Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
28
sausio
2023

Muziejininkų ekspedicijos rašytojų gyvenimo keliais

Kiekvienais metais Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojai išvyksta į ekspedicijas rašytojų gyvenimo keliais, kurie veda ne tik į didžiuosius Lietuvos miestus, bet dažnai vinguriuoja į mažus miestelius, bažnytkaimius, nykstančius kaimus bei vienkiemius, savo garsios praeities aidą menančius dvarus…
Kiekvienai išvykai muziejininkai kruopščiai ruošiasi. Dar ir dar kartą tikslina rašytojo biografijos faktus, gyventų vietų sąrašą, kūrėją pažinojusių žmonių vardus ir pavardes, peržiūri muziejuje saugomą autoriaus archyvą, ieško ekspedicijos pakeleivių, galinčių patarti, padėti, lydėti kelionėje. Tik tuomet jau gali sudaryti tikslų kelionės maršrutą ir vykti ieškoti praėjusio laiko, saugančio vieno ar kito rašytojo likimo ir kūrybos paslaptis.
…Ir atrandame tėviškės namelius, senus sodus, šulinius ir akmenis, miškelius ir laukus, į kuriuos kadaise žvelgė rašytojo akys. Bet būna ir taip, kad visa jau pradingę: nugriauta, iškirsta, sudeginta, numelioruota, ir tuomet gali tik spėlioti ar dar gyvųjų amžininkų klausinėti, kaip čia viskas buvę ir kaip viskas išrodę… Todėl dažnos ekspedicijos tikslas – nufotografuoti rašytojų tėviškes, fiksuojant svarbiausias jų detales, užrašyti šeimos narių, giminių, kaimynų ir pažįstamų atsiminimus, iš šių asmenų gauti eksponatų, turinčių muziejinę vertę. Muziejininkui tikras džiaugsmas, kai į jo rankas patenka retos fotografijos, autografuotos knygos, laiškai, užrašų knygutės, rankraščiai ar daug ką apie kūrėją bylojantis asmeninis daiktas – aprūkusi pypkė, smuikas ar dailiai poetės ranka išsiuvinėta staltiesė.
Jeigu likimo vėjai rašytoją blaškė po visą Lietuvą, tai ir ekspedicijos trunka keletą metų, bandant tarsi mozaiką sudėlioti visus reikšmingus menininko biografijos ir kūrybos faktus, surasti jo atminimo įamžinimo ženklus tose vietovėse, kuriose gyventa ir dirbta, prakalbinti visus, ką nors menančius, žinančius, saugojančius…
Grįžę iš kelionių, muziejininkai ne tik sutvarko gautus eksponatus, atiduoda juos į muziejaus fondus, bet ir parašo išsamų ekspedicijos dienoraštį, atspindintį visus tyrinėjimus, ieškojimus ir atradimus. Turime gražią kasmetinę tradiciją: metų pradžioje įspūdžiais iš ekspedicijų dalinamės su visais muziejaus darbuotojais. Tai įdomus kvalifikacijos kėlimo seminaras, kuriame skaitome ekspedicijų dienoraščių ištraukas, rašytojų amžininkų, šeimos narių, bičiulių atsiminimus, pristatome vertingiausius eksponatus, peržvelgiame daugybę fotografijų…
Esame ir būsime dėkingi visiems, kurie mums, Maironio lietuvių literatūros muziejininkams, padėjo ir ateityje padės keliaujant rašytojų gyvenimo vieškeliais.