Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems

Ekspozicijos

Kviečiame susipažinti su Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir padaliniuose esančiomis ekspozicijomis!
MAIRONIO MEMORIALINIS BUTAS
MAIRONIO MEMORIALINIS BUTAS
Pravėrus Maironio buto duris, suskamba kanklės ir pasigirsta kompozitoriaus J. Naujalio ir Maironio dainos „Lietuva brangi“ melodija. Dailūs senoviniai baldai, puošnūs laikrodžiai, skulptūros, paveikslai ir pats Maironis, žvelgiantis iš portretų, pasitinka lankytoją kaip laukiamą svečią...
MAIRONIO GYVENIMO IR KŪRYBOS EKSPOZICIJA
MAIRONIO GYVENIMO IR KŪRYBOS EKSPOZICIJA
Maironio lietuvių literatūros muziejuje jau veikia nauja Jono Mačiulio-Maironio gyvenimui ir kūrybai skirta ekspozicija, kurią lankytojai galės apžiūrėti svečiuodamiesi poeto bute. 
VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Kviečiame aplankyti interaktyvią literatūros ekspoziciją vaikams „Nerk į kūrybos gelmes“!
S. NĖRIES IR B. BUČO NAMAI-MUZIEJUS
S. NĖRIES IR B. BUČO NAMAI-MUZIEJUS
Poetė su šeima čia gyveno nuo 1937 metų iki 1941-ųjų. Erdvioje salėje, buvusioje Bernardo Bučo skulptūros dirbtuvėje, įrengta literatūrinė ekspozicija, kurioje — Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos kelias.
J. TUMO-VAIŽGANTO BUTAS-MUZIEJUS
J. TUMO-VAIŽGANTO BUTAS-MUZIEJUS
Tai – rašytojo, kanauninko J. Tumo-Vaižganto keturi memorialiniai kambariai autentiškai atkurti pagal archyvines nuotraukas. Juose eksponuojami rašytojo baldai, paveikslai, asmeniniai daiktai, dalis bibliotekos. Buto interjere dera praktiškas paprastumas su estetiškumu.
BALIO IR VANDOS SRUOGŲ NAMAI-MUZIEJUS
BALIO IR VANDOS SRUOGŲ NAMAI-MUZIEJUS
Muziejuje saugoma daugiau kaip 20 000 eksponatų. Muziejaus rinkinį sudaro rašytojo Balio Sruogos, istorikės Vandos Daugirdaitės Sruogienės ir teatrologės Dalios Sruogaitės muziejinės vertybės: rankraščiai, laiškai, dokumentai, fonoteka, memorialiniai daiktai, meno kūriniai, knygos su autografais ir kita.
JUOZO GRUŠO NAMAI-MUZIEJUS
JUOZO GRUŠO NAMAI-MUZIEJUS
Juozo Grušo namai kviečia aplankyti ne tik rašytojo memorialinius kambarius, kuriuose išliko visa rašytoją supusi romantiška atmosfera, bet ir ekspoziciją, atspindinčią rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelią.