų spaudos klišės. Tiesa, ne visos. Skirtingų iliustracijų knygoje yra trylika, muziejuje saugomos keturios cinko klišės, priklijuotos ant medinių kaladėlių, išteptos juodais spaustuviniais dažais.

2016-10-10
SALOMĖJA NĖRIS MEDELIŲ SODINIME
SALOMĖJA NĖRIS MEDELIŲ SODINIME
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugoma nuotrauka, kurioje užfiksuota tradicija Panevėžyje mokiniams sodinti medelius.

2016-10-03
APIE BRONIŲ KRIVICKĄ...
APIE BRONIŲ KRIVICKĄ...
Bronius Krivickas gimė 1919 m. lapkričio 17 d. Pervalkų kaime netoli Pasvalio. Mokėsi pradžios mokykloje Suoste, vėliau Biržų gimnazijoje. Šioje gimnazijoje buvo stiprūs lituanistai, puikūs mokytojai.

2016-09-26
IŠ MAIRONIO PAMOKSLO
IŠ MAIRONIO PAMOKSLO
Dalijamės fragmentu iš Maironio pamokslo, sakyto 1930 m. spalio 27 d. Vytauto Didžiojo bažnyčioje per gedulingas pamaldas...

2016-10-31
MAIRONIO MUZIEJAUS ĮKŪRIMAS
MAIRONIO MUZIEJAUS ĮKŪRIMAS
„Sekmadienį, birželio 28 d., 12 val., Muziejaus gt. 5, tuose pačiuose namuose ir bute, kur dirbo ir gyveno mūsų didysis tautos dainius Jonas Mačiulis-Maironis, buvo atidarytas muziejus“, – šią informaciją 1936 m. birželio 30-ąją išspausdino „Lietuvos aidas“.

2016-06-27
PASKUTINIS BALIO SRUOGOS LAIŠKAS
PASKUTINIS BALIO SRUOGOS LAIŠKAS
Karo įvykiams išblaškius rašytojo Balio Sruogos šeimą į skirtingas pasaulio puses, ryšys tarp šeimos narių tapo komplikuotas, nors susirašinėti buvo bandoma įvairiais keliais, įvairiomis pavardėmis.

2016-07-14
NEPERSKIRIAMOS...
NEPERSKIRIAMOS...

Šioje nespalvotoje fotografijoje – dvi draugės, sielos seserys. Aušra Marija gimė pirmąją vasaros dieną, (šįmet šventė gražų jubiliejų), o Judita – liepos 12-ąją.


2016-08-16
JUOZO GRUŠO SIENINIS LAIKRODIS
JUOZO GRUŠO SIENINIS LAIKRODIS
Rinkdamiesi sieninį laikrodį, visada tikimės, kad jis tarnaus ilgai ir sklandžiai, kad papuoš mūsų namų interjerą, kad išliks ateinančioms kartoms... Nežinia, ką mąstė rašytojas Juozas Grušas, kai nusižiūrėjo laikrodį savo namams, tačiau jo pirkinys buvo ne tik labai patikimas, bet ir prašmatnus.

2016-08-22
BALIO SRUOGOS PORTRETAS
BALIO SRUOGOS PORTRETAS
B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje kabo paskutinysis Balio Sruogos portretas, nutapytas garsaus lietuvių dailininko Justino Vienožinskio 1946-ųjų pavasarį, iki gyvenimo pabaigos rašytojui likus vos pusantrų metų. 

2016-08-29
MAIRONIO RŪMAI APIE 1912–1915 M.
MAIRONIO RŪMAI APIE 1912–1915 M.
1909 metais Maironis, grįžęs iš Peterburgo į Kauną, Rotušės aikštėje nusipirko rūmus, per metus juos suremontavo, pakeitė frontono dekorą ir jame įrašė „1910 J. Maironis“.


2016-09-05
MAIRONIO MUZIEJUI – 80!
MAIRONIO MUZIEJUI – 80!
Praėjus 80-čiai metų nuo muziejaus įkūrimo galime pakartoti tai, ką 1936 m. rašė spaudoje: „Muziejaus kambariuose baldai, paveikslai ir kiti daiktai palikti tokioje pat tvarkoje, kokioje juos laikė pats Maironis tuose kambariuose gyvendamas.“ Atvykite ir įsitikinkite patys!

2016-09-13
MAIRONIO MEMORIALINIS BUTAS PO RESTAURACIJOS!
MAIRONIO MEMORIALINIS BUTAS PO RESTAURACIJOS!
Maironio memorialinis butas jau atidarytas lankytojams! Kviečiame aplankyti restauruotus Poeto kambarius ir pamatyti atkurtas naujas erdves!

2016-09-19
ALBUMĖLIS IŠ SIBIRO
ALBUMĖLIS IŠ SIBIRO
Poeto, prozininko, literatūros kritiko, pedagogo, vertėjo Antano Miškinio (1904–1983) fonde, tarp aptrintų, nudilusių, paties pasigamintų tremties daiktų, aptinkame tikrą tremties relikviją – paslaptingą nedidelio formato albumėlį.

2015-06-15
DVIKALBĖS RELIGINĖS KNYGOS
DVIKALBĖS RELIGINĖS KNYGOS
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugoma 5482 memorialinės bibliotekos knygos. Yra bent trys šimtai knygų užsienio kalbomis.

2015-09-09
10 ĮDOMIŲ FAKTŲ APIE ŽEMAITĘ!
10 ĮDOMIŲ FAKTŲ APIE ŽEMAITĘ!
Siūlome savo lankytojams 10 įdomių faktų apie rašytoją Juliją Beniuševičiūtę-Žymantienę – Žemaitę!

2015-09-30
D. SRUOGAITĖS SURINKTŲ AUTOGRAFŲ KNYGELĖ
D. SRUOGAITĖS SURINKTŲ AUTOGRAFŲ KNYGELĖ
Sruogų namuose Kaune lankydavosi daugybė šeimai svarbių, įžymių žmonių. Artimiausi draugai – V. Krėvė ir A. Rimka, kolegos ir bičiuliai – L. Karsavinas, Biržiškos, V. Šilkarskis, I. Šeinius.

2015-10-19
MAIRONIO MUZIEJUI – 80!
MAIRONIO MUZIEJUI – 80!
2016-ieji Maironio lietuvių literatūros muziejui yra jubiliejiniai. Muziejus, tuomet pavadintas Maironio muziejumi, įkurtas 1936 m. birželio 28 d. Taigi švenčiame aštuonių dešimčių sukaktį.

2016-01-08
SENIAUSIAS MUZIEJAUS EKSPONATAS
SENIAUSIAS MUZIEJAUS EKSPONATAS
Pati seniausia muziejuje saugoma knyga priklauso Maironio memorialinei bibliotekai. Tai – Trečiasis LDK Statutas, spausdintas Vilniuje 1588 m. karališkojo spaustuvininko Leono Mamoničiaus spaustuvėje.

2016-01-19
MAIRONIO SESUO TĖVIŠKĖJE
MAIRONIO SESUO TĖVIŠKĖJE
Prieš mūsų akis – geros kokybės mėgėjiška fotografija: Maironio sesuo Pranciška su dailiai papuoštomis sesers Kotrynos vaikaitėmis Aldona ir Jūrate sėdi po pušimi tėviškėje.

2016-03-08
V. MYKOLAIČIO-PUTINO LAIŠKAI IŠ AUSTRALIJOS
V. MYKOLAIČIO-PUTINO LAIŠKAI IŠ AUSTRALIJOS
Tęsiame pažintį su naujai iš Australijos gautu Vinco Mykolaičio-Putino ir jo sesers Magdalenos Mykolaitytės-Slavėnienės archyvu.

2016-04-01
FOTOSESIJA
FOTOSESIJA
1934-aisiais Salomėjai Nėriai buvo trisdešimt... Jauna, populiarėjanti poetė buvo visų stebima, tad Salomėja mėgo būti gražiai apsirengusi, įdomi, patraukliai atrodanti.

2016-05-09
GĖLĖS VALSTYBĖS TEATRO SOLISTEI MARIJAI LIPČIENEI
GĖLĖS VALSTYBĖS TEATRO SOLISTEI MARIJAI LIPČIENEI
Prieš mūsų akis – geros kokybės rusvo atspalvio fotografija. Jos autorius – žymus tarpukario Lietuvos fotografas Boleslovas Savsenavičius, dirbęs Kaune. Prie pianino sėdi operos solistė, Maironio seserėno Mikalojaus Lipčiaus žmona Marija Marcinkevičiūtė-Lipčienė.

2016-06-21
LAIŠKAS ANT BERŽO TOŠIES
LAIŠKAS ANT BERŽO TOŠIES
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugomas laiškas, rašytas ant beržo tošies. Šį laišką muziejui padovanojo Antanas Kniūkšta, knygų leidėjas, prieš karą vadovavęs leidyklai „Sakalas“, padėjęs ne vienam jaunam rašytojui, išleidęs ir Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinius „Pėdos Smėly“, „Per lūžtantį ledą“, „Diemedžiu žydėsiu“. 

2015-01-05
A. BARANAUSKO RAŠTAS APIE J. TUMĄ-VAIŽGANTĄ
A. BARANAUSKO RAŠTAS APIE J. TUMĄ-VAIŽGANTĄ
2015-aisiais minime poeto, „Anykščių šilelio“ autoriaus Antano Baranausko (1815–1902) 180-ąsias gimimo metines. O prieš keletą mėnesių, rugsėjo 20 dieną, sukako 145-eri metai nuo rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto (1869–1933) gimimo. Maironio muziejuje, Juozo Tumo-Vaižganto rinkinyje, saugomas dokumentas, susijęs su abiem rašytojais.

2015-01-16
IŠ PRIEŠKARIO VILNIAUS TEATRINIO GYVENIMO
IŠ PRIEŠKARIO VILNIAUS TEATRINIO GYVENIMO
Vienoje prieškarinių Vilniaus fotoateljė 1935 m. spalio 8 d. įsiamžinusi gražių, giedrai nusiteikusių inteligentiškų jaunuolių kompanija – visa Vilniaus lietuvių studentų sąjungos dramos sekcijos valdyba.

2015-01-11
YPATINGA LIETUVOS ŽURNALISTŲ KELIONĖ
YPATINGA LIETUVOS ŽURNALISTŲ KELIONĖ
Juozas Grušas, 1931 m. baigęs studijas universitete, 1932 m. sukūręs šeimą (vedė humanitarinių mokslų fakulteto studentę Pulcheriją Račytę), vertėsi daugiausia pedagoginiu darbu ir žurnalistika. Dėstė pedagoginiuose kursuose lietuvių kalbą ir literatūrą bei Lietuvos istoriją. Kaip žurnalistas ir literatas aktyviai bendradarbiavo „Lietuvoje“, „Židinyje“, „Naujojoje Romuvoje“. 

2015-02-02
BALIO SRUOGOS SLAPYVARDŽIAI
BALIO SRUOGOS SLAPYVARDŽIAI
Lietuvių literatūros klasikas, profesorius  Balys Sruoga pranoksta ne vieną lietuvių rašytoją, kultūros veikėją savo slapyvardžių gausybe. Pasak tyrinėtojo Algio Samulionio, jų būta daugiau nei šimto.

2015-02-20
SVEIKINAME!
SVEIKINAME!
Laisvė – išties saldus žodis! 25-eri Nepriklausomybės metai yra mūsų gyvenimo didžiausias turtas, kurį reikia saugoti, puoselėti, tausoti.

2015-03-10
RAPOLAS MACKONIS – LENKIJOS KARIUOMENĖS ULONAS
RAPOLAS MACKONIS – LENKIJOS KARIUOMENĖS ULONAS

Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugoma reta fotografija: lietuvių rašytojas, vilkintis Lenkijos kariuomenės uniformą.


2015-03-19
MAIRONIO MIRTIES IR MUZIEJUS ĮKŪRIMO METINĖS
MAIRONIO MIRTIES IR MUZIEJUS ĮKŪRIMO METINĖS
Maironio lietuvių literatūros muziejaus kolektyvas kasmet birželio 28 d. mini du svarbius įvykius: Jono Mačiulio-Maironio mirties ir muziejaus įkūrimo metines.

2015-06-26
BERN. BRAZDŽIONIO LAIŠKAS ŽMONAI IŠ PALANGOS
BERN. BRAZDŽIONIO LAIŠKAS ŽMONAI IŠ PALANGOS
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomas poeto laiškas žmonai, rašytas 1939 metų vasarą iš Palangos. Šis laiškas – vasaros giesmė; giesmė meilei, savo moteriai, žmonai, vaikų motinai... Laiško žodžiai – tarsi ilgo, laimingo gyvenimo pranašystė.

2015-07-10
RAŠYTOJAI IR AKTORIAI KURŠIŲ NERIJOJE
RAŠYTOJAI IR AKTORIAI KURŠIŲ NERIJOJE
Rašytojo Augustino Griciaus fonde tarp pluošto įdomių, retų prieškarinių fotografijų randame romantišką pajūrio kelionę įamžinusią nedidelę nuotrauką.

2015-07-20
PUIKI KELIONIŲ REKLAMA
PUIKI KELIONIŲ REKLAMA
Vasaros pabaigoje – keli Henriko Radausko atvirlaiškiai iš įvairių Europos šalių bičiuliui Jurgiui Blekaičiui.

2015-08-24
FOTOGRAFIJOS IŠ EKSKURSIJOS
FOTOGRAFIJOS IŠ EKSKURSIJOS
S. Nėries memorialiniame muziejuje saugoma nemažai fotografijų iš 1939 m. mokytojų istorikų ekskursijos į tuo metu lenkų okupuotą Vilniaus kraštą. Kartu su mokytojais vyko ir S. Nėris.

2015-08-17
MARCELĖS MAČIULYTĖS RANKDARBIAI
MARCELĖS MAČIULYTĖS RANKDARBIAI
Maironio kambarius visuomet puošė jo sesers Marcelės rankdarbiai: siuvinėtos pagalvėlės, nertos ir siuvinėtos užuolaidos bei staltiesėlės.

2015-08-30
NIJOLĖS MILIAUSKAITĖS LAIKRODIS
NIJOLĖS MILIAUSKAITĖS LAIKRODIS
Poetė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Nijolė Miliauskaitė (1950–2002) turėjo savitą aprangos stilių – segėjo raukiniuotus ilgus sijonus, vilkėjo siuvinėtas palaidines, galvą apsigobdavo geltona šilko skara su kutais.

2015-11-08
DANGĖS ŠIRVYTĖS NUOTRAUKA
DANGĖS ŠIRVYTĖS NUOTRAUKA
Pauliaus Širvio (1920–1979 ) – legendinio vienišo „lietuviško beržo“, vieno talentingiausių lietuvių pokario poetų – fonde aptinkame išskirtinę jo paties darytą ir įrėmintą nuotrauką.

2015-09-16
„BROLIŲ DOMEIKŲ“ VERTIMAS
„BROLIŲ DOMEIKŲ“ VERTIMAS
Šią savaitę minime vertėjo, redaktoriaus, žurnalisto Miltono Starkaus (1925–1992) 90-ąsias gimimo metines. Didžiausias šio Amerikos lietuvio nuopelnas mūsų kultūrai ir literatūrai yra lietuvių rašytojų vertimai į anglų kalbą.

2015-10-12
PAVEIKSLAS IŠ ALĖS RŪTOS FONDO
PAVEIKSLAS IŠ ALĖS RŪTOS FONDO
Artėjanti lapkričio 3-oji – žymios išeivijos rašytojos, visuomenės veikėjos, ilgametės LRD sekretorės Elenos Viktorijos Nakaitės-Arbienės (Alės Rūtos) gimimo diena.

2015-10-29
ANKSTYVIAUSI S. NĖRIES EKSPONATAI
ANKSTYVIAUSI S. NĖRIES EKSPONATAI
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugomi du ankstyviausi žinomi eksponatai: Poetės fotografija ir ketureilis. 

2015-11-16
BILIETAS Į LABDAROS KONCERTĄ
BILIETAS Į LABDAROS KONCERTĄ
Maironio rinkinyje saugomas 1896 m. lapkričio 25 d. bilietas į labdaros koncertą, skirtą lietuvių studentams paremti. Žalią nuplėštu kampeliu bilietą galima sieti su lietuvių gyvenimu Peterburge.

2015-11-23
DOKUMENTAS AR RANKRAŠTIS?
DOKUMENTAS AR RANKRAŠTIS?
Maironio muziejuje (kitąmet minėsime jo įkūrimo aštuoniasdešimtmetį) sukaupta daugybė įvairių rūšių eksponatų. 

2015-11-26
EKSPONATAI IŠ AUSTRALIJOS
EKSPONATAI IŠ AUSTRALIJOS
Šių metų sausio viduryje muziejų pasiekė vertinga siunta. Australijos lietuvės – laikraščio „Mūsų pastogė“ redaktorė Dalia Doniela ir kita tautietė Birutė Alekna – persiuntė dvi dėžes archyvo iš Magdalenos Mykolaitytės-Slavėnienės palikimo.

2016-01-28
RANKRAŠTINĖ F. KIRŠOS „PELENŲ“ TREČIOJI KNYGA
RANKRAŠTINĖ F. KIRŠOS „PELENŲ“ TREČIOJI KNYGA
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomi įdomūs eksponayai: poeto Fausto Kiršos įvairių laikotarpių nuotraukos, abiejų poetų susirašinėjimas ir pluoštas rankraščių: Maironio poemos „Nuo Birutės kalno“ vertimas į lietuvių kalbą, Jurgio Baltrušaičio eilėraščių vertimai, atskiri poemos „Pelenai“ eilėraščiai ir didžiausiam nustebimui – neišleista rankraštinė poemos trečioji knyga!

2016-03-20
RAŠYTOJOS PROJEKTAS – UNIFORMOS
RAŠYTOJOS PROJEKTAS – UNIFORMOS
Šioje nuotraukoje matome rašytoją ir pedagogę Gabrielę Petkevičaitę-Bitę (1861–1943) su Panevėžio mergaičių gimnazijos mokinėmis ir mokytojais: Jonu Yču, Juozu Zikaru, Matu Grigoniu, Mykolu Karka ir kitais.

2016-04-25
MAIRONIO LAURŲ VAINIKAS
MAIRONIO LAURŲ VAINIKAS
Paskutinį gyvenimo pavasarį Joną Mačiulį-Maironį bičiuliai pakvietė į Latviją, į Mintaujos (tuomet – Jelgavos) gimnaziją, kurioje 1932 m. gegužės 7 d. buvo surengtas Poeto kūrybos vakaras.

2016-05-02
BALYS SRUOGA – MUZIEJININKAS
BALYS SRUOGA – MUZIEJININKAS
1926 m. profesorius Balys Sruoga, dar prieš įsteigdamas teatro seminarą, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete ėmėsi organizuoti Teatro muziejų. Šis muziejus turėjęs būti mokslo įstaiga, kurioje kaupiama ir tvarkoma išblaškyta ir niekieno nerenkama archyvinė teatro medžiaga.

2016-05-16
APIE RAŠYMĄ, KNYGAS IR BEGALINĮ SKAIDRUMĄ
APIE RAŠYMĄ, KNYGAS IR BEGALINĮ SKAIDRUMĄ
Poetė, dramaturgė, vertėja Ramutė Skučaitė už eilėraščių ir prozos knygą „Nepaslaptis tokia balta“ pelnė Maironio premiją ir tapo tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ laureate. 

2016-05-23
SALOMĖJA NĖRIS IR JŪRA
SALOMĖJA NĖRIS IR JŪRA
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde tarp kitų eksponatų saugomos fotografijos, kuriose S. Nėris įamžinta viešinti prie Baltijos jūros. Jūrą poetė ypatingai mėgo, Palangoje praleisdavo po vieną ar net porą vasaros mėnesių. Savo eilėraščiuose jūrą yra paminėjusi net 233 kartus.


2016-07-05
RAŠYTOJŲ SANTUOKOS
RAŠYTOJŲ SANTUOKOS
Šv. Valentino diena – vasario 14-oji – nėra tik įsimylėjėlių diena, šią dieną turime sieti su santuoka. Juk Šventasis Valentinas buvo nuteistas mirties bausme, nes paslapčiomis tuokdavo tuos, kurie mylėjo vienas kitą ir norėjo sukurti šeimą. Rašytojų archyvuose yra įvairaus turinio nuotraukų, netrūksta jų ir iš asmeninio gyvenimo. Ypatingai patrauklios yra meilės akimirkos, santuokos.

2015-02-13
JUOZO GRUŠO ARMONIKĖLĖ
JUOZO GRUŠO ARMONIKĖLĖ
Visi esame girdėję ypatingo skambesio instrumentą – lūpinę armonikėlę. Tačiau ne visi žino, kad šiuo instrumentu nuo jaunystės iki garbaus amžiaus mėgdavo muzikuoti lietuvių literatūros klasikas Juozas Grušas.

2015-03-01
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO DALYVIO ŽENKLELIS
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO DALYVIO ŽENKLELIS
Švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį, prisiminkime, jog emigracijoje daugumos išeivių pagrindinis siekis buvo Lietuvos Nepriklausomybė. Aktyviai įvairiuose Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės idėjas skelbiančiuose kongresuose, minėjimuose, susirinkimuose nuo pat 1944 metų dalyvavo ir poetas Bernardas Brazdžionis.

2015-03-12
ŽEMAITĖ SU BULOTOMIS
ŽEMAITĖ SU BULOTOMIS
Muziejaus fonduose saugoma įdomi fotografija, kurioje matome rašytoją Žemaitę su bičiuliais Aleksandra ir Andriumi Bulotomis.

2015-06-08
DVI SALOMĖJOS NĖRIES KNYGOS
DVI SALOMĖJOS NĖRIES KNYGOS

Šių metų liepos 7 d. minėjome Salomėjos Nėries 70-ąsias mirties metines. Įdomaus eksponato skiltyje – dvi paskutiniosios poetės knygos. Viena jų – rankraštinė, rūpestingai parengta pačios Salomėjos Nėries, o kita –  stipriai suredaguotas rankraštinės knygos variantas.


2015-07-07
KEISTA IR NELINKSMA VAIKIŠKOS KNYGELĖS ISTORIJA
KEISTA IR NELINKSMA VAIKIŠKOS KNYGELĖS ISTORIJA
Vincas Kisarauskas (1934–1988) – tapytojas, scenografas, dailėtyrininkas, ekslibriso kūrėjų judėjimo iniciatorius. Taip pat – naujų kūrybos idėjų sumanytojas: kėlęs egzistenci­nes problemas, plėtojęs antikinę, biblinę, istorinę tematiką, siekęs įtraukti žiūrovą į aktyvų kūrinio suvokimo procesą.

2015-08-10
„LIAUDIES BALSAS“, ARBA N-14
„LIAUDIES BALSAS“, ARBA N-14
Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugomas vienos skaitytojos laiškas literatūrinio „Pergalės“ žurnalo redakcijai, atsiliepiant į Leonido Jacinevičiaus apysakos „Maratonas“ publikaciją 1968 metų pirmajame numeryje.

2015-08-03
A. RANITO SVEIKINIMAS D. IR B. RAILOMS
A. RANITO SVEIKINIMAS D. IR B. RAILOMS
Estų poetas, kritikas, kultūrologas, menotyrininkas, lietuvių meno puoselėtojas Aleksis Ranitas (Alexis Rannit, 1914–1985) įnešė svarų indėlį populiarindamas lietuvių literatūrą bei dailę savo tėvynėje ir pasaulyje.

2015-12-15
BALIUI SRUOGAI – 120
BALIUI SRUOGAI – 120
Vasario 2-ąją minime rašytojo Balio Sruogos 120-ąjį gimtadienį, kurį primena (ir) nuotaikingi Dalios piešiniai-sveikinimai tėvui.

2016-02-02
BRAZDŽIONIŲ KAVOS SERVIZAS
BRAZDŽIONIŲ KAVOS SERVIZAS
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomas balto porceliano kavos servizas. Servizą 1934 m. sausio 10 d. Aldonai ir Bernardui Brazdžioniams sutuoktuvių proga padovanojo Leonilda ir Antanas Kučai.

2016-02-08
V. MYKOLAIČIO-PUTINO KNYGOS IŠ AUSTRALIJOS
V. MYKOLAIČIO-PUTINO KNYGOS IŠ AUSTRALIJOS
Toliau tęsiame pažintį su naujai iš Australijos gautu V. Mykolaičio-Putino ir jos sesers Magdalenos Mykolaitytės-Slavėnienės archyvu.

2016-02-17
POEMOS „NUO BIRUTĖS KALNO“ VERTIMAS
POEMOS „NUO BIRUTĖS KALNO“ VERTIMAS
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomas vertingas eksponatas – rašytojo Fausto Kiršos rankraštis – Maironio poemos „Nuo Birutės kalno“ vertimas į lietuvių kalbą.

2016-02-24
ANTANAS PAKALNIS APIE RAŠYTOJUS IR SAVE
ANTANAS PAKALNIS APIE RAŠYTOJUS IR SAVE
Prozininko, žinomo feljetonų ir humoreskų autoriaus Antano Pakalnio (1923–1977) gausioje memorialinėje bibliotekoje galime pasklaidyti daugybę knygų, išmargintų šmaikščiomis, ironiškomis, kritiškomis, tačiau dažnai objektyviomis pastabomis.

2016-04-18
MIELI KOLEGOS MUZIEJININKAI, BIČIULIAI LANKYTOJAI!
MIELI KOLEGOS MUZIEJININKAI, BIČIULIAI LANKYTOJAI!
Kiekvienų metų gegužės 18 dieną minima Tarptautinė muziejų diena. Smagu, jog muziejai turi savo dieną tokiu gražiu metų laiku, kai žydi obelys, alyvos, tulpės ir neužmirštuolės...

2016-05-16
DVI PASLAPTINGOS V. MAČERNIO FOTOGRAFIJOS
DVI PASLAPTINGOS V. MAČERNIO FOTOGRAFIJOS

Įdomaus eksponato skiltyje – dvi paslaptingos Vytauto Mačernio fotografijos su dedikacijomis Helei.


2016-06-01
PAULIUS ŠIRVYS IR JŪRA
PAULIUS ŠIRVYS IR JŪRA
Vieno talentingiausių lietuvių pokario poetų Pauliaus Širvio (1920–1979) fonde tarp kuklių asmeninių daiktų, medalių ir ordinų juostelių, kareiviškų sagų randame pora gerokai padėvėtų jūreiviškų marškinėlių-jūrinukių, kelias nuotraukas, kuriose vilki šiais rūbais ir pažymėjimą apie jūros krikštą.

2016-06-13
VIKTORO MILIŪNO KLUMPĖS
VIKTORO MILIŪNO KLUMPĖS
Šįmet paminėjome žymaus lietuvių rašytojo, vertėjo Viktoro Miliūno (1916–1986) 100-ąsias gimimo metines. Jo biografijoje ir kūryboje ryškia gija įsipynęs Nidos, kurioje gyveno ir kūrė 1961–1986 m., laikotarpis.

2016-08-01
„PARVESKI, VIEŠPATIE...“
„PARVESKI, VIEŠPATIE...“
Lietuvių literatūros istorijoje yra poetų, kurių eilėraščiai, tapdami dainomis ar giesmėmis, atnešė autoriui neblėstantį populiarumą. Išeivių poeto, redaktoriaus, dailininko Pauliaus Jurkaus (1916–2004) eilėraštis „Parveski, Viešpatie...“ yra kaip tik toks kūrinys.

2016-07-27
APIE MILEDI FOTOGRAFIJĄ
APIE MILEDI FOTOGRAFIJĄ
Šiemet sausio 23-ąją  poetei Nijolei Miliauskaitei būtų 65-eri. Amžinybėn ji iškeliavo naktį iš sekmadienio į pirmadienį 2002-ųjų kovo 25-ąją. Nijolė Miliauskaitė – poetė, 2000 m. Nacionalinės premijos laureatė, pirmoji moteris, apdovanota Jotvingių premija.

2015-01-23
LIETUVAITĖS
LIETUVAITĖS
Šioje nuotraukoje tautiniais drabužiais vilkinčios merginos – Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijos abiturientės su savo mokytoja (sėdi centre) poete Gražina Tulauskaite-Babrauskiene. Tai – 1938–1939 m. „Aušros“ mergaičių gimnazijos abiturienčių grupė.

2015-04-28
MAIRONIO „PAVASARIO BALSAMS“ – 120!
MAIRONIO „PAVASARIO BALSAMS“ – 120!
Šįmet sukanka 120 metų, kai Maironis 1895 m. Tilžėje savo kaštais išleido pirmąją knygą „Pavasario balsai“. Leidinyje buvo 45 eilėraščiai, pasirašė St. Maironis. 

2015-05-28
MAIRONIO DOVANOTAS SERVIZAS
MAIRONIO DOVANOTAS SERVIZAS
Šį birželį muziejus gavo ypatingą eksponatą, kurį lietė Maironio rankos. Tai čekų porceliano kavos servizas, perduotas žymios muzikologės bei pedagogės Vidos Marijos Krakauskaitės. 

2015-07-03
„ITALIJOS VAIZDAI“
„ITALIJOS VAIZDAI“
Rašytojo Antano Vaičiulaičio dukros Danutė Nourse, Joana Buivys, Aldona De Bold prieš metus padovanojo Maironio lietuvių literatūros muziejui knygą „Italijos vaizdai“ su autoriaus taisymais.

2015-09-24
AŠ – GYVA GAMTOS AKIMIRKA, IŠ KŪNO IR KRAUJO
AŠ – GYVA GAMTOS AKIMIRKA, IŠ KŪNO IR KRAUJO
Poetei Janinai Degutytei buvo gyvas kiekvienas medis, žolynas, ji stengėsi suprasti jų kalbą ir neįžeisti juodom mintim. Didžiausioj girioj ar begaliniam lauke nejautė nei vienišumo, nei baimės. Gamta jai – moralinė, etinė kategorija, grožio matas...

2015-02-06
ŠATRIJOS RAGANOS KONSPEKTAI
ŠATRIJOS RAGANOS KONSPEKTAI
Rašytoja, pedagogė ir vertėja Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana 1905–1906 m. su pertraukomis studijavo (būdama laisva klausytoja) Šveicarijoje, Ciuricho ir Fribūro universitetuose.

2015-03-27
SVEIKI SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ!
SVEIKI SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ!
Mieli mūsų svetainės lankytojai,
sveikiname Jus, sulaukusius Šventų Velykų!

2015-04-03
NE TIK RAŠYTOJAS, BET IR GIRININKAS
NE TIK RAŠYTOJAS, BET IR GIRININKAS
Fotografijoje matome rašytoją Justiną Pilyponį (sėdi pirmas iš dešinės ant automobilio laiptelio) su Marijampolės Želsvos girininkijos darbuotojais 1929 m. J. Pilyponis (1907–1947) – nuotykinės, detektyvinės ir fantastinės literatūros pradininkas lietuvių literatūroje.

2015-04-17
POEZIJOS PAVASARIŲ ALMANACHAI
POEZIJOS PAVASARIŲ ALMANACHAI
Poezijos pavasaris ateina natūraliai – tarsi astronominis metų laikas. Be jokių pertraukų ar išimčių ši poezijos šventė šiemet vyksta jau 51-ą kartą. Per pusę amžiaus daug kas keitėsi: vietos, veidai, eilėraščiai. 

2015-05-21
STIPRIAUSIAS GINKLAS
STIPRIAUSIAS GINKLAS
Žurnalistas, rašytojas Bronys Raila (1909–1997) paskyrė savo gyvenimą lietuviško žodžio tarnystei: „Niekad nepavargau skirti savo laiką ir darbą kultūros primato dėsniui ryškinti ir sąmonėje ugdyti. Ir toliau tikiu, kad tai pats kiečiausias pamatas ir stipriausias ginklas mūsų tautai išlikti, savitumą išlaikyti, valstybinę nepriklausomybę ir laisvę atrungti,“ – rašė 1990 m.

2015-06-22
MUZIEJAUS JUBILIEJINIAI METAI
MUZIEJAUS JUBILIEJINIAI METAI
Maironio laikrodžiai negrįžtamai skaičiuoja mūsų visų laiką. Jie skaičiuoja ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus metus, kurių 2016 m. jau bus aštuonios dešimtys!

2015-12-31
NETIKĖTA ILIUSTRACIJOS ISTORIJA
NETIKĖTA ILIUSTRACIJOS ISTORIJA
Tai – 2015 metų nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Birutės Žilytės-Steponavičienės autorinė cinkografija – J. Grušo knygos „Rūstybės šviesa“ iliustracija.

2016-03-02
RAŠYTOJŲ POMIRTINĖS KAUKĖS
RAŠYTOJŲ POMIRTINĖS KAUKĖS
Vėlinės – diena, kai galime pagerbti ne tik mirusius artimuosius, bet ir visus kitus žmones, kurie gyveno, dirbo, kūrė ir savo darbais išliko amžinai gyvi...

2015-10-27
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS PREMIJA
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS PREMIJA
2013-aisiais sukanka 80 metų, kai Lietuvos Raudonasis Kryžius bei žurnalas „Žiburėlis“ įsteigė premiją vaikų ir jaunimo literatūros kūriniams. Iniciatorius – Kaune praktikavęs gydytojas Aloyzas Petrikas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos pirmininkas, palaikęs bičiuliškus ryšius su tuometine laikinosios sostinės kultūros bendruomene. Nors ir buvo atsiradę abejojančių, ar reikia šiai pripažinimą pelniusiai organizacijai globoti literatūrą, ginčai šia tema greitai užgeso: suvienijo tas pats kilnus tikslas „kelti ir turtinti lietuvių tautoje aukšto humaniškumo bei kilnaus dorovingumo idėjas.

2013-10-04
PETRO BABICKO EKSPONATAS – JUOSTOS
PETRO BABICKO EKSPONATAS – JUOSTOS
Poetas, prozininkas Petras Babickas (1904–1991) buvo garsus, aktyvus kraštotyrininkas. Maždaug 1925–1935 m. per vasaros atostogas jis važinėjo po Lietuvą dviračiu, bendravo su kaimiečiais, rinko juostas, gintaro dirbinius, įvairius kitus etnografinius dalykėlius. Namuose, Pajiesio kaime netoli Garliavos, buvo įrengęs muziejėlį. 1944 m. traukdamasis į Vakarus kolekciją paliko saugoti seseriai Unei Babickaitei-Graičiūnienei.

2013-10-14
BORISO JERMOLAJEVO ŠARŽAS
BORISO JERMOLAJEVO ŠARŽAS

Juozo Grušo visuomeninę veiklą – pirmininkavimą Lietuvių rašytojų draugijai 1937–1938 metais primena rašytojo memorialiniame muziejuje saugomas humoristinis piešinys „J. Grušas ir L. Gira Kauno geležinkelio stotyje“ (1938). 


2013-12-08
MSTISLAVO DOBUŽINSKIO NUOTRAUKOS
MSTISLAVO DOBUŽINSKIO NUOTRAUKOS

Liudo Giros fonde aptinkame dvi įdomias dailininko M. Dobužinskio portretines nuotraukas iš Kauno laikotarpio su autografais L. ir B. Giroms. Vienoje jų dailininkas nusifotografavęs darbo aplinkoje ir rusų kalba juodu rašalu įrašęs: „Patvirtinu, kad šis senis – tai aš. M. Dobužinskis“.


2013-12-15
IŠ PRIEŠKARIO LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO
IŠ PRIEŠKARIO LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO
Kokybiškoje prieškario laikotarpio nuotraukoje užfiksuotas reikšmingas momentas – Valstybinės literatūros premijos (už 1939 m. pasirodžiusius kūrinius) įteikimo ceremonija Vilniaus universiteto Kolonų salėje 1940 m. 

2014-01-20
DIALOGAS – ŠACHMATAI
DIALOGAS – ŠACHMATAI
Profesorius Balys Sruoga tarp daugybės savo veiklos sričių turėjo ir laisvalaikio pomėgių, veikiau pasijų, tarytum savotiškų terapijų ar net ritualų.

2014-01-07
MAIRONIO PASKAITA APIE DONELAITĮ
MAIRONIO PASKAITA APIE DONELAITĮ
Pradėdami švęsti ir minėti Kristijono Donelaičio 300-ąjį jubiliejų, norime mūsų lankytojams pristatyti MLLM Maironio rinkinyje saugomą Poeto rankraštį – Paskaitą apie Donelaitį. Tai aštuoni vidutinio formato lapai, prirašyti abiejose lapo pusėse juodu rašalu smulkia dailia rašysena, iš viso 16 puslapių.

2014-01-13
O. MILAŠIAUS DEDIKACIJA PUTINUI
O. MILAŠIAUS DEDIKACIJA PUTINUI

Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose sukaupta daugybė įvairių eksponatų: rankraščių ir mašinraščių, fotografijų, knygų, įvairiausių rašytojų daiktų, baldų, paveikslų, papuošalų... Tas faktas pats savaime nieko nestebina: kaupti eksponatus – bene svarbiausia muziejaus veiklos sritis.


2014-01-27
LAIŠKAS MAIRONIUI
LAIŠKAS MAIRONIUI

Kauno kunigų seminarijos rektorius Jonas Mačiulis-Maironis tarp savo knygos „Theologisch-praktische...“ (1901 m.) lapų įdėjo Juozo Venckaus laišką... Šis laiškas – jėzuitų ordino atkūrimo Lietuvoje istorijos reikšminga detalė. 


2014-02-03
NUOTRAUKŲ ALBUMAS
NUOTRAUKŲ ALBUMAS

Muziejaus fonduose saugomas Juozo Krumino ir Nelės Mazalaitės nuotraukų albumas. Jame yra 30 fotografijų, kurių herojai tik du, vienas kitą mylintys žmonės. Prozininkės Nelės Mazalaitės ir poeto Juozo Krumino veidai spindi švelnumu.


2014-02-10
GINTARO KAROLIAI
GINTARO KAROLIAI

Šie karoliai į muziejų atkeliavo 2014 m. sausio pabaigoje. Juos iš JAV atsiuntė kraštotyrininko, kolekcininko Broniaus Kviklio dukros Rūta Kviklytė-Kulikauskienė, Danguolė Kviklytė ir žentas Vincas Lukas. Jų istorija yra tokia. 1935 m. P. Babickas vienas keliavo dviračiu Prienų link. 


2014-02-17
S. NĖRIES NUOTRAUKOS
S. NĖRIES NUOTRAUKOS
S. Nėries memorialinio muziejaus fonduose yra gražių, išraiškingų Salomėjos Nėries portretų. Poetė mėgo fotografuotis ir mokėjo atsirinkti nuotraukas.

2014-02-24
ALBINO ŽUKAUSKO MEŠKERĖS
ALBINO ŽUKAUSKO MEŠKERĖS

Poetas, prozininkas, vertėjas Albinas Žukauskas (1912–1987) buvo aistringas žvejys. Fonduose saugome gana gausų jo žūklei skirtų įrankių rinkinį: tris bambukines meškeres, kelias rites su valais, įrankį žvynams valyti...


2014-03-03
I. SIMONAITYTĖS PORTRETAS
I. SIMONAITYTĖS PORTRETAS

Prozininkės, žymiausios Klaipėdos krašto rašytojos, autobiografinių romanų ir apysakų kūrėjos Ievos Simonaitytės (1897–1978) fonde aptinkame išraiškingą jos portretą, psichologiškai įtaigiai nutapytą dailininko Edmundo Žiauberio.


2014-03-10
NEŽINOMAS VAIŽGANTO AUTOGRAFAS
NEŽINOMAS VAIŽGANTO AUTOGRAFAS

1929 m. rugsėjį, kai Vaižgantas šventė savo 60-ąjį gimtadienį, pasirodė jo „Raštų“ XIV tomas. Knygą išleido Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas, o spausdino Zavišos ir Steponavičiaus spaustuvė, kuri  buvo įsikūrusi Kaune, Kęstučio 36.


2014-03-17
„LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS“
„LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS“

Poeto, prozininko, vertėjo Albino Žukausko (1912–1987) memorialinėje bibliotekoje visą ilgą jo knygų spintos lentyną užima „Lietuvių kalbos žodynas“, 14 solidžių tomų – tiek spėjo surinkti iki mirties (žodyną parengė Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, išleido „Minties“ leidykla, pirmasis tomas pasirodė 1968 m.).


2014-03-24
DANUTEI LIPČIŪTEI-AUGIENEI-100
DANUTEI LIPČIŪTEI-AUGIENEI-100
Šiose XX amžiaus pirmųjų dešimtmečių nuotraukose užfiksuota mažametė Danutė Lipčiūtė: vienoje ji sėdi šalia savo mamos – Kotrynos Mačiulytės-Lipčienės. Kitoje –  jau kiek paūgėjusi, pozuodama drąsiai žvelgia į fotoobjektyvą. Trečioje –  švelnaus ir atviro veido pirmos klasės mergaitė stovi Maironio sode prie savo gerosios tetos – Marcelės Mačiulytės.

2014-03-31
J. STRIELKŪNO RANKRAŠČIAI
J. STRIELKŪNO RANKRAŠČIAI
Skaitydamas poetų eilėraščius, visada pagalvoju apie jų rankraščius, apie jų rašyseną, kuri, sakoma, yra asmenybės atspindys. Gal iš braižo galima ką nors sužinoti apie poeto būdą, emocinę būseną, tuometinę jo nuotaiką?

2014-04-07
PIRMOSIOS BERN. BRAZDŽIONIO PUBLIKACIJOS
PIRMOSIOS BERN. BRAZDŽIONIO PUBLIKACIJOS
„Raudonai, geltoniai dažyti margučiai:
Iš tikro Velykos šiandie.
Linksmai bėginėja kiemely vaikučiai...“

2014-04-15
IGNAS ŠEINIUS DEGUSTUOJA VYNĄ
IGNAS ŠEINIUS DEGUSTUOJA VYNĄ
Ra scaron;ytojo ir diplomato Igno Šeiniaus (1889–1959) archyve yra nuotraukų, kuriose matome jį kartu su kitais Lietuvos žurnalistais bei vietos gyventojais kelionėje po Sovietų Sąjungą 1934 m. 

2014-04-22
„LIETUVIŲ KALBOS MOKSLO PRADMENYS“
„LIETUVIŲ KALBOS MOKSLO PRADMENYS“

Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma, o šiuo metu eksponuojama parodoje „Kristijonui Donelaičiui – 300“ vertinga knyga – 1800 m. Karaliaučiuje vokiečių kalba išleista Kristijono Gotlibo Milkaus gramatika „Lietuvių kalbos mokslo pradmenys“. 


2014-04-28
„ROPĖ“
„ROPĖ“
Rašytoja Danutė Lipčiūtė-Augienė (g. 1914 m.) Jungtinėse Amerikos Valstijose nuo 1951-ųjų beveik 50 metų darbavosi vaikų žurnale „Eglutė“, bet savo kūrybos niekada nesureikšmino; rašiusi, kad mažieji lietuviukai svetimoje šalyje nenutautėtų, „nesuamerikonėtų“. Šiame žurnale buvo publikuota ir eiliuota, savaip perkurta liaudies pasaka „Ropė“.

2014-05-05
JUOZO GRUŠO PORTRETAI
JUOZO GRUŠO PORTRETAI
Garsi Lietuvos skulptorė, grafikė, pedagogė Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė (1923–2009) daugelį metų bendravo su rašytoju Juozu Grušu. Dailininkė sukūrė ir dovanojo dramaturgui jo skulptūrinį portretą, o 2008 m. tris grafikos darbus perdavė J. Grušo memorialiniam muziejui kartu su savo prisiminimais.

2014-05-19
IŠ BERN. BRAZDŽIONIO RINKINIO
IŠ BERN. BRAZDŽIONIO RINKINIO
2014-ieji – Lietuvos vyskupų paskelbti Šeimos metais. Gegužę, minint tarptautinę šeimos dieną, verta prisiminti darnią poeto Bernardo Brazdžionio šeimą.

2014-05-26
KAZIO BORUTOS BATAI
KAZIO BORUTOS BATAI
Lietuvių prozininko, poeto, politinio veikėjo Kazio Borutos (1905–1965) fonde į akis krenta tvirti, masyvūs, gerokai apdėvėti batai. Juos nagingasis būsimasis rašytojas pasidirbino prieš vykdamas į mokslus iš gimtinės – Liudvinavo valsčiaus. 

2014-08-25
POEZIJOS PAVASARIS
POEZIJOS PAVASARIS
Poezijos pavasaris – šurmulinga ir džiugi poezijos šventė, šiemet penkiasdešimtoji. Jau išrinktas penkiasdešimtasis Poezijos pavasario laureatas, Maironio sode bus ąžuolo lapų vainiku vainikuotas, bus įteikti prizai ir premija. Penkiasdešimt poezijos pavasarių – solidus skaičius. O pirmasis Poezijos pavasaris, kuo jis ypatingas? 

2014-05-29
VERTINGA K. DONELAIČIO KNYGA
VERTINGA K. DONELAIČIO KNYGA
Maironio muziejuje saugoma, o šiuo metu eksponuojama parodoje „Kristijonui Donelaičiui – 300“ vertinga knyga – antrasis Kristijono Donelaičio „Metų“ leidimas.

2014-06-03
KOSTAS OSTRAUSKAS IR MUZIKA
KOSTAS OSTRAUSKAS IR MUZIKA
Vienas ryškiausių lietuvių avangardinės dramaturgijos atstovų, humanitarinių mokslų daktaras Kostas Ostrauskas parašė ir išleido per dvidešimt knygų. Beveik kiekviename kūrinyje – arba pavadinime, arba tekste – yra sąsajų su klasikine muzika. Retas kuris žino, kad rašytojas pasižymėjo unikalia klausa bei kerinčiu balsu. 

2014-06-09
ADOMO VARNO DARBAI
ADOMO VARNO DARBAI
2014 m. Maironio lietuvių literatūros muziejui pavyko įsigyti du naujus dailės kūrinius: Adomo Varno piešinį – Maironio portretą ir to paties dailininko sukurtą grafikos darbą. Šie eksponatai papildė Maironio meno kūrinių rinkinį.

2014-06-16
MAIRONIO DEVOCIONALIJOS
MAIRONIO DEVOCIONALIJOS
Vėlyvesniaisiais gyvenimo metais Jonas Mačiulis-Maironis šventė savo Vardo dieną spalio 20-ąją per Šv.Joną Kantietį. Mat spalio 21-oji – Poeto gimimo diena, tad būdavo sujungiamos abi progos. Tačiau iš jaunystės laikų yra išlikę sveikinimų ir birželio 24-osios – Joninių proga. 

2014-06-23
J. MIKELINSKO MOKYKLINIŲ METŲ PIEŠINIAI
J. MIKELINSKO MOKYKLINIŲ METŲ PIEŠINIAI
Neseniai rubrikoje „Įdomus eksponatas“ Jūs turėjote galimybę susipažinti su naujai įsigytais, profesionalaus dailininko nupieštais Maironio portretais. Tačiau ir muziejine, ir istorine prasme ne ką mažesnę vertę turi ir muziejuje saugomi vaikų – būsimųjų įžymių rašytojų – mokykliniai piešiniai.

2014-06-30
JONO AISČIO LAIŠKAI BRAZDŽIONIUI
JONO AISČIO LAIŠKAI BRAZDŽIONIUI
2014-ųjų liepos 7-ąją sukanka 110 metų poetui, eseistui Jonui Aisčiui, kuris gimė Kampiškių kaime (Kauno r.), mirė 1973 m. Vašingtone, 2000 m. perlaidotas Rumšiškių kapinėse. Iki 1940 m. pasirašinėjo kaip Kossu-Aleksandravičius, Aleksandriškis, Kuosa-Aleksandriškis, nuo 1952 m. oficiali pavardė – Aistis.

2014-07-07
NAUJAUSI A. LANDSBERGIO RINKINIO EKSPONATAI
NAUJAUSI A. LANDSBERGIO RINKINIO EKSPONATAI

Birželio 23 dieną sukako 90 metų nuo žymaus išeivių rašytojo, dramaturgo, literatūros kritiko, redaktoriaus, vertėjo, profesoriaus, nusipelnusio visuomenės ir kultūros veikėjo Algirdo Jeronimo Landsbergio (1924–2004) gimimo. 


2014-07-14
BERN. BRAZDŽIONIO BILIETAS
BERN. BRAZDŽIONIO BILIETAS
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomas labai retas eksponatas – 1944 metų liepos 31 dienos traukinio bilietas vienam asmeniui iš Eitkūnų (Eydtkau) į Gracą. (Šiuo metu Eitkūnai yra Černyševskis, miestas Rusijos teritorijoje, šalia kelio Kybartai – Nesterovas).

2014-08-04
K. ŠIMONIO JUBILIEJUS BIRŠTONE
K. ŠIMONIO JUBILIEJUS BIRŠTONE

Jono Graičiūno (1903–1994) fonde aptinkame žavią, vasaros atostogomis dvelkiančią nuotrauką su išsamiu poeto aprašu kitoje jos pusėje...


2014-08-11
POETO VASARA PALANGOJE
POETO VASARA PALANGOJE

Menininkai ir prieškario laikais mėgo poilsiauti Palangoje, žavėjosi šėlstančiomis jūros bangomis, mėgo pasivaikščiojimus tiltu, maudėsi ir deginosi saulėje. 


2014-09-01
„RASOS KAROLIAI“
„RASOS KAROLIAI“

Sužinokite istoriją apie Vytės Nemunėlio rankraštinę knygelę „Rasos karoliai“ ir jos kopiją!


2014-09-08
FOTOATELJE „MODERN“ IR VAIŽGANTO AUTOGRAFAI
FOTOATELJE „MODERN“ IR VAIŽGANTO AUTOGRAFAI
Juozo Tumo-Vaižganto rinkinyje yra įvairių metų rašytojo portretinių nuotraukų. Vaižgantas, gyvendamas Kaune, mėgo fotografuotis ateljė „Modern“, kurios tuometinis adresas – Laisvės alėja Nr. 80. 

2014-09-15
VAIŽGANTO JUBILIEJUS
VAIŽGANTO JUBILIEJUS

Šį rugsėjį minime Juozo Tumo-Vaižganto 145-ąsias gimimo metines. O prieš 85-erius metus daugybė žmonių Vaižgantą sveikino su pirmuoju vyrišku jubiliejumi – tą rugsėjį jam suėjo 60 metų.


2014-09-22
JUST. MARCINKEVIČIAUS POEMA „DONELAITIS“
JUST. MARCINKEVIČIAUS POEMA „DONELAITIS“
Poetas Justinas Marcinkevičius (1930–2011) 1963 metais parašė poemą „Donelaitis“. 1964-aisiais, minint lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 250-ąsias gimimo metines, ją 10 000 egzempliorių tiražu išleido Vilniaus „Vagos“ leidykla.

2014-09-29
„PRARADIMO SIMFONIJOS“
„PRARADIMO SIMFONIJOS“
Vienas žymiausių, moderniausių XX amžiaus lietuvių poetų, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras Alfonsas Nyka-Niliūnas šių metų liepos 15 dieną atšventė savo 95-ąjį gimtadienį.

2014-10-13
VYTAUTO MAČERNIO AUTOGRAFAS
VYTAUTO MAČERNIO AUTOGRAFAS

Poeto Vytauto Mačernio gyvenimas taip ir liko vadintis jaunyste, nes žuvo jis eidamas 24-iuosius metus lygiai prieš 70 metų – 1944-jų spalio 7 d. Jį netoli Žemaičių Kalvarijos užmušė atsitiktinai sprogusio sviedinio skeveldra.


2014-10-06
NENORĖTIEJI, ILGAINIUI BRANGIAUSIEJI
NENORĖTIEJI, ILGAINIUI BRANGIAUSIEJI
„...Ilgai abu su vyru nenorėjom įsigyti nuosavybės Kaune, vis tikėdamiesi, kad Vilnius mums sugrįš. Tačiau apie 1936–37 m., kai jau pasidarė aišku, kad karas neišvengiamas, nutarėme pasistatyti namuką vien sau, kur vyras turėtų ramias sąlygas savo darbui.“

2014-10-20
MAIRONIO TEKSTŲ SĄSIUVINIAI
MAIRONIO TEKSTŲ SĄSIUVINIAI
Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose vis dar yra neskelbtų Maironio tekstų: pamokslų, paskaitų, įvairių pasisakymų. 

2014-11-03
„IŠ MAŽŲ LAŠELIŲ SUSIDARO JŪRA“
„IŠ MAŽŲ LAŠELIŲ SUSIDARO JŪRA“

Šiuos žodžius į pamokslą Dievas, pasakytą per Velykines rekolekcijas 1972 m. kovo 16 d. Brukline (JAV), įrašė kunigas, teologijos mokslų daktaras, poetas Tėvas Leonardas Andriekus OFM.


2014-11-10
S. NĖRIES KŪRYBĄ KRITIKAVO J. GRUŠAS
S. NĖRIES KŪRYBĄ KRITIKAVO J. GRUŠAS
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugomas pirmojo Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinio „Anksti rytą“ egzempliorius su rašytojo Juozo Grušo pastabomis.

2014-11-18
PIRMASIS „METŲ“ LEIDIMAS LIETUVOJE
PIRMASIS „METŲ“ LEIDIMAS LIETUVOJE
Pirmą kartą K. Donelaičio poemą „Metai“ išleido Liudvikas Rėza 1818 m. Karaliaučiuje, antrasis, Augusto Šleicherio leidimas išėjo 1865 m. Peterburge. Trečiąjį „Metų“ leidimą parengė Georgas Heinrichas Ferdinandas Neselmanas ir jis buvo išleistas 1869 m. Karaliaučiuje.

2014-11-24
RAŠYTOJAS PETRAS CVIRKA IR DAILĖ
RAŠYTOJAS PETRAS CVIRKA IR DAILĖ

Dailininkas A. Žmuidzinavičius savo prisiminimuose rašė, kad P. Cvirka galėjo tapti toks pat puikus dailininkas, kaip ir rašytojas. Anot jo, Kauno Meno mokykloje Cvirka buvo didelis pokštininkas, juokdarys ir rėksnys.


2014-12-03
REIKLI KŪRĖJA
REIKLI KŪRĖJA
Maironio lietuvių literatūros muziejuje atidaryta paroda „Laiškai žmonėms ir apie žmones“, kurioje tarp kitų epistoliarinio žanro eksponatų pavyzdžių lankytojai gali pamatyti ir Ievos Simonaitytės laiškus, adresuotus Stasiui Anglickiui. Rašytoja atsiskleidžia kaip itin reikli kūrėja.

2014-12-10
BŪKITE SVEIKI, LINKSMI, LAIMINGI!
BŪKITE SVEIKI, LINKSMI, LAIMINGI!
Mieli mūsų lankytojai, muziejaus bičiuliai, kolegos!
Maironio laikrodis fiksuoja paskutines 2014-ųjų dienas. Metai buvo margi lyg genys – ir sėkmingi, ir viltingi, o kartais neramūs ar neišpildantys lūkesčių. 

2014-12-30
LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ!
LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ!
Šv. Velykų proga – keli atvirukai iš Maironio rinkinio!

2015-04-03
„MANO MAŽOJI GEIŠA“
„MANO MAŽOJI GEIŠA“
Albumėlis, priklausęs Onai Šimaitei, su kuria S. Nėris gyveno viename bendrabutyje Kaune studijų Lietuvos universitete metais. Bendravo ir vėliau. 1936 m. balandžio 17 d. jos susitiko Kaune ir S. Nėris į O. Šimaitės albumėlį įrašė eilėraštį „Mažoji mano geiša“.

2015-04-07
P. ŠIRVIO DOVANA A. ŽEGLIŪNAITEI
P. ŠIRVIO DOVANA A. ŽEGLIŪNAITEI
Vieno talentingiausių lietuvių pokario poetų, „lietuviško beržo“ Pauliaus Širvio fonde tarp kuklių asmeninių daiktų, jūreiviškų marškinėlių ir kitų gerokai padėvėtų rūbų, aptinkame puošnią  šilko prijuostę.

2015-04-29
APIE RAŠYTOJŲ KĖDES
APIE RAŠYTOJŲ KĖDES
Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma ne tik įvairi kūrėjų archyvinė medžiaga, bet ir memorialiniai baldai, tarp jų – rašytojų kėdės.

2015-05-05
ALEKSIS RANITAS IR LIETUVA
ALEKSIS RANITAS IR LIETUVA
Estų poetas, kritikas, kultūrologas, menotyrininkas, lietuvių meno puoselėtojas Aleksis Ranitas Lietuvai paskyrė gražiausius savo gyvenimo metus ir įnešė svarų indėlį populiarindamas lietuvių literatūrą bei dailę savo tėvynėje ir pasaulyje.

2015-10-05
JUOZO GRUŠO „SUNKI RANKA“
JUOZO GRUŠO „SUNKI RANKA“
Rašytojas Juozas Grušas pasisakymuose apie savo kūrybą ne kartą teigė, kad „iš visų prozos formų jam artimesnė novelė (ne apsakymas), kurios konstrukcija yra griežtesnė, veiksmas kondensuotas, apsiribojama vienu ar keliais įvykiais, plėtojamas anekdotas, išlaikomas aštrumas.“

2015-12-06
JURGOS IVANAUSKAITĖS SVEIKINIMAS
JURGOS IVANAUSKAITĖS SVEIKINIMAS
Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugome Jurgos Ivanauskaitės kalėdinį sveikinimą – ofortą, dovanotą rašytojui Jonui Mikelinskui. 

2015-12-21
MIELI SVETAINĖS LANKYTOJAI, MUZIEJAUS BIČIULIAI!
MIELI SVETAINĖS LANKYTOJAI, MUZIEJAUS BIČIULIAI!
Štai ir vėl apsisuko metų ratas, vėl ilgiausia naktis ir trumpiausia diena, vėl už lango paniurusi žiema,o visi mes – gal per santūriai besišypsantys, per taupiai besidžiaugiantys, per daug apgobti rūpesčių ir įsukti skubėjimo maratono.

2015-12-23
MIELI MŪSŲ SVETAINĖS LANKYTOJAI
MIELI MŪSŲ SVETAINĖS LANKYTOJAI
Maironio sode jau pražydo pirmosios snieguolės, tad Lietuvos valstybės atkūrimo diena  – Vasario 16-ji – yra dar džiugesnė. Juoba, kad mūsų didysis Klasikas daug jėgų ir laiko paskyrė kovai už Valstybės laisvę ir Nepriklausomybę.

2016-02-15
SU KOVO 11-ĄJA!
SU KOVO 11-ĄJA!
Sveikiname mūsų muziejaus bičiulius su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ir dalijamės atviruku iš Maironio albumo!

2016-03-10
GRAŽIŲ ŠVENČIŲ!
GRAŽIŲ ŠVENČIŲ!
Mieli mūsų svetainės lankytojai,
sveikiname Jus, sulaukusius Šventų Velykų!

2016-03-25
Mieli mūsų Lankytojai, Bičiuliai, Kolegos!
Mieli mūsų Lankytojai, Bičiuliai, Kolegos!
Sveikiname kiekvieną lietuvį, kiekvieną pažįstamą, kiekvieną bičiulį, kolegą, giminaitį, senolį ir vaiką – ir visus kviečiame džiaugtis! Nes kada dar džiaugtis, jeigu ne šiais metais, ne šiomis dienomis, kai ATKURTAI LIETUVAI sukanka ŠIMTMETIS!

2018-02-15